www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na meranie fyzikálnych veličín - Hustomery
» Váhy - laboratórne a priemyslové
» pH metre
» Ionometre
» Konduktometre
» Oximetre
» Viacparametrové prístroje
» Stanovenie BSK
» Mineralizátory a termoreaktory
» Kolorimetre
» Fotometre
» Spektrofotometre
» Turbidimetre
» Refraktometre
» Počítadlo kolónií a luminometre
» Analyzátory bodu vzplanutia a topenia
» Teplomery
» Vlhkomery a barometre
» Anemometre
» Hustomery
» Liehomery, muštomery a cukromery
» Meranie intenzity svetla a hluku
» Meranie tlaku a prietoku plynov
» Mikroskopy
» Vizkozimetre
Zobrazení na stránku:
Prevádzkové hustomery sa vyrábajú v prevedení bez teplomeru alebo s teplomerom. Referenčná teplota +20 °C. Pri hostomere s teplomerom - merací rozsah teplomeru 0 až 30 °C s delením po 1 °C.
a) merací rozsah 700-2000 kg/ m3, po 50 kg/m3 s delením po 1 kg /m3
b) merací rozsah 700-2000 kg/ m3, po 100 kg/m3 s delením po 1 kg /m3
c) merací rozsah 800-2000 kg/ m3, po 200 kg/m3 s delením po 2 kg /m3
Hustomer prevádzkový

Referenčná teplota +20 °C. Len prevedenie bez teplomeru.
Hustomer orentačný

Referenčná teplota +20°C. Prevedenie s teplomerom o rozsahu -10 až 50°C, delenie po 0,5°C. Podlieha povinnému overeniu.
Hustomer na výrobky z ropy laboratórny

Referenčná teplota +20°C. Prevedenie s teplomerom.
Hustomer na výrobky z ropy prevádzkový

Hustomer je určený pre meranie mlieka a tekutých mliečných výrobkov. Referenčná teplota +20°C. Prevedenie s teplomerom. Rozsah teplomeru -10 až +30°C, delenie po 0,5 1C. Podlieha povinnému overeniu.
Hustomer na mlieko laboratórny

Hustomer špeciálny pre automobily

Jednoduchá obsluha - ponorenie vzorkovacej hadičky do vzorky, zmačknutie kuhútiku a odtečenie konečného výsledku v požadovaných hodnotách
Merací rozsah 0 - 2 g/ cm3, rozlíšenie 0.00001 g/cm3
Presnosť +/- 0.0001g /cm3
Jednotky merania: hustota, špecifická hmotnosť, Brix%, alkohol, °Baumé, °Plato, API, kyselina sírová
Merací rozsah 0°C - 40°C
Justovanie na vzduch alebo vodu
Infračervený interface (IrDA aleboo RS232C)

Vlastnosti a výhody
Teplotná kompenzácia : Pri prevádzaní presných meraní hustoty musia byť výsledky korigované na teplotu vzorky. Densito nielen veľmi presne meria teplotu vzorky, ale pred každým meraním umožňuje volbu odpovedajúceho teplotného korekčného koeficientu. To značne urýchluje a uľahčuje meranie rôznych typov vzorky.
Riadené vzorkovanie: Pri hustomere Densito môže byť rukou prispôsobená rýchlosť vzorkovania: pomalá pre viskózne vzorky, aby sa zabránilo tvorbe vzduchových bublín alebo veľmi vysoká pre účinné preplachovanie meracej klietky.
Externé vzorkovanie: Vzorkovanie môže byť veľmi zložité u vzorky s vysokou viskozitou alebo u vzorky, ktorá sa ľahko odparuje. V takom prípade môžete k hustomeru Densito pripojiť externú injekčnú stiekačku.
Dokonalé ukladanie výsledkov: Densito ukladá až 1100 výsledkov vrátane identifikácie vzorky, jednotky merania, teplotného korekčného koeficientu, identifikácie prístroja, dátumu a času.
Profesionálny prenosný hustomer DENSITO 30PX

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky