www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na meranie fyzikálnych veličín - Mineralizátory a termoreaktory
» Váhy - laboratórne a priemyslové
» pH metre
» Ionometre
» Konduktometre
» Oximetre
» Viacparametrové prístroje
» Stanovenie BSK
» Mineralizátory a termoreaktory
» Kolorimetre
» Fotometre
» Spektrofotometre
» Turbidimetre
» Refraktometre
» Počítadlo kolónií a luminometre
» Analyzátory bodu vzplanutia a topenia
» Teplomery
» Vlhkomery a barometre
» Anemometre
» Hustomery
» Liehomery, muštomery a cukromery
» Meranie intenzity svetla a hluku
» Meranie tlaku a prietoku plynov
» Mikroskopy
» Vizkozimetre
Zobrazení na stránku:
Termoreaktory sú nutné pre stanovenie CHSK, celkového dusíku alebo fosforu a pre radu dalšík stanovení. Vysoká reakčná teplota po definovanú dobu zaručuje úplný rozklad vzorky. V každom termoreaktore sú uložené najdôležitejšie teploty a doby rozkladu. K dispozícii je 7 jednoducho volitelných programov. Termoreaktory CR 3200 a CR 4200 naviac ponúkajú možnosť uložiť dalších 8 vlastných programov. Otvory termobloku sú určené pre kyvety s vnútorným priemerom 16 mm.
Bezpečnostné opatrenia
Všetky termoreaktory zaújmu optimálním prestupom tepla medzi topným blokom a kyvetami a tiež vysokou mierou bezpečnosti. Zabudovaný bezpečnostný poklop chráni pred rozprsknutím chemikálii pri prípadnom prasknutí skúmavky. Dotknutím s hornou plochou vyhrievaného bloku zamedzuje ochranná doska. Všetky prístroje disponujú odpovedacími funkciami odpočtu času. Dosiahnutie reakčnej teploty je u všetkých termoreaktorov zobrazené na displeji.
CR 2200 Reaktor pre CHSK a iné technické rozklady s kapacitou 12 reakčných kyviet. Kdo robí bežné práce v analytike vody s malým počtom vzoriek, je plno uspokojený prístrojom CR 2200: 12 vzoriek može byť rozložené 7 programami pri 100 °C, 120 °C, 148 °C a 150 °C.
CR 3200 Univerzálny reaktor pre CHSK a iné technické rozklady s kapacitou 2 x 12 reakčných kyviet. CR 3200 dovoluje naviac 8 vlastných programov s volnou volbou teploty až 170 °C.
CR 4200 Univerzálny Univerzálny reaktor pre CHSK a iné termické rozklady s kapacitou 2 x 12 reakčných kyviet. Dva samostatné vyhievacie bloky. Pre toho, kdo musí súčastne riešiť niekoľko analýz, je CR 4200 správnou voľbou. V dvoch oddelene riadených termoblokoch, každý pre 12 kyviet, sa môžu súčastne robiť napr. rozklady pre CHSK (148°C) a pre celkový dusík (120°C). K dispozícii je tu tiež 8 vlastných programov.
Zaistenie kvality : Zaistenie kvality v oblasti provoznej analityky získava postupne na významu. U modelu CR 3200 a CR 4200 je k dispozícii ako skušebný prostriedok teplotné čidlo. Toto teplotné čidlo sa vloží miesto jednej kyvety do termobloku a cez rozhranie sa buď tlačí , alebo PC, zaznamenáva nastavenú a skutočnú teplotu po dobu rozkladu. Funkčnosť prístroja je možno tiež nielen sledovať, ale aj dokumentovať.
Termoreaktor CR

Zariadenie je určené pre viacnásobné stanovenie CHSK podľa ISO, t.j. pre rozklad vzoriek za stanovených a celkom zhodných podmienok. Je koncipované ako stavebnica z:
- teplotného a časového regulátora TRS 200 s platinovým teplotným snímačom Pt 100, teplotným rozsahom 20...400°C, časovým rozsahom 1...999 min, digitálnym zobrazením i nastavením reálnej a skutočnej teploty, možnosťou programovať až 10 teplotných kriviek a ďalšími funkciami.
- teplotného bloku CSB/E, ktorý slúži na presnú temperáciu reakčných nádob. Je vybavený teplotnou poistkou, nerezovým krytom v kombinácii s lakovaným spodným krytom. Teplotný rozsah 20...300°C, 1,5 m dlhé káble pre oddelenú reguláciu pripojeného teplotného snímača a prívod elektrického prúdu.
- sady skla v podobe reakčnej nádobky RG2 s objemom 175ml (ryska pre 100ml) a vzdušného chladiča LK1
- nosiča E pre spoločné vloženie a vytiahnutie reakčných nádobiek z teplotného bloku
- chladiacej vane KW z PVC s otvormi pre prítok a odtok vody a držiakom pre uchytenie nosiča s nádobkami RG 2
- stojanu na chladiče LS z PVC pre uloženie a odkvapkanie vzdušných chladičov
- držiaku TS12 CSB pre pohodlné prenášanie nosiča s nádobkami
Termoreaktor pre CHSK s externou riadiacou jednotkou

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky