www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Inkubátory
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Univerzálny model inkubátorov bez nútenej cirkulácie vzduchu v komore. V ich konštrukcii je uplatnený systém ATP-Line s predhrievacou komorou. Komora je viac izolovaná, takže dosahuje priemerné priestorové odchýlky ±0.1°C, čo je obzvlášť významné vzhľadom k citlivosti kultúr na optimálnu inkubačnú teplotu. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperáciu od +5°C nad teplotou okolia do + 99.9°C s krokom nastavenia teploty po 0.1°C a zároveň má integrovaný časovač pre vypínanie v intervale od 0 do 99.59 hodín alebo trvalý chod. Komora je nerezová s možnosťou ľahkej údržby. Vnútorné dvere sú sklenené.
Inkubátor biologický BD, APT Line II, Binder, +99,9°C

Univerzálny model inkubátorov s núteneou cirkuláciou vzduchu v komore. V ich konštrukcii je uplatnený systém ATP-Line s predhrievacou komorou. Komora je viac izolovaná, takže dosahuje priemerné priestorové odchýlky ±0.1°C, čo je obzvlášť významné vzhľadom k citlivosti kultúr na optimálnu inkubačnú teplotu. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperáciu od +5°C nad teplotou okolia do + 99.9°C s krokom nastavenia teploty po 0.1°C a zároveň má integrovaný časovač pre vypínanie v intervale od 0 do 99.59 hodín alebo trvalý chod, nastaviteľný výkon ventilátoru 0...100% a nastavenie (odklad) doby zapnutia. Komora je nerezová s možnosťou ľahkej údržby. Vnútorné dvere sú sklenené.
Inkubátor biologický BF, APT Line II, Binder, +99,9°C

Konštrukcia komory ATP-Line je kombinovaná s výkonným chladením - patentovaným systémom DCT, ktorý zaisťuje rýchle ochladzovanie komory s okamžitou tepelnou odozvou. Chladiace elementy sú v priamom kontakte s vnútorným plášťom komory. Izolácia komory je z kompaktnej PUR peny, čím sa obmedzuje tvorba kondenzátu v izolácii. S vysokou presnosťou môžeme temperovať v intervale od -10 do 99.9°C (vztiahnuté na teplotu okolia 20°C), s nastavením po 0.1°C. Najmenší model KB23 nemá kompresorové chladenie, ale je osadený Peltierovým článkom. Ten má menší chladiaci výkon a preto tak malý termostat nedosahuje teploty pod 0°C a je citlivejší na okolitú teplotu. Mikroprocesorový regulátor má rôzne časové funkcie - vyhrievanie počas zvolenej doby, trvalé vyhrievanie, vyhrievanie počas zvolenej doby po dosiahnutí požadovanej teploty. Výkon ohrevných telies možno voliť v rozsahu od 0 do 100% a tak ovplyvňovať rýchlosť nábehu teploty. Prístroj má zabudovaný ventilátor pre intenzívny obeh vzduchu v komore, ktorého otáčky sa dajú nastavovať v rozsahu od 0 do 100% a vďaka ktorému sa skracuje doba nábehu na požadovanú teplotu.
Inkubátor chladiaci KB, Binder, -9,9...+99,9°C

Systém predhrievacej komory ATP-Line a spoľahlivé senzory pre meranie obsahu CO2 zaisťujú najvyššie parametre inkubácie. Komora je nepriepustná, nerezová alebo medená, patentovaný systém Permadry zabezpečuje správne zmiešavanie atmosféry v komore pri relatívnej vlhkosti cca 95%, bez tvorby kondenzátov na stene komory. Konštrukcia plynového zmiešavača s nasávaním atmosféry zabezpečuje homogénne rozloženie koncentrácie CO2 v komore, kde dochádza inak iba k prirodzenej cirkulácii atmosféry. Obsah CO2 možno voliť od 0 do 20 % s citlivosťou 0.1 %. Prístroje majú štandardne jednu prípojku pre prívod CO2 s priemerom 6 mm. Infračervené senzory CO2 (nezávislé na obsahu vlhkosti) sú citlivé, takže po otvorení dverí dochádza k okamžitému vyrovnaniu koncentrácie CO2 v komore. Programovateľný štvorkanálový regulačný systém obsahuje bezpečnostné prvky, teplotu je možné regulovať od 7°C nad teplotou okolia do 60°C s citlivosťou nastavenia 0.1°C, veľkým prínosom je program rýchlej sterilizácie komory pri 180°C.
Inkubátor CO2 CB, Binder, +60°C

Systém predhrievacej komory ATP-Line a spoľahlivé senzory pre meranie obsahu CO2 zaisťujú najvyššie parametre inkubácie. Komora je nepriepustná, nerezová, patentovaný systém Ventair zabezpečuje správne zmiešavanie atmosféry v komore pri relatívnej vlhkosti cca 95%, bez tvorby kondenzátov na stene komory. Mikroprocesorové ovládanie s LED displejom pre teplotu a koncentráciu CO2. Konštrukcia plynového zmiešavača s nasávaním atmosféry zabezpečuje homogénne rozloženie koncentrácie CO2 v komore, kde dochádza inak iba k prirodzenej cirkulácii atmosféry. Obsah CO2 možno voliť od 0 do 20 % s citlivosťou 0.1 %. Prístroje majú štandardne jednu prípojku pre prívod CO2 s priemerom 6 mm. Infračervené senzory CO2 (nezávislé na obsahu vlhkosti) sú citlivé, takže po otvorení dverí dochádza k okamžitému vyrovnaniu koncentrácie CO2 v komore. Teplotu je možné regulovať od 7°C nad teplotou okolia do 50°C s citlivosťou nastavenia 0.1°C.
Inkubátor CO2 C, Binder, +50°C

Konštrukcia vychádza u modelovej rady sušiarní, ale majú menší inštalovaný výkon ohrevu, čo vedie k zníženiu rizika prekmitu teploty hlavne pri nižších teplotách (37°C) a tým k dosiahnutiu citlivejšej regulácie teploty. Rozsah temperácie je obmedzený od +30°C (najmenej však +10°C nad teplotou okolia) do 70°C s odčítaním po 0,1°C. Vykurovacie telesá sú uložené do vlisov plášťa komory, takže plášť priamo zahrievajú. Komora je tesná, vnútorné dvere sú sklenené. Inkubátory nemajú zabudovaný ventilátor, takže prúdenie vzduchu v komore je prirodzené.
Inkubátor INB / INE / INP, Memmert, +70 °C

Sú to precízne prístroje pre temperáciu pri teplotách od 7°C nad teplotou okolia do 45°C, pri definovanom obsahu CO2 vnútri komory. Ovládací panel obsahuje nad prvým segmentom optickú signalizáciu alarmu, na druhom reguláciu teploty s digitálnou kontrolou, ďalej hlavný spínač s kontrolkami, regulátor obsahu CO a nakoniec regulátor obsahu vlhkosti v atmosfére komory s výstupom na displej. Prístroj je štandardne osadený výstupom RS232. Pre ľahké udržovanie sterilného prostredia je v regulátore uložený sterilizačný program (sterilizácia pri 160°C). Cirkulácia atmosféry v komore je zabezpečená výkonným ventilátorom.
Inkubátor CO2 INCO, Memmert, +45°C

Sú vybavené kompresorovým chladiacim agregátom. Ten chladí vzduch, ktorý je vedený okolo komory a zaisťuje rovnomerné ochladzovanie. Vykurovacie telieska sú ako u bežných sušiarní uložené priamo vo vlisoch steny komory. Komora je nerezová, vonkajšie dvere sú plné, vnútorné dvere presklené. Ventilátor je vstavaný, jeho otáčky môžu byť stupňované po krokoch 10%. Ďalšie vlastnosti sú dané použitím regulátoru PERFECT.
Inkubátor chladený ICP, Memmert, 0°C...+ 60°C (verzie 600, 700 a 800 od -12°C)

Ide o modely, ktoré sú namiesto kompresorového chladiaceho systému vybavené Peltierovým článkom. Ich chladiaci výkon je menší, prázdne prístroje dosahujú minimálnu teplotu 5°C. Vďaka tomu sa však vyznačujú mimoriadne nízkou spotrebou elektrickej energie. Inak majú rovnaké parametre ako modely ICP, dané vlastnosťami regulátoru PERFECT.
Inkubátor chladený IPP, Memmert, +5°C...+60°C

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky