02/448 710 50
Vyhľadávanie

Marienfield - Zoznam produktov

Komôrka počítacia s čiernymi linkami

Komôrka počítacia s čiernymi linkami

Pre diagnostické aplickácie in-vitro (IVD), so značkou CE

podľa smernice IVD 98/97/EC

Detail
Obj.číslo Popis Hĺbka (mm) Prevedenie Typ Rozsah merania (mm2/s) Menovitá konštanta Priemer kapiláry (mm)
Komôrka počítacia s čiernymi linkami

Komôrka počítacia s čiernymi linkami

Pre diagnostické aplickácie in-vitro (IVD), so značkou CE

podľa smernice IVD 98/97/EC

Detail
Obj.číslo Popis Hĺbka (mm) Prevedenie
Komôrka počítacia s čiernymi linkami

Komôrka počítacia s čiernymi linkami

Bez značky CE, len na predaj a použitie mimo EC

Detail
Obj.číslo Popis Hĺbka (mm) Prevedenie
Komôrka počítacia s čiernymi linkami

Komôrka počítacia s čiernymi linkami

Bez značky CE, len na predaj a použitie mimo EC

Detail
Obj.číslo Popis Hĺbka (mm) Prevedenie
Komôrka počítacia s jasnými linkami

Komôrka počítacia s jasnými linkami

Pre diagnostické aplickácie in-vitro (IVD), so značkou CE

podľa smernice IVD 98/97/EC

Detail
Obj.číslo Popis Hĺbka (mm) Prevedenie
Komôrka počítacia s jasnými linkami

Komôrka počítacia s jasnými linkami

Pre diagnostické aplickácie in-vitro (IVD), so značkou CE

podľa smernice IVD 98/97/EC

Detail
Obj.číslo Popis Hĺbka (mm) Prevedenie
Komôrka počítacia s jasnými linkami

Komôrka počítacia s jasnými linkami

Bez značky CE, len na predaj a použitie mimo EC

Detail
Obj.číslo Popis Hĺbka (mm) Prevedenie
Komôrka počítacia s jasnými linkami

Komôrka počítacia s jasnými linkami

Bez značky CE, len na predaj a použitie mimo EC

Detail
Obj.číslo Popis Hĺbka (mm) Prevedenie