www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na meranie fyzikálnych veličín - Turbidimetre
» Váhy - laboratórne a priemyslové
» pH metre
» Ionometre
» Konduktometre
» Oximetre
» Viacparametrové prístroje
» Stanovenie BSK
» Mineralizátory a termoreaktory
» Kolorimetre
» Fotometre
» Spektrofotometre
» Turbidimetre
» Refraktometre
» Počítadlo kolónií a luminometre
» Analyzátory bodu vzplanutia a topenia
» Teplomery
» Vlhkomery a barometre
» Anemometre
» Hustomery
» Liehomery, muštomery a cukromery
» Meranie intenzity svetla a hluku
» Meranie tlaku a prietoku plynov
» Mikroskopy
» Vizkozimetre
Zobrazení na stránku:
Batériový prenosný merač zákalu s infračervenou LED lampou (860 nm) pre meranie podľa ISO 7027 / DIN EN 27027 (EN ISO 7027) na nefelometrickej báze, alebo ako model s bielym svetlom s wolfrámovou lampou podľa US EPA 180.1. Prepínanie rozsahu meraní prebieha na základe funkcie AutoRange automaticky. Presné merania v nízkych rozsahoch (pitná voda) je úplne bezproblémové. Meranie 3 bodovej kalibrácie prebieha pomocou jasných pokynov z menu na displeji. Kalibrácia sa prevádza s AMCO® štandardmi. Až 1000 dátových viet s nameranými hodnotami vr. identifikačného čísla je možné uložiť do pamäti a neskôr v súlade s GLP/AQA cez laboratórnu stanicu LabStation s pomocou výkonného programu LSdata preniesť do PC a spracovať. Kvalita nameraných ňvýsledkov podporuje tiež nastaviteľný interval kalibrácie s dokumentáciou.
Turbidimeter prenosný Turb 430 IR/Turb 430 T

Batériový prenosný merač zákalu s infračervenou LED lampou (860 nm) pre meranie podľa ISO 7027 / DIN EN 27027 (EN ISO 7027) na nefelometrickej báze, alebo ako model s bielym svetlom s wolfrámovou lampou podľa US EPA. Prepínanie rozsahu meraní prebieha na základe funkcie AutoRange automaticky. Podľa rozsahu meraní s rozlíšením 0,01 alebo 1 NTU. Tiež 1…3bodová kalibrácia je pre užívateľov veľmi komfortná. Stisnutím tlačidla CAL sa prístroj prepne do kalibračného režimu. Kalibrácia prebieha s podporným vedením podľa displeja. Postupne sú v zostupnej rade jeden po druhom požadované a potvrdzované kalibračné štandardy. Merače zákalu Turb 355 IR / T sa dodávajú v malom ručnom kufríku, ktorý obsahuje všetko potrebné príslušenstvo, napr. kalibračné štandardy (0,02 , 10,0 a 1000 NTU), prázdne kyvety a batérie. Prístroj pracuje so 4 x AAA alkalicko-mangánovými batériami a spĺňa krytie IP 67.
Turbidimeter prenosný Turb 355 T/Turb 355 IR

Laboratórne merače zákalu pre nefelometrické meranie s automatickou 3 bodovou kalibráciou, výstupom RS 232, hodinami reálneho času a so sledovaním kalibračných intervalov. Automatická voľba meracieho rozsahu v rozmedzí 0,1…1000 NTU. Pri porovnávacom meraní sa môžu na 2 riadkovom displeji súčasne zobrazovať aktuálna a predošlá hodnota. Rozsah dodávky zahŕňa vedľa prístroja so zabudovaným skráteným návodom k obsluhe, 2 prázdne kyvety a 3 štandardy (0,02 , 10,0 a 1000 NTU, AMCO-štandardy s aprobáciou tiež pre pitné vody podľa EN ISO 7027, popr. ako primárne štandardy podľa US EPA). Pre prietokové merania je k dispozícii beztlakový kyvetový nástavec.
Turbidimeter laboratórny Turb 550/ Turb 550 IR

Vysoko presné laboratórne merače zákalu s veľkým rozsahom meraní od 0,0001…10000 NTU pre všetky aplikácie meraní zákalu: od meraní najčistejších a pitných vôd cez zaisťovanie kvality pri výrobe nápojov až po kontrolu odpadových vôd. Merací systém so 4 detektormi dovoľuje nie len nefelometrické (90° rozptyl svetla) a transmisné merania, ale tiež také pomerové merania (Ratiomethode), ktoré redukujú rušivé efekty rozptýleného svetla a zafarbenie vzorky. Podľa menu vedená obsluha rôznych úrovní pre merania, kalibrácii a konfigurácii. Obsiahle AQA funkcie, napr. sledovanie kalibračných intervalov, alebo číselné heslo pre prístup do kalibrácie a nastavení, pomáhajú pri zabezpečení kvality získavaných hodnôt meraní a udávajú sa tiež v dokumentácii nameraných výsledkov. Vedľa beztlakového prietokového merania je možné tiež prevádzať kontinuálne meranie pri prietoku pod tlakom až 4 bary (s prietokovou nádobkou Flow- Turb).
Turbidimeter laboratórny Turb 555/ Turb 555 IR

• vodotesný a prachotesný prístroj (krytie IP67), pláva na vode
• automatická zmena rozsahu do 1000 NTU (3 rozsahy)
• viacbodová automatická kalibrácia (až 4 body)
• zdrojom svetla je infračervená LED dióda so životnosťou väčšou ako 1 000 000 testov
• autodiagnostika, minimálne požiadavky na údržbu
Aplikácia: vodárenstvo a úprava odpadových vôd, akvakultúry a bazény, petrochémia, galvanické pokovovanie a výroba potravín a nápojov.
Princíp merania: nefelometrický „non-ratio“ spektrofotometer s kremíkovým fotovoltaickým detektorom
Rozsah: 0…1000 NTU v troch krokoch
Rozlíšenie: 0,01 NTU (0…19,99 NTU), 0,1 NTU (20…99,9 NTU), 1 NTU (100…1000 NTU)
Presnosť: ±2% odpočtu (0…500 NTU), ±3% odpočtu (501…1000 NTU)
Opakovateľnosť: ±0,01 NTU alebo ±1% odpočtu
Kalibrácia: automatická, až 4 body (štandardy 0,02 , 20,0 , 100 a 800 NTU)
Doba odpovede: > 6 sekúnd
Objem vzorky: 10 ml (vialky z borosilikátového skla, 51 x 25 mm, so skrutkovým uzáverom)
Napájanie: 4 x AAA alkalické batérie so životnosťou cca 1200 meraní
Pracovné podmienky: teplota: 0…50°C/relatívna vlhkosť: 0…90%, nekondenzujúce
Hmotnosť a rozmery: 200 g/68 x 155 x 46 mm (š x v x h)
Turbidimeter prenosný, vodotesný CyberScan TN 100

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky