www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na meranie fyzikálnych veličín - Vizkozimetre
» Váhy - laboratórne a priemyslové
» pH metre
» Ionometre
» Konduktometre
» Oximetre
» Viacparametrové prístroje
» Stanovenie BSK
» Mineralizátory a termoreaktory
» Kolorimetre
» Fotometre
» Spektrofotometre
» Turbidimetre
» Refraktometre
» Počítadlo kolónií a luminometre
» Analyzátory bodu vzplanutia a topenia
» Teplomery
» Vlhkomery a barometre
» Anemometre
» Hustomery
» Liehomery, muštomery a cukromery
» Meranie intenzity svetla a hluku
» Meranie tlaku a prietoku plynov
» Mikroskopy
» Vizkozimetre
Zobrazení na stránku:
Guličkový viskozimeter s kalibrovanou guličkou. Meria sa pádová doba v sklenenom temperovanom valci, ktorý je odklonený o 10° od vertikálneho smeru. Umožňuje meranie dynamickej viskozity priehľadných kvapalín pri teplotách -60°C…+150°C v rozsahu viskozity 0,6… 7,104 mPa.s. Teplota sa meria klasickým skleneným teplomerom. Možnosť výberu zo šiestich guličiek umožňujúci široké rozmedzie merania viskozity. Súčasťou prístroja sú aj meracie guličky.
Presnosť: 1…2 % podľa použité guličky
Množstvo vzorky: 40 ml
Rozmery (š x d x v): 205 x 185 x 315 mm
Hmotnosť: 2,9 kg
Viskozimeter guličkový Höppler KF 3.2

Obdobný viskozimeter ako typ KF 3.2, avšak gulička je tu meranou kvapalinou pretláčaná tenkou oceľovou tyčou. Toto riešenie umožňuje ako použitie rôznej sily, tak aj možnosť presného odpočtu polohy guličky aj v nepriehľadných kvapalinách. Viskozimeter je vhodný predovšetkým pre meranie viskozity pre Newtonove kvapaliny. Umožňuje získať priebehovú krivku v závislosti na čase alebo konzistencii. Viskozimeter môže byť použitý v chemickom priemysle, vo výrobách spracovávajúcich lepok, vo výrobniach olejov, v medicíne, v potravinárstve, kozmetike atď. Pomocou zabudovaného rozhrania RS232 je možné namerané výsledky vytlačiť na tlačiareň, alebo preniesť do počítača k ďalšiemu spracovaniu. Umožňuje meranie dynamickej viskozity kvapalín pri teplotách -30°C…+120°C.
Presnosť merania: <1...2%, podľa použitej guličky
Objem meranej kvapaliny: 20 až 30 ml (v závislosti na meracej nádobe)
Rozmery (š x d x v): 400 x 250 x 370 mm
Hmotnosť: 8 kg
Cena prístroja zahŕňa len samotný prístroj, pre meranie je nutné ho dovybaviť guličkou a meracou nádobou.
Viskozimeter guličkový Höppler KD 3.1

Viskozimeter DV-E kombinuje nízku cenu a jednoduché ovládanie s tradičnou presnosťou merania. Ovládací panel umožňuje obsluhe nastaviť meracie parametre použitím jedného prepínača a gombíka. Viskozimeter priebežne zobrazuje viskozitu (cP alebo mPa.s), rýchlosť otáčania (18 voliteľných rýchlostí od 0,3 do 100 ot/min), % torza, vreteno. Presnosť merania torza je ±1% v celom rozsahu, reprodukovateľnosť ±0,2%. Funkcia Auto Range zobrazujúca maximálnu merateľnú viskozitu danej kombinácie vretena a rýchlosti. Viskozimeter je dodávaný kompletný so sadou vretien, stojanom, ochranným rámom a prenosným kufríkom a je kompatibilný so všetkým príslušenstvom Brookfield.
Viskozimeter digitálny DV-E, Brookfield

Digitálny viskozimeter DV-II+ PRO kombinuje tradičnú presnosť, spoľahlivosť a mnohostranné použitie s výhodami elektronického snímania, zobrazovania a výstupu. Priebežne zobrazuje viskozitu (cP alebo mPa.s), teplotu, smykovú rýchlosť, smykové napätie, rýchlosť otáčania (54 voliteľných rýchlostí od 0,01 do 200 ot/min), % torza, vreteno. Presnosť meraní ±1%, reprodukovateľnosť ±0,2%, zabudovaná teplotná sonda pre kontrolu temperácie vzorky, jednoduchý ovládací panel pre ľahký výber meracích parametrov, funkcia Auto Range zobrazujúca maximálnu merateľnú viskozitu danej kombinácie vretena a rýchlosti, rada ďalších voliteľných funkcii možnosť vytvárania vlastných meracích programov pomocou software DV Loader, paralelný výstup na tlačiareň sériový výstup RS-232, a analógový napäťový výstup, automatické načítanie dát a ich spätné porovnávanie pomocou programu Wingather (voliteľné), priame ovládanie viskozimetru a spracovanie dát na PC pomocou programu Rheocalc (voliteľné). Viskozimeter je dodávaný kompletný so sadou vretien, programom DV Loader, stojanom, teplotnou sondou, ochranným rámom a prenosným kufríkom a je kompatibilný so všetkým príslušenstvom Brookfield.
Viskozimeter digitálny DV-II+ PRO, Brookfield

Brookfield dodáva širokú škálu kalibrovaných kvapalín určených pre kalibráciu rotačných viskozimetrov. Viskozitné štandardy sú newtonské kvapaliny a to silikónové alebo minerálne oleje. Štandardy sú dodávané s kalibračným certifikátom NIST.
Silikónové viskozitné štandardy
Presnosť ±1%, výborná teplotná stabilita, štandardy kalibrované na špeciálne hodnoty viskozity a teploty na požiadanie, 11 základných silikónových štandardov kalibrovaných pri 25°C s nominálnymi viskozitami 5…100 000 mPa.s (balenie á 500 ml).
Minerálne oleje
Presnosť ±1%, doporučené pre použitie pri šmykových rýchlostiach vyšších ako 500 s-1, doporučené pre kalibráciu viskozimetrov kúžeľ-doska pri viskozitách nad 5000 cP, doporučené pre kalibráciu viskozimetrov Brookfield CAP a KU-2+.
Viskozitné štandardy

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky