02/448 710 50
Vyhľadávanie

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Udelenie súhlasu:

Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti LABO – SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava, IČO: 36365556, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 40878/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

Účel:

Zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby, na hodnotenie spokojnosti klientov (ďalej ako „Účel“).

Rozsah:

meno, priezvisko a email

(ďalej ako „Osobné údaje“)

Doba súhlasu:

Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť:

Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu:

Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: LABO – SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.