www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na meranie fyzikálnych veličín - Analyzátory bodu vzplanutia a topenia
» Váhy - laboratórne a priemyslové
» pH metre
» Ionometre
» Konduktometre
» Oximetre
» Viacparametrové prístroje
» Stanovenie BSK
» Mineralizátory a termoreaktory
» Kolorimetre
» Fotometre
» Spektrofotometre
» Turbidimetre
» Refraktometre
» Počítadlo kolónií a luminometre
» Analyzátory bodu vzplanutia a topenia
» Teplomery
» Vlhkomery a barometre
» Anemometre
» Hustomery
» Liehomery, muštomery a cukromery
» Meranie intenzity svetla a hluku
» Meranie tlaku a prietoku plynov
» Mikroskopy
» Vizkozimetre
Zobrazení na stránku:
Stanovenie bodu vzplanutia ropných produktov podľa štandardných noriem (napr. ASTM D 93A&B, ISO 2719, EN 22719, IP 34, JIS K2265) pri použití:
- Metódy A pre naftu, mazacie oleje a iné homogénne tekutiny.
- Metóda B pre nehomogénne materiály ako zmesi tekutín a pevných častíc, alebo tekutiny s viskozitou nad 5.5 cSt pri 40°C.
Automat PMA-4: bod vzplanutia určí ionizačný detektor a teplotu odčíta snímač Pt-100
- prístroj s multidetektorom, miešadlom a zabudovaným barometrom. Mosadzný kelímok s viečkom, kliešte na kelímok, elektrický a plynový zažíhací mechanizmus. 14 zabudovaných testovacích programov, hodiny, výsledky korigované na barometrický tlak. Výstup RS-232 na PC, a výstup na tlačiareň. PMACon, program pre riadenie, prenos a archiváciu dát v PC.
Poloautomat PMP-4: bod vzplanutia určí obsluha a odčíta teplotu z displeja.
- viď. PMA-4, ale bez detektoru vzplanutia
Poloautomat PM-4: bod vzplanutia určí obsluha a odčíta teplotu z teplomeru.
- prístroj s elektricky regulovateľným kúrením a elektrickým miešadlom 110 alebo 250 ot/min. Mosadzný kelímok s držadlom a viečkom, elektrický a plynový zažíhací mechanizmus. Sklenené teplomery s kovovou objímkou do kelímku, ASTM 9C ( -5°C…+110°C: 0,2°C) a ASTM 10C (+90°C…+370°C: 2,0°C)
Analyzátor bodu vzplanutia Pensky-Martens (uzatvorený kelímok

Stanovenie bodu vzplanutia ropných produktov podľa štandardných noriem (napr. ASTM D 92, ISO 2592, IP 36).
Automat CLA-4: bod vzplanutia určí ionizačný detektor a teplotu odčíta.
- prístroj, Pt-100 snímač teploty, ionizačný detektor a zabudovaný barometer. Mosadzný kelímok s držadlom, plynový zažíhací mechanizmus s regulačným ventilom na plyn. 5 testovacích programov, hodiny, výsledky korigované na barometrický tlak. Výstup RS-232 na PC, a výstup na tlačiareň. CLACon, program pre riadenie, prenos a archiváciu dát v PC.
Poloautomat CL-1: bod vzplanutia určí obsluha a odčíta teplotu z teplomeru.
- prístroj s elektricky regulovateľným kúrením. Mosadzný kelímok s držadlom, plynový zažíhací mechanizmus. Sklenený teplomer s držiakom na kelímok, typ ASTM 11C (-6°C…+400°C: 2,0°C).
Manuálny prístroj (vr. kahanu) CL: bod vzplanutia určí obsluha a odčíta z teplomeru. (pre prístroje CL-1 a CL výrobca doporučuje regulačný ihlový ventil do zažíhacej trysky).
Analyzátor bodu vzplanutia Cleveland (otvorený kelímok)

Stanovenie bodu vzplanutia podľa štandardných noriem (napr. ASTM D 93 A&B, ISO 2719, EN 22719, IP 34, JIS K2265), alebo podľa užívateľom definovanej metodiky.
Medzi hlavné charakteristiky prístroja patrí:
• ovládanie pomocou LCD displeja a alfanumerickej klávesnice s funkčnými klávesmi
• pamäť na 550 výsledkov, 20 špecifikácií vzoriek, 20 mien operátorov a 20 rôznych testovacích metód (rozhranie RS232S a LPT port)
• automatická korekcia na barometrický tlak podľa ASTM a ISO metód
• možnosť pripojenia ďalšieho prístroja a jeho vzdialeného ovládania
• inicializácia plameňom (plynom), alebo iskrou (elektricky) - nutné špecifikovať v objednávke
• rýchla testovacia metóda (nie je normovaná)
• testy podľa používanej metodiky, alebo špecifikované užívateľom
• teplotný detekčný systém pre zabránenie interferencie vody a silikónu
• teplotný rozsah +1°C...+370°C.
Analyzátor bodu vzplanutia Pensky-Martens (uzatvorený kelímok), automatický

Stanovenie bodu vzplanutia podľa štandardných noriem (napr. ASTM D 92, ISO 2592, DIN/NF/ EN 22592, IP 36, JIS K 2265), alebo podľa užívateľom definovanej metodiky.
Medzi hlavné charakteristiky prístroja patrí:
• ovládanie pomocou LCD displeja a alfanumerickej klávesnice s funkčnými klávesmi
• pamäť na 550 výsledkov 20 špecifikácií vzoriek, 20 mien operátorov a 20 rôznych testovacích metód (rozhranie RS232S a LPT port)
• iniciácia plameňom s automatickým zapaľovaním
• automatická korekcia na barometrický tlak podľa noriem ASTM, alebo ISO, automatická kalibrácia s predstavenou frekvenciou, automatické zhasnutie plameňa po ukončení testu
• detekcia prehriatia a prerušenie testu
• predhrievanie asfaltenických vzoriek
• voliteľné príslušenstvo pre asfaltenické vzorky odstraňujúce prípadný film zo vzorky
• ochrana proti zahoreniu pomocou zášľahovej poistky
• teplotný rozsah +1°C...+400°C.
Analyzátor bodu vzplanutia Cleveland (otvorený kelímok), automatický

Kovový blok s meraním teploty klasickým teplomerom, osvetlený priestor s kapilárou umožňuje stanovenie až troch látok v kapilárach súčasne. Pozorovanie pomocou lupy, ktorá je súčasťou aparatúry. Ohrev pomocou štandardného kahanu, pričom pracovná teplota je od +30°C…+360°C (zemný plyn) alebo +420°C (propán)
Bodotávok podľa Dr.LINDSTROMA

Dovoľuje rýchlu identifikáciu organických látok určením bodu topenia. Dosiahnutá presnosť umožňuje tiež stanovenie ďalších charakteristík sledovaných látok, napr. eutektickej teploty, bodov mäknutia, teplotu straty kryštálovej vody, alebo teplotu rozkladu. Vhodné pre kontroly kvality atp.
Pracovná teplota +50°C…+260°C, nahrievací čas 40 minút, napojenie 230 V/110 W.
Bodotávok Kofler

Umožňuje vysoko presné stanovenie neznámych bodov topenia v rozmedzí teplôt od +50°C…+350°C pomocou spojenia bodotávku, binokulárneho mikroskopu (so špeciálnym stolom, C-Mount polarizačným zariadením) a digitálneho teplomeru. Bodotávok je dodávaný so všetkým príslušenstvom, vr. testovacej a ciachovacej substancie.
Bodotávok s mikroskopom PolyTherm A

Bodotávky sú určené pre rýchle a presné stanovenie neznámych bodov topenia až u troch vzoriek súčastne podľa typu prístroja. Ľahké ovládanie umožňuje ľahko a rýchlo nastaviť počiatočnú teplotu a jej následný priebeh. Kvalitná optická šošovka a intenzívne osvetlenie umožňuje detailne pozorovať vzorku. Pri dosiahnutí bodu topenia možno teplotu uložiť do pamäti (až 200 hodnôt pre každú vzorku podľa typu prístroja). Po ukončení cyklu zabudovaný ventilátor okamžite schladí zahrievací blok tak, aby mohlo byť uskutočnené dalšie meranie. Antimikrobiálna ochrana BioCote zabraňuje rastu baktérií a húb na povrchových častiach prístroja. Bodotávky sú dodávané spolu s kalibračným certifikátom.
SMP 11 - Je najjednoduchší, manuálne ovládateľný prístroj z rady SMP s ortuťovým teplomerom, ktorý vďaka nízkej toxicite tekutiny nepredstavuje zdravotné riziko v prípade rozbitia teplomeru. Svojimi parametrami je ideálny pre vzdelávacie účely. Odpočet výsledkov meraní je nutne urobiť vizuálne na teplomere.
SMP 10 - Presné nastavenie hodnôt procesu merania a následný odpočet výsledkov merania sú zaručené ovládaním prístroja pomocou panelu s digitálnym displejom. Ak dosiahne meraná vzorka bod topenia, je nutné stlačiť tlačidlo STOP na paneli prístroja, výsledná hodnota sa zobrazí na displeji.
SMP 30 - Programovateľný a flexibilný prístroj umožňuje uložiť do pamäte 8 výsledkov merania každej vzorky, pričom meria až 3 vzorky súčasne. Ohrevná hlava prístroja je upevnená na výklopnom ramene, ktoré možno nastaviť do výšky očí, a tým tak výrazne uľahčiť proces sledovania vzorky. Okrem prehladného štvorriadkového displeja pre nastavenie všetkých potrebných parametrov a odpočet nameraných hodnôt, je v ohrevnej hlave zabudovaný malý displej, ktorý zobrazuje aktuálnu teplotu v zornom poli očí priamo pri sledovaní vzorky.
SMP 40 - Model najvyššej rady je plne automatický. Prístroj sníma vzorky digitálnou kamerou, vďaka ktorej dokáže samostatne vyhodnotit bod ohrevu, zaznamenať ho a uložiť. K nastaveniu parametra a sledovaní procesu slúži VGA dotykový displej. Ako alternatívu ponúka tento model zaznamenávanie procesu vo forme videozáznamu, ktorý možno prehrať alebo archivovať v PC
Bodotávok SMP, Stuart

Rada bodotávok M-560 a M-565 nahradzuje starší typ B-540 a B545 a pre vyzuálne /automatické stanovenie bodu topenia(varu).
M-560
Veľmi dobre osvetlený zväčšovací objektív
Vizuálne stanovenie bodu topenia
Indikátor pre určenie bodu topenia
Riadená 4bodová kalibrácia
Kratšia doba ohrevu a chladenia
Špeciálny náter povrchu zaisťuje väčšiu odolnosť a tým aj dlhšiu životnosť
Vyhovuje metodológii Pharmacopoeia, PH. EUR. 6.1.2.2.60, USP XXI 741 a JP
Ľahko čistiteľný predný panel
Max teplota 400 °C
Možnosť analyzovať až 3 vzorky súčasne

M-565
Plne automatické stanovenie bodu topenia
Video v reálnom čase s možnosťou 6násobného zväčšenia, možnosť voľby rýchlosti prehrávania videa
Max teplota 400 °C
Veľký objektív s 2,5 násobným zväčšením vzorky
Špeciálny náter povrchu zaisťuje väčšiu odolnosť a tým aj dlhšiu životnosť
Vyhovuje metodológii Pharmacopoeia PH. EUR 6.1.2.2.60, USP XXI 741 a JP
Možnosť tlače GLP/GMP protokolu
Ako príslušenstvo možno dodať protokoly IQ/QQ, software MeltingPong Monitor, dávkovač vzoriek M-569
Bodotávok M-560 / M-565

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky