www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na meranie fyzikálnych veličín - Spektrofotometre
» Váhy - laboratórne a priemyslové
» pH metre
» Ionometre
» Konduktometre
» Oximetre
» Viacparametrové prístroje
» Stanovenie BSK
» Mineralizátory a termoreaktory
» Kolorimetre
» Fotometre
» Spektrofotometre
» Turbidimetre
» Refraktometre
» Počítadlo kolónií a luminometre
» Analyzátory bodu vzplanutia a topenia
» Teplomery
» Vlhkomery a barometre
» Anemometre
» Hustomery
» Liehomery, muštomery a cukromery
» Meranie intenzity svetla a hluku
» Meranie tlaku a prietoku plynov
» Mikroskopy
» Vizkozimetre
Zobrazení na stránku:
PhotoLab 6100 VIS - je navrhnutý pre používanie v rozsahu VIS od 320 do 1100 nm a ponúka najlepší optický výkon vo svojej triede. Je ideálny pre analýzu vody s komerčnými testovacími súpravami, rovnako ako pre priemyslové aplikácie alebo vzdelávacie účely s komplexnými skenovacími funkciami, a to všetko v súlade s GLP.

PhotoLab 6600 UV-VIS - S vlnovou dĺžkou v rozmedzí od 190 do 1100 nm plne vyhovuje všetkým potrebám merania UV. Je vhodný pre akúkoľvek aplikáciu od rutinných testov až po výzkum, v súlade GLP.
Prístroje sú plne vybavené predprogramovanými metodikami pre analýzu vôd pomocou hotových reagenčných sád WTW. Majú však dostatok volnej pamäťovej kapacity pre naprogramovanie vlastných uživateľských metôd, a to ako pre klasické stanovenie koncentrácie látok, tak pre meranie spektier a kinetických reakcií. Namerané dáta možno prečítať na dobre čitateľnom podsvietenom displeji buď v číselnej alebo grafickej podobe, kde má úživateľ k dispozícii radu matematických funkcií pre spektrálnu analýzu, vrátane sčítania a odčítania spektier, rozoznávania píku,vyhladzovania a derivácie priebehu kriviek apod. Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá pomocou kontextových ponúk na displeji aj špeciálnych funkčných kláves pre priame zadávanie povelu. Prístroju nechýba ani dátové rozhranie RS232 a USB konektor pre prenos dát do PC.
Spektrofotometer photoLab 6100 VIS, 6600 UV-VIS

Jednolúčový spektrofotometer Genesys 20 s robustnou konštrukciou je vhodný najmä pre výukové laborátoria a rutinné stanovenie. Zdrojom svetla je wolfram-halogenová lampa. Podľa potreby je prístroj dodávaný s alebo bez zabudovanej termotlačiarne. Spektrofotometer je ponúkaný s držiakmi pre všetky štandardné tvary kyviet alebo pevných vzoriek. Prístroj má lokálne ovládanie a môže byť ovládaný tiež PC-softwarem VISIONlite SE, EnzLab, VISIONlite ColorCalc a VISIONlite MaterialsCalc.
Rozsah vlnovej dĺžky - 325 ... 1100 nm
Šírka pásma - 8,0 nm
Napájanie - 230 V/ 50 Hz
Rozmery (š x h x v) - 300 x 330 x 190 mm

"Táto modelová rada kompaktných spektrometrov bola vyvinutá na základe osvedčenej platformy Genesys 10 vo verzii s vlnovým rozsahom ako UV-VIS tak aj VIS. Prostroj je pre obe verzie štandardne dodávaný s jednomiestnym a šesťmiestnym držiakom kyviet, 3x USB portom (tlačiareň, PC, ukladanie dát) a rýchlosti skenovania 10 až 200 nm/ min. Je tiež možné voliť medzi prístrojom s alebo bez zabudovanej termotlačiarne. Genesys 10S VIS je jednolúčový prístroj, zdrojom svetla je wolfram-halogenová lampa. Genesys 10S UV-VIS je dodávaný s optickým systémom dual beam, zdrojom svetla je pulzná xenónová lampa (životnosť 5 rokov, garantovaná 3 roky). U tohto spektrofotometru je možne robiť stanovanie pri otvorenom meracom priestore za použitia voliteľného tesniaceho veka (s výhodou použiia nanoCelly, objem vzorky 0,7 - 5,0 ml, koncentrácia DNA 2,0 - 4 500 ml). So spektrometrom je dodávané bohaté príslušenstvo (dávkovače, termostatované držiaky kyviet, VERSA vláknová sonda atď.). Prístroj má lokálne ovládanie s bohatou programovou vývavou. Môže byť ovládaný aj pomocou PC. ""Skupinu"" software VISION je možné doplniť o VISIONlite SE (štandard FDA 21 CFR Part 11). Presnosť aj spolahlivosť a tiež malé nároky na priestor laboratória tento typ predurčujú k apikácii ako vo vyúkových laborátoriách, tak aj vo výzkumných a vedeckých laborátoriách."
Spektrofotometer Genesys 10s VIS a UV-VIS

"Jednolúčový UV-VIS spektrofotometer Helios Omega nahradzuje staršie typy Helios Beta, Gama, Delta. Zdrojom svetla je woldram-deutériová lampa. Spektrofotometer je ovládaný z lokálnej klávesnice pomocou kvalitného grafického displeja alebo pomocou PC s rychlosťou skenovania 1 až 3 800 nm/ min. Konektivita a presnosť dát sú zaistené okrem štandardného rozhrania RS-232 pomocou USB (tlačiareň) a USB II (Flash memory). Významných zmien a rozšírení priznal aj lokálny ovládací systém, samozrejme je tiež možné využiť ovládací aj aplikačný software ""skupiny"" VISION ( VISIONlite, VISIONpro, VISIONsecurity, VL ColorCalc, EnzLab). Rozsah príslušenstva vyhovuje väčšine meraní pri rutinných, vedeckých aj výukových aplikáciách."
Spektrofotometer Helios Omega UV-VIS

Univerzálny jednolúčový spektrofotometer špecializovaný pre meranie koncentrácii napr. pri analýze vôd životného prostredia, energetiky a teplárenstva, QA/QC, analýz potravín a nápojov. Spektrofotometer je dodávaný v dvoch verziach AquaMate VIS a AquaMate Plus UV-VIS. Zdrojom svetla je wolfram-deutériová lampa. Prístroj je vybavený rozhraním RS-232 a 2x USB výstupom (flash memory a tlačiareň). Spektrofotometer je ovládaný z lokálnej klávesnice pomocou kvalitného VGA displeja alebo pomocou PC. Spektrá sníma s rýchlosťou 1 - 3800 nm / min. So spektrofotometerom je možné dodať rozmanité príslušenstvo : dávkovače MiniSipper, autosampler CETAC, držiak kyviet Hach 1, skúmavky, vialky, ampulky AccuVac atp. Aplikačný software skupiny VISION je taktiež možné využiť ( VISIONlite VL ColorCalc Basic, VISIONlite ColorCalc Advance - Hanz units a daľšie). Spektrofotometer je teda navrhnutý ako flexibilný systém pre obsluhu s rôznou kvalifikáciou, rutinnú analýzu pomocou vstavaného softwaru je možné spraviť len v štyroch krokoch.
Spektrofotometer AquaMate, AquaMate Plus

"Spektrofotometer BioMate 3S s vlnovým rozsahom UV-VIS bol vyvinutý na základe platformy prístroja Genesys 10, je vybavený optickým systémom dual-beam, s rýchlosťou skenovania 10 až 4 200 nm/ min. Zdrojom svetla je pulzná xenónová lampa (životnosť 5 rokov, garantovaná 3 roky). Štandardne je dodávaný s jednomiestnym a šesťmiestnym držiakom kyviet, USB portom a s alebo bez zabudovanej tlačiarne. Je tiež možné robiť stanovenie pri otvorenom meracom priestore za použitia tesniaceho veka. Možno použiť bežné 10 mm kyvety, mikro a semimikrokyvety a pre meranie vzoriek s veľmi malým objemom nanoCellu (objem vzorky 0,7 - 5,0 ml, koncentrácie DNA 2,0 - 4500 mL). Spektrofotometer je ovládaný z lokálnej klávesnice pomocou kvalitného grafického displeja alebo pomocou PC. Tent spektrofotometer je predovšetkým určený pre stanovenie v oblasti ""life science"". Zabudovaný software obsahuje radu bežne požívaných metôd pre testy nukleových kyselín a proteínu: pomer nukleových kyselín 260/ 280 nm a koncentrácie 260/ 230 nm: koncentrácia proteínov (280 a 205 nm), oligokalkulátor, rast buniek, metódy: BCA, Biuret, Warburg Christan, Commasie / Bradford (štandard a micro) atď."
Spektrofotometer BioMate 3S (Genesys 10S UV-VIS Bio)

"BioMate 6 je typickým dvojlúčovým (Double-beam) spektrofotometrom s 2x USB výstupom pre ukladanie dát a tlačiarne. Spektrofotometer je ovládaný z lokálnej klávesnice alebo pomocou PC. Skenovanie je možné pri rýchlosti 1 až 3 800 nm/ min. Rozmanité príslušenstvo a zabudovaný software, ktorý obsahuje rad štandradne užívaných testov (Biuret, Warburg-Christian- BCA atď.) pre určenie koncetrácie nukleových kyselín a bielkovín ho predurčuje k práci v oblasti "" life science"", v kontrolných, výzkumných aj vedeckých laborátoriach. Bohaté príslušenstvo je spoločné s modelmi Helios a AquaMate."
Spektrofotometer BioMate 6

"Spektrofotometer Evolution 60S bol vyvinutý na základe platformy prístroja Genesys 10. Optický systém tohto prístroja je dual-beam, zdrojom svetla je pulzná xenónová lampa (životnosť 5 rokov, garancia 3 roky), rýchlosť skenovania je 10 až 4 200 nm/ min. Spektrofotometer je štandardne dodávaný s 3x USB výstupom (dáta, tlačiareň, možnosť pripojenia PC) s jednomiestnym a šesťmiestnym držiakom kyviet. Taktiež možno pracovať pri otvorenom meracom priestore za použitia tesniaceho veka (bežne kyvety 10 mm aj nanoCella). Ovládanie je možné cez PC (bez displeja) s programami zo ""skupiny"" VISION alebo cez lokálnu klávesnicu - verzia LC (s displejom). Varianta LC je dodávaná s alebo bez zabudovanej tlačiarne. Úzka optická štrbina 1,0 nm predurčuje tento spektofotometer pre využitie k precíznym meraniam vo farmaceutickom priemysle a výzkumných a vývojových laborátoriach."
Spectrometer Evolution 60S

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky