www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na meranie fyzikálnych veličín - Liehomery, muštomery a cukromery
» Váhy - laboratórne a priemyslové
» pH metre
» Ionometre
» Konduktometre
» Oximetre
» Viacparametrové prístroje
» Stanovenie BSK
» Mineralizátory a termoreaktory
» Kolorimetre
» Fotometre
» Spektrofotometre
» Turbidimetre
» Refraktometre
» Počítadlo kolónií a luminometre
» Analyzátory bodu vzplanutia a topenia
» Teplomery
» Vlhkomery a barometre
» Anemometre
» Hustomery
» Liehomery, muštomery a cukromery
» Meranie intenzity svetla a hluku
» Meranie tlaku a prietoku plynov
» Mikroskopy
» Vizkozimetre
Zobrazení na stránku:
Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku, referenčná teplota +20°C. Prevedenie s teplomerom. Rozsah teplomeru 0 až +30°C, delenie po 0,5°C. Podlieha povinnému overeniu
Liehomer laboratórny

Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku, referenčná teplota +20°C.
Liehomer prevádzkový bez teplomeru

Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku, referenčná teplota +20°C. Rozsah teplomeru 0 až +30°C, delenie po 1°C.
Liehomer prevádzkový s teplomerom

Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku, referenčná teplota +20°C.
Liehomer orientačný bez teplomeru

Stupnica je vymeraná v percentách objemového zlomku, referenčná teplota +20°C. Rozsah teplomeru 0 až +30°C, delenie po 1°C.
Liehomer orientačný s teplomerom

Areometrická stupnica udáva koncentráciu skvasitelných cukrov révových muštov. Referenčná teplota +15°C, prevedenie s teplomerom. Rozsah teplomeru 0 +30°C, delenie po 1°C. Podlieha povinnému overeniu.
Muštomer laboratórny

Areometrická stupnica udáva koncentráciu skvasitelných cukrov révových muštov. Referenčná teplota +15°C, prevedenie bez teplomeru.
Muštomer prevádzkový

Stupnica udáva koncentráciu vodných roztokov sacharózy v percentách hmotnostného zlomku. Referenčná teplota +20°C.
Cukromer bez teplomeru

Stupnica udáva koncentráciu vodných roztokov sacharózy v percentách hmotnostného zlomku. Referenčná teplota +20°C. Rozsah teplomeru +10 až 50 °C, delenie po 1°C.
Cukromer s teplomerom

Stupnica udáva koncentráciu vodných roztokov sacharózy v percentách hmotnostného zlomku. Referenčná teplota +20°C, prevedenie s teplomerom o rozsahu 0 až +30°C, delenie po 0,5°C. Podlieha povinnému overeniu.
Cukromer pivovársky

Jednoduchý prístroj slúžiaci k približnému stanoveniu obsahu alkoholu vo vínach a rmutoch. Pracuje na základe princípu povrchového napätia meraného vína. Referenčná teplota +20°C. Stupnica je vymeraná v objemových percentách alkoholu.
Vínomer

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky