www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Komory rastové a testovacie
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Nový rad komôr s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore, vybavených programovateľným regulátorom. Rozsah temperácie je +5°C nad teplotu okolia do +300°C. Nastavovať je možné zložitú teplotnú krivku až z 20 krokov, kombinovanú časovými funkciami. Je možné voliť rýchlosť nábehu i poklesu teploty v jednotlivých krokoch. K tomu sa dá prispôsobiť i výkon ventilátora. Sušiarne sú vybavené komunikačným rozhraním RS422. Sušiarne FP vyhovejú všetkým požiadavkám na presné temperácie, sterilizácie, skúšky materiálov a pod.
Rastová a testovacia komora FP, APT Line II, Binder, +300°C

Jedná sa o prístroje pre testovanie dielov z plastov, stavebných dielov, strojných dielov pri rôznych teplotách. Vyznačujú sa preto malými priestorovými a časovými odchýlkami od nastavenej teploty, ktorá môže byť nastavená od +5°C nad teplotou okolia do +300°C. Programovateľný regulátor umožňuje nastaviť komplikovanú teplotnú krivku obsahujúcu niekoľko segmentov nábehu teploty.Voľba sa dá uložiť do pamäti. Vstavaný ventilátor má cca 4x vyšší výkon v porovnaní s ventilátorom použitým pri bežných sušiarňach. V spojení s vetracou klapkou (vyústenie priemeru 50 mm), ovládanou v rámci programu testu, sa dá dosiahnuť veľmi dobrých rýchlostí nábehu teplôt.
Rastová a testovacia komora M, Binder, +300°C

Presná klimatizačná komora s reguláciou teploty v rozsahu -10 do 100°C a reguláciou vlhkosti od 10 do 90 %. Multifunkčný regulátor umožňuje nastavenie parametrov klimatizačného pochodu, ako je rýchlosť nárastu teploty, 4 časové funkcie od 0 do 100 hodín (nie je možné programovať cykly), výkon ventilátora (intenzita cirkulácie vzduchu v komore), interval tlače na pripojenej tlačiarni a pod. Dvojkanálová regulácia teploty spolu s predhrievacím systémom ATP-Line zabezpečuje dokonalú stálosť teploty a vlhkosti a ich rýchle obnovenie v prípade rušivého zásahu do vnútorného priestoru komory. Klimatizačné komory KBF je možné na prianie vybaviť radom prvkov, ako napr. ochrana nastavenej teploty triedy 3.3, vnútorné osvetlenie, uzamykanie dverí a pod. Jedným z týchto prvkov je tiež možnosť, ktorá platí pre modely KBF240 a 720, a je to vybavenie zdrojom svetla intenzity 4000 Lux. Klimatizačná komora s takýmto vybavením je potom vhodná pre rôzne fotostabilné testy.
Rastová a testovacia komora KBF, Binder, -10°C...+100°C

Do série chladených inkubátorov patria aj odvodené modely KB, ktorých konštrukcia a elektronika je prakticky zhodná s prístrojmi rady KB. Rozdiel je vo vnútorných rozmeroch komory, ktoré sú zmenšené z dôvodu vstavaného osvetlenia (900 Lux pri KBW240, 12000 Lux pri KBW400 a 13000 Lux pri KBW720). Intenzita osvetlenia sa dá nastavovať od 0 do 100%, takže sú určené na testy klíčivosti, na kultivácie, v oblasti výskumu zoológie, botaniky a pod. Temperovať môžeme od -9.9 do 60°C, časovacia funkcia regulátora umožňuje programovať simuláciu deň/noc alebo týždenné cykly. Vonkajšie dvere sú plné, vnútorné sklenené.
Rastová a testovacia komora KBW, Binder, -9,9...+60°C

Podobne ako komory KBW sú určené na najrôznejšie biologické testy a kultivácie. Navyše sú vybavené nastavením vlhkosti v rozsahu od 10 do 90%. Teplotu je možné voliť od -5 do +100°C s minimálnymi odchýlkami. Dajú sa vybaviť osvetľovacím panelom. Nastavovať je možné rôzne i dlhodobé cykly až v 500 segmentoch pre teplotu, vlhkosť a svetlo.

"Klimatická komora HPP 108 je navrhnutá tak, aby umožnila jednoducho vykonateľné, ale pritom presné a vysoko spoľahlivé úkony stabilizačných testov materiálov aj. pri teplotách od 5 do 70 °C a vlhkosti nastaviteľné od 10 do 90 % r.v. Tieto skrine preto nájdu uplatnenie všade tam, kde je nutný dlhodobý pobyt materiálu pri presne danej teplote a vzdušnej vlhkosti, napr. pri stabilizačných testoch vo farmaceutickom priemysle, ale aj v mnohých iných aplikáciách.

Konštrukcia plášťa a komory vychádza z dlhodobo osvedčeného nerezového prevedenia sušiarní a inkubátorov, ktoré je veľmi odolné proti korózii aj mechanickému poškodeniu. Nerezové dvere sú tepelne izolované, za nimi sú ešte dalšie sklenené dvere, ktoré umožňujú vizuálnu kontrolu obsahu skrine bez ovplyvnení teploty v nej.
Leštený nerezový vnútajšok skrine je nielen veľmi elegantný, ale predovšetkým aj veľmi praktický, umožňujúci ľahkú údržbu a hygienické čistenie zariadení. Vnútorné rozmery komory sú 560 x 400 x 480 mm, úžitkový objem 108 litrov. Vonkajšie rozmery skrine sú potom 710 x 620 x 760 mm a jej hmotnosť 66 kg.

Významnou technickou inováciou oproti predchodcom je u týchto klimatických skriní spôsob ohrevu, chladenie a riadenie vlhkosti, ktorý je kompletne vykonávaný pomocou Peltierových článkov. Oproti bežnému chladeniu s kompresorovým agregátom sú Peltierove články účinnejšie, dlhodobo menej poruchové, aj omnoho šetrnejšie k životnému prostrediu (nulový obsah freónov či iných skvapalniteľných plynov). Peltierove články majú tiež nulový prevádzkový hluk, takže jediným zdrojom hluku v zariadení zostáva vnútorný nastaviteľný ventilátor pre udržovanie homogénnych podmienok v klimatickej komore.

Regulátor klimatických skriní HPP vychádza z najvyššej rady regulačných jednotiek Memmert Perfect. Spoľahlivú kontrolu teploty umožňujú dva nezávislé snímače Pt100, pre meranie vlhkosti je v komore vstavaný presný keramický snímač. Regulátor umožňuje dlhodobé udržovanie nastavených veličín a naprogramovanie ich časových zmien. Po celú dobu prevádzky skrine je v chode autodiagnostický systém, ktorý kontroluje správny chod všetkých prvkov systému a optickým a akustickým alarmom hlási príp. vybočenie nameraných hodnôt z nastavených medzí a daľšie vzniknuté technické problémy (nízkou hladinu vody v zásobníku zvlhčovača, apod.). Regulátor je vybavený aj plnou podporou GLP funkcií, umožňujúcich dlhodobé protokolovanie prevádzky. Skrine sú vybavené výstupom pre tlačiareň, k programovaniu a archivácii dát je vstavané rozhranie USB. V štandardnej dodávke je aplikovaná ochrana proti neautorizovanému zásahu do naprogramovaných parametrov prevádzky, za príplatok je možné dvere komory vybaviť bezpečnostným zámkom a prístup k ovládaniu kontrolovať pamäťovou bezpečnostnou kartou. Požiadavka na toto doplnkové zabezpečenie zmiente, prosím, už pri objednávke.

Klimatizačná komora HPP 108 s LED osvetlením
Renomovaný nemecký výrobca špičkovej laboratórnej techniky, spoločnosť Memmert, rozšířil svoju ponuku konštantných klimatických komôr HPP 108 o volitelný modul - osvetlenie. Teraz môžete bez problémov, úplne bezpečne a presne regulovať a kombinovať všetky tri parametre - teplo, vlhkosť a svetlo. Vďaka tejto novej funkcii Vám už nebráni nič v použítí svojej klimatizačnej komory HPP 108 pre aplikácie ako sú klíčenie semien, pestovanie rastlín alebo chov hmyzu (zvlášť octomiliek), a to za stálych klimatických podmienok a denného svetla. Môžete vyberať z dvoch alternatív - studené biele svetlo alebo kombinácia studeného bieleho svetla a teplého bieleho svetla:

Typ ""T7"" - studené biele svetlo 5 500 Kelvin, 10 LED žiariviek na bočných stranách vnútornej komory, sila osvetlenia - merané zo vzdialenosti cca 10 cm - 10 000 Lux, programové riadenie prepínania intenzity svetla z 0 na 100 % v 10% krokoch, rampové programovanie v kombinácii s teplotou a vlhkosťou.

Typ ""T8"" - studené biele svetlo 5 500 Kelvin + teplé biele svetlo 2 700 kelvin, 10 LED žiariviek - 5 studených, 5 teplých - na bočných stranách vnútornej komory, sila osvetlenia - merané zo vzdialenosti cca 10 cm - 10 000 Lux, programové riadenie prepínania intenzity svetla z 0 na 100 % v 10% krokoch, rampové programovanie v kombinácii s teplotou a vlhkosťou."
Komora klimatizačná HPP 108, Memmert

Komora IPS je navrhnutá pre ekonomické dlhodobé skladovanie vzoriek pri konštantnej teplote napr. vo farmaceutickom, potravinárskom alebo kosmetickom priemysle. Spôsob ohrevu aj chladenie je kompletne vykonávaný pomocou Peltierových článkov, ktoré sú oproti bežnému chladeniu s kompresorovým agregátom účinnejšie, ale predovšetkým menej nákladné (úspora až 90 % energie oproti jednotkám s kompresorom), dlhodobo menej poruchové aj omnoho šetrnejšie k životnému prostrediu (nulový obsah freónov či iných skvapalnitelných plynov). Peltierove články majú tiež nulový prevádzkový hluk, takže jediným zdrojom hluku v zariadení zostáva vnútorný ventilátor pre udržovanie homogánnych podmienok v klimatickej komore. Nerezové dvere sú tepelne izolované, za nimi sú ešte další sklenené dvere, ktoré umožňujú vizuálnu kontrolu obsahu skrine bez ovplivnení klimatu vovnútri. Regulátor vychádza z najvyššej rady regulačných jednotiek PERFECT. Spoľahlivú kontrolu teploty umožňujú dva nezávislé snímače Pt100. Regulátor je vybavený aj plnou podporou GLP funkcií umožňujúcich dlhodobé protokolovanie prevádzky. Skrine sú vybavené výstupom pre tlačiareň, k programovaniu a archivácii dát je vstavané rozhranie USB. Ve štandardnej dodávke je aplikovaná ochrana proti neautorizovanému zásahu do naprogramovaných parametrov prevádzky, za príplatok je možné dvere komory vybaviť bezpečnostním zámkom a prístup k ovládaniu kontrolovať pamäťovou bezpečnostnou kartou. Požiadavku na toto doplnkové zabezpečenie špecifikujte, prosím, už pri objednávke. Súčasľou dodávky sú 2 police z drôteného pletiva.
Komora pre inkubáciu a skladovanie IPS, +14… +45 °C

Klimatická testovacia komora CTC 256 a teplotná testovacia komora TTC 256 sú uplatnitelné najmä pri testovaní materiálu. Pri vývoji tu firma Memmert aplikovala radu inovatívnych prvkov a funkcií, z ktorých najdôležitejšie sú výrazne vetšie teplotné a vlhkostné rozsahy a rýchle dosiahnutie nastavených parametrov. Ochladenie vnútorného priestoru komory z +180 1C na -40 °C je dosiahnuté za 80 minút. Za 20 minút možno vnútorný priestor ohriať zpať z -40 °C na +180 °C. Rozdiel medzi oboma komorami spočíva v tom, že testovacia komora TTC neobsahuje vlhostný modul. V prípade regulácie vlhosti (10 až 98%) u komory CTC je nastaviteľný rozsah teploty +10 až 90 °C. Regulátor vychádza z najvyššej rady regulačných jednotiek PERFECT. Steny komôr sú vyrobené z antikoroznej ocele. Komory disponujú s optickým alarmom (úplne zatvorené dvere, prekorčenie alebo dosiahnutie nastavených hodnôt teploty a vlhkosti). Súčasťou dodávky je 1 polica z dráteného pletiva
Komora testovacia CTC/TTC, -42...+190 °C

Teplotný rozsah -40 až 180 °C, MCS regulátor (LCD displej) s 25 programami každy so 100 pozíciami (max. 500 programových sagmentov), tepelné istenie (TWB) 2. triedy, rozhrania RS 422 pre PC software APT-COM, chladiaci systém s médiom R 404a, programovateľná ochrana proti orosení vzorky, zosilnený výkon ventilátora, priechodka priemer 80 mm (MK 53 - hore, MK 240 - na pravej strane, MK 720 - na pravej a lavej strane), 2 pochomované poschodové rošty.
Komora testovacia teplo/chlad, MK -40...+180 °C

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky