02/448 710 50
Vyhľadávanie

Servis laboratórnych prístrojov 

Servisné oddelenie našej spoločnosti poskytuje záručný, pozáručný, pravidelný servis, validácie, čistenia a údržbu zariadení, aby boli Vaše zariadenia plne funkčné a v bezproblémovom stave vydržali čo najdlhšie. Všetky práce na zariadení sú riadne zdokumentované (validačné certifikáty, validačné štítky, servisné protokoly, odporúčania...).

Pracovníci servisného oddelenia sú pravidelne školení u výrobcov v súlade s prijatým systémom manažérstva kvality ISO 9001.

Služby servisného oddelenia

  • Technická podpora-oprava zariadení
  • Demontáže a reinštalácia zariadení
  • Preventívne údržby, prehliadky ,validácie, kvalifikácie IQ,OQ,PQ
  • Konzultácie o aplikačných riešeniach
  • Školenia

 

Opravovaný prístroj musí mať pred servisným zásahom vyplnené „Prehlásenie o absencii zdravotného rizika

Kontaktujte Nás emailom alebo telefonicky a konzultujte stav Vášho zariadenia.

        02/ 4487 1050

        0902 902 013

         servis@labo.sk