www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na meranie fyzikálnych veličín - Oximetre
» Váhy - laboratórne a priemyslové
» pH metre
» Ionometre
» Konduktometre
» Oximetre
» Viacparametrové prístroje
» Stanovenie BSK
» Mineralizátory a termoreaktory
» Kolorimetre
» Fotometre
» Spektrofotometre
» Turbidimetre
» Refraktometre
» Počítadlo kolónií a luminometre
» Analyzátory bodu vzplanutia a topenia
» Teplomery
» Vlhkomery a barometre
» Anemometre
» Hustomery
» Liehomery, muštomery a cukromery
» Meranie intenzity svetla a hluku
» Meranie tlaku a prietoku plynov
» Mikroskopy
» Vizkozimetre
Zobrazení na stránku:
Oxi 3205 - Je jednoduchý, lahko ovládateľný, robustný a vodotesný oximeter s veľkým LCD displejom na batériovú prevádzku. Súbežne meria a zobrazuje hodnoty rozpusteného kyslíka a teplotu vzorky. Prístroj má zabudované čidlo meranie tlaku v okolnom prostredí.
Oxi 3210 - Má oproti modelu 3205 podsvietený displej a funkcie zvyšujúce kompfort obsluhy. Prístroj má naviac pamäť s možnosťou uloženia až 200 dátových záznamov (číslo merania,rozpustený kyslík,teplota,dátum,čas)
Oxi 3310 - Je najvyší model v tejto rade a umožňuje až 5000 automatických záznamov s možnosťou prenosu do PC pomocou USB rozhrania

O2 koncentrácia: 0,00…19,99 mg/l, 0,0…90,0 mg/l/±0,5% mer. hod.
O2 nasýtenie: 0,0…199,9%, 0…600% /±0,5% meranej hodnoty
Teplota: -5…+50°C/±0,1°C
Kompenzácia teploty: automaticky pri 0…+40°C
Kompenzácia tlaku: automaticky pri (500…1100hPa)
Oximeter vreckový Oxi 3205, 3210 a 3310

Vodotesný proti striekajúcej vode (IP66), ponoriteľný (IP67) merač rozpusteného kyslíka na akubatériovú a sieťovú prevádzku, zabudovaná pamäť (800 dátových viet), funkcia podporujúca GLP, digitálne rozhranie RS 232, externé ovládanie pomocou softwaru
MultiLab® pilot, OxiCal - rýchla kalibrácia, Auto-Bar - automatická korekcia na tlak vzduchu pomocou zabudovaného tlakového čidla, automatická teplotná kompenzácia.
S armatúrou TA 197 Oxi vhodný pre hĺbkové meranie až do 100 m.
Rozsah merenia/presnosť:
O2 koncentrácia: 0,00…19,99 mg/l, 0,0…90,0 mg/l/±0,5% meranej hodnoty
O2 nasýtenie: 0,0…199,9 %, 0…600% /±0,5% meranej hodnoty
Teplota: -5°C…+50°C/±0,1°C
Kompenzácia teploty: 2% pri 0…+40°C
Kompenzácia tlaku: 500…1100 hPa
Korekcia salinity: 0,0…70,00 automatická
Oximeter prenosný 1970i


Oximetre z radu inoLab predstavujú štandardné modely s paralelným meraním rozpusteného kyslíka a teploty, čo umožňuje priebežné prevedenie automatickej teplotnej kompenzácie. Priebežne je tiež meraný okolitý atmosferický tlak a prevádzaná presná korekcia na tlak. Obidva prístroje inoLab® Oxi majú veľký dobre čitateľný displej, na ktorom je okrem meranej veličiny zobrazená aj aktuálna teplota vzorky a rada ďalších dôležitých údajov. K najväčším prednostiam týchto oximetrov patrí úplne automatická kalibrácia.
InoLab® Oxi 730 - je základným prístrojom tejto rady oximetrov. Je vybavená pamäťou nameraných dát (až 800 dátových viet) a možnosťou z týchto dát vytvárať protokoly zodpovedajúce zásadám GLP. Vnútorné hodiny a kalendár umožňujú správne datovanie merania pre protokoly a automatický záznam meraných dát v zadanom intervale 5s…60min. Prístroj je možné objednať s vbudovanou tlačiarňou na termocitlivý časovo stály papier šírky 112 mm. Je vybavený rozhraním RS 232, ktoré umožňuje pripojenie na PC, alebo externej tlačiarne. Obdobne ako u pH a konduktometrov inoLab® je možné používať s pasívnym multifunkčným boxom. Možná je batériová aj sieťová prevádzka.
InoLab® Oxi 740 - u tohto modelu je štandardnou súčasťou dodávky multifunkčný box, pretože priamo v ňom sú umiestnené hlavné meracie obvody, zatiaľ čo druhá časť prístroja - terminál obsahuje ovládacie tlačidlá a zobrazovací displej. V prípade potreby je možné multifunkčný box miesto s terminálom prepojiť s počítačom, z ktorého je možné pomocou softwaru MultiLab® pilot ovládať všetky funkcie, a na ktorom je možné zobrazovať, spracovávať a archivovať namerané dáta. Pamäť prístroja má kapacitu až 2000 dátových viet. Naviac má možnosť spustiť meranie AutoRead tlačidlom na oxielektróde StirrOx G pre stanovenie BSK dľa EN1899-1. Je určený len pre prevádzku v sieti.
Rozsah merenia O2 koncentrácia: 0,00…19,99 mg/l, 0,0…90,0 mg/l,
O2 nasýtenie: 0,0…199,9%, 0…600%
O2 parc. tlak: 0,0…199,9 mbar, 0…1250mbar
Teplota: -5,0…+50,0°C
Presnosť merania O2 koncentrácia: ±0,5% ±1 digit
O2 nasýtenie: ±0,5% ±1 digit
Teplota: ±0,1°C ±1 digit
Teplotná kompenzácia: automatická v rozmedzí 0…+50°C
Korekcia salinity: automatická v rozmedzí 0,0…70,0 manuálne nastaviteľná cez displej
Napájanie: 220 V
Oximeter laboratórny inoLab Oxi[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky