02/448 710 50
Vyhľadávanie

simax - Zoznam produktov

< 1 2 3 4 5 >
Baňky destilačné s guľatým dnom a dvoma postrannými tubusmi
Obj.číslo Objem (ml) NZ Prvý tubus NZ Druhý tubus NZ
Baňky destilačné s guľatým dnom a postranným tubusom
Obj.číslo Objem (ml) NZ Tubus NZ
Baňky kuželové podľa Erlenmeyera s NZ
Obj.číslo Objem (ml) NZ d (mm) h (mm)
Baňky kvapkovité s NZ

Baňky kvapkovité s NZ

Podľa normy PN 70 4158

Detail
Obj.číslo Objem (ml) NZ d (mm) h (mm)
Baňky na stanovenie jódového čísla
Obj.číslo Objem (ml) NZ
Baňky odmerné bez zátky

Baňky odmerné bez zátky

Triedy A

vyhnutý okraj

podľa normy ISO 1042

Detail
Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm)
Baňky odmerné bez zátky

Baňky odmerné bez zátky

Triedy A

vyhnutý okraj, cejchovaná

s overovacím listom

Detail
Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm)
Baňky odmerné bez zátky

Baňky odmerné bez zátky

Triedy A

vyhnutý okraj, cejchovaná

Detail
Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm)
Baňky odmerné bez zátky

Baňky odmerné bez zátky

Triedy A

vyhnutý okraj, cejchovaná

overená podľa I – 1310

Detail
Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm)
Baňky odmerné bez zátky

Baňky odmerné bez zátky

Triedy B

vyhnutý okraj

podľa normy ISO 1042

Detail
Obj.číslo Objem (ml) Presnosť (±ml) d (mm) h (mm)
< 1 2 3 4 5 >