www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Sušiarne
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Sušiareň s prirodzenou cirkuláciou. Teplotný rozsah od +5°C nad teplotou okolia do +300°C, spínacie hodiny 0...99 hod, tepelné istenie (TWB) 2. triedy, mikroprocesorový regulátor, 2 pochromované poschodové rošty, ventilačná klapka + komín ? 50 mm, komora z kvalitného antikorózneho materiálu.
Sušiareň horúcovzdušná ED, APT Line II, Binder, +300°C

Sušiareň s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore. Zabudovaný ventilátor k intenzívnemu obehu vzduchu v komore, čím sa výrazne skracuje doba nábehu na požadovanú teplotu. Ventilátor nejde vypnúť. Mikroprocesorový regulátor umožňuje temperovanie od +5°C nad teplotou okolia do +300°C s definovanou rýchlosťou nábehu teploty, má tiež integrovaný časovač pre vypínanie v intervale od 0 do 99 hodín, alebo trvalá prevádzka. Štart ohrevu (aj času) je manuálny, programovať samozrejme možno rýchlosť nárastu teploty (napr. 5°C/minúta) a čas vypnutia. Komora má vzadu odvetrávací komín ? 50 mm.
Sušiareň horúcovzdušná FD, APT Line II, Binder, +300°C

Po stránke regulácie teploty ide opäť o plne vybavené modely s multifunkčným regulátorom, ktorý pri modeli FDL 115 umožňuje temperáciu s definovanou rýchlosťou nábehu teploty a pri modeli MDL 115 je programovateľný s možnosťou voľby komplikovanej teplotnej krivky a ukladanie až 25 programov do pamäti. Užívateľ môže využiť štyri časové funkcie - vyhrievanie zvolenú dobu, trvalé vyhrievanie a vyhrievanie zvolenú dobu od dosiahnutia požadovanej teploty. Výkon ohrevných telies možno voliť od 0 do 100% a tak ovplyvňovať rýchlosť nábehu teploty. Prístroj má zabudovaný ventilátor pre intenzívny obeh vzduchu v komore, jeho otáčky sú voliteľné v rozsahu od 0 do 100%. Vstavané rozhranie RS 232 umožňuje dokumentovať priebeh procesu v komore pomocou PC. Obe sušiarne sú navrhnuté pre prácu s lakmi či inými látkami, pri ktorých sušení sa uvoľňuje horľavé rozpúšťadlo. Aby bolo maximálne potlačené riziko vzniku zmesí pár nebezpečných výbuchom, majú obe sušiarne podstatne výkonnejší ventilátor, ktorý obstaráva obeh 400 m3 vzduchu za hodinu. Vzduch sa vedie cez filter zachytávajúci pevné nečistoty a do komory je privádzaný systémom, ktorý zabezpečuje jeho rovnomerné prúdenie rýchlosťou cca 0.8 - 1.2 m/s, čo zodpovedá podmienkam skúšok lakov podľa EN1539. Vzduch z komory vystupuje vetracou trubicou s priemerom 100 mm, na ktorú sa dá napojiť primerane vyhotovené potrubie odťahu. Aktívnym bezpečnostným prvkom je čidlo sledujúce obeh prisávaného vzduchu, ktoré pri výpadku podá akustický signál. Na čelnom paneli je graf (krivka rozpúšťadla podľa EN1539), z ktorého užívateľ môže vyčítať aké maximálne množstvo nebezpečnej látky za zvolených podmienok môže do komory sušiarne vložiť. Okrem rozdielu v druhu regulátora má model MDL115 v porovnaní s modelom FDL115 podstatne výkonnejší ohrev a tým veľmi rýchly nábeh na požadovanú teplotu, možnosť temperovať až do 350°C, ale tým tiež väčšie priestorové a časové odchýlky teploty vo vnútri komory voči požadovanej teplote.
Sušiareň bezpečnostná FDL/MDL, Binder, +300°C/350°C

Patentovaná ATP-Line konštrukcia zásuvných roštov komory garantuje rýchly prenos tepla z vyhrievaných stien komory cez rošty na vzorky a homogénne rozloženie teploty v komore. Riešenie predohrievacej komory zaisťuje rovnomerný prenos tepla na rošty a eliminuje možnosť tvorby kondenzátov. Jemný zavzdušňovací ventil a spôsob privedenia vzduchu alebo inertného plynu (Cross-Flow-Inertizace) do komory umožňuje dokonalú devakuáciu. Vnútorný priestor, potrubné rozvody a ventily sú konštruované z ušľachtilej ocele, v zadnej stene komory je prechodka pre prípadné zavedenie meracích čidiel dovnútra komory. Komora je utesnená, umožňuje dosiahnutie tlaku 0.01 mbar, tlak sa dá kontrolovať na analógovom manometri. V cene sušiarní nie je zdroj vákua. Dvere majú sklenenú výplň s pružným, bezpečnostným uložením. Temperovať sa dá od +5°C nad teplotou okolia do +200°C, skutočnú teplotu vo vnútri komory môžeme kontrolovať na displeji. Voľbu ohrevného výkonu od 0 do 100 % v prípade potreby dosiahneme pomalším nábehom teploty. Vstavané rozhranie RS 232 umožňuje dokumentovať priebeh procesu v komore pomocou PC. Pre tieto účely výrobca ponúka software ATP.COM, pomocou ktorého získané údaje môžeme archivovať, spracovávať a tlačiť protokoly GLP. Rad vákuových sušiarní VD má vyhotovenie elektroinštalácie IP 20 a nedoporučuje sa pre prácu s tekutými, termolabilnými či inak nebezpečnými látkami. K tomu sú určené vákuové sušiarne VDL, ktorých elektroinštalácia má krytie IP54 a sú navyše vybavené ďalšími bezpečnostnými prvkami. Tlaková poistka znemožní ohrev pri dosiahnutí bezpečnostného tlaku v komore nad 125 mbar. Všetky elektrické obvody sú uložené v pretlakovom obale, ktorý znemožňuje prenikaniu výbušných zmesí pár do obvodov a tým neumožní ich prípadné vzplanutie. Pri poklese tlaku v obale s elektrickými obvodmi dochádza k automatickému odpojeniu prístroja. K prevádzke sušiarní VDL musí užívateľ mať k dispozícii zdroj tlakového vzduchu min. 3 bar a zdroj vákua max. 125 mbar. Skriňa na umiestnenie vákuovej jednotky, znázornená na prostrednom obrázku, sa objednáva zvlášť.
Sušiareň vákuová VD/VDL, Binder, +200°C

Nový rad sušiarní s nútenou cirkuláciou vzduchu v komore, vybavených programovateľným regulátorom. Rozsah temperácie je +5°C nad teplotu okolia do +300°C. Nastavovať je možné zložitú teplotnú krivku až z 20 krokov, kombinovanú časovými funkciami. Je možné voliť rýchlosť nábehu i poklesu teploty v jednotlivých krokoch. K tomu sa dá prispôsobiť i výkon ventilátora. Sušiarne sú vybavené komunikačným rozhraním RS422. Sušiarne FP vyhovejú všetkým požiadavkám na presné temperácie, sterilizácie, skúšky materiálov a pod.
Sušiareň teplovzdušná FP, APT Line II, +300 °C

Po stránke regulácie teploty ide opäť o plne vybavené modely s multifunkčným regulátorom, ktorý pri modeli FDL 115 umožňuje temperáciu s definovanou rýchlosťou nábehu teploty a pri modeli MDL 115 je programovateľný s možnosťou voľby komplikovanej teplotnej krivky a ukladanie až 25 programov do pamäti. Užívateľ môže využiť štyri časové funkcie - vyhrievanie zvolenú dobu, trvalé vyhrievanie a vyhrievanie zvolenú dobu od dosiahnutia požadovanej teploty. Výkon ohrevných telies možno voliť od 0 do 100% a tak ovplyvňovať rýchlosť nábehu teploty. Prístroj má zabudovaný ventilátor pre intenzívny obeh vzduchu v komore, jeho otáčky sú voliteľné v rozsahu od 0 do 100%. Vstavané rozhranie RS 232 umožňuje dokumentovať priebeh procesu v komore pomocou PC. Obe sušiarne sú navrhnuté pre prácu s lakmi či inými látkami, pri ktorých sušení sa uvoľňuje horľavé rozpúšťadlo. Aby bolo maximálne potlačené riziko vzniku zmesí pár nebezpečných výbuchom, majú obe sušiarne podstatne výkonnejší ventilátor, ktorý obstaráva obeh 400 m3 vzduchu za hodinu. Vzduch sa vedie cez filter zachytávajúci pevné nečistoty a do komory je privádzaný systémom, ktorý zabezpečuje jeho rovnomerné prúdenie rýchlosťou cca 0.8 - 1.2 m/s, čo zodpovedá podmienkam skúšok lakov podľa EN1539. Vzduch z komory vystupuje vetracou trubicou s priemerom 100 mm, na ktorú sa dá napojiť primerane vyhotovené potrubie odťahu. Aktívnym bezpečnostným prvkom je čidlo sledujúce obeh prisávaného vzduchu, ktoré pri výpadku podá akustický signál. Na čelnom paneli je graf (krivka rozpúšťadla podľa EN1539), z ktorého užívateľ môže vyčítať aké maximálne množstvo nebezpečnej látky za zvolených podmienok môže do komory sušiarne vložiť. Okrem rozdielu v druhu regulátora má model MDL115 v porovnaní s modelom FDL115 podstatne výkonnejší ohrev a tým veľmi rýchly nábeh na požadovanú teplotu, možnosť temperovať až do 350°C, ale tým tiež väčšie priestorové a časové odchýlky teploty vo vnútri komory voči požadovanej teplote.
Sušiareň bezpečnostná FDL/MDL, Binder, +300°C/350°C

Patentovaná ATP-Line konštrukcia zásuvných roštov komory garantuje rýchly prenos tepla z vyhrievaných stien komory cez rošty na vzorky a homogénne rozloženie teploty v komore. Riešenie predohrievacej komory zaisťuje rovnomerný prenos tepla na rošty a eliminuje možnosť tvorby kondenzátov. Jemný zavzdušňovací ventil a spôsob privedenia vzduchu alebo inertného plynu (Cross-Flow-Inertizace) do komory umožňuje dokonalú devakuáciu. Vnútorný priestor, potrubné rozvody a ventily sú konštruované z ušľachtilej ocele, v zadnej stene komory je prechodka pre prípadné zavedenie meracích čidiel dovnútra komory. Komora je utesnená, umožňuje dosiahnutie tlaku 0.01 mbar, tlak sa dá kontrolovať na analógovom manometri. V cene sušiarní nie je zdroj vákua. Dvere majú sklenenú výplň s pružným, bezpečnostným uložením. Temperovať sa dá od +5°C nad teplotou okolia do +200°C, skutočnú teplotu vo vnútri komory môžeme kontrolovať na displeji. Voľbu ohrevného výkonu od 0 do 100 % v prípade potreby dosiahneme pomalším nábehom teploty. Vstavané rozhranie RS 232 umožňuje dokumentovať priebeh procesu v komore pomocou PC. Pre tieto účely výrobca ponúka software ATP.COM, pomocou ktorého získané údaje môžeme archivovať, spracovávať a tlačiť protokoly GLP. Rad vákuových sušiarní VD má vyhotovenie elektroinštalácie IP 20 a nedoporučuje sa pre prácu s tekutými, termolabilnými či inak nebezpečnými látkami. K tomu sú určené vákuové sušiarne VDL, ktorých elektroinštalácia má krytie IP54 a sú navyše vybavené ďalšími bezpečnostnými prvkami. Tlaková poistka znemožní ohrev pri dosiahnutí bezpečnostného tlaku v komore nad 125 mbar. Všetky elektrické obvody sú uložené v pretlakovom obale, ktorý znemožňuje prenikaniu výbušných zmesí pár do obvodov a tým neumožní ich prípadné vzplanutie. Pri poklese tlaku v obale s elektrickými obvodmi dochádza k automatickému odpojeniu prístroja. K prevádzke sušiarní VDL musí užívateľ mať k dispozícii zdroj tlakového vzduchu min. 3 bar a zdroj vákua max. 125 mbar. Skriňa na umiestnenie vákuovej jednotky, znázornená na prostrednom obrázku, sa objednáva zvlášť.
Sušiareň vákuová VD/VDL, Binder, +200°C

Jedná sa o sušiarne s prirodzeným prúdením vzduchu v komore. Model UNB je dodávaný s regulátorom teploty B (BASIC), model UNE je vybavený regulátorom E (EXCELENT) a model UNP regulátorom P (PERFECT). Tieto typy s prirodzenou cirkuláciou vzduchu sú predovšetkým vhodné pre sušenie práškových látok. Výhrevné telesá sú vložené do vlysov plášťa komory. Štandardne sa dodávajú s dvoma nehrdzavejúcimi policami (menšie modely do 39 l len s jednou policou) a plnými dvermi, za príplatok je možné dodať verzie so sklenenými dverami.
Sušiareň UNB / UNE / UNP , Memmert, +250 °C (verzia B do +200 °C)

Sušiarne s núteným prúdením vzduchu v komore. Model UNB je dodávaný s regulátorom teploty B (BASIC), ventilátor sa automaticky zapína so zapnutím ohrevu (nie je možné vypnúť). Model UFE je vybavený regulátorom E (EX CELENT) a model UFP regulátorom P (PERFECT). Vstavaný ventilátor napomáha rovnomernejšiemu rozloženiu teplôt v komore a urýchľuje sušenie vsádky.
Sušiareň UFB / UFE / UFP, Memmert, +250 °C (verzia B do 220 °C)

Vákuové sušiarne Memmert ponúkajú jedinečný spôsob prenosu tepla do vzorky v prostredí vákua pomocou vyhrievaných políc, ktoré môžu byť až 4 a každá z nich môže byť samostatne regulovaná na inú teplotu od 5°C do 200°C (tomu odpovedá aj grafické riešenie návestí na panely regulátora). Vnútorná komora je hermeticky zvarená z nehrdzavejúcej ocele (1.4404). Dvere sú presklenené s 15mm silným odprúženym bezpečnostným sklom z vnútra a nerozbitným sklom z vonku. Digitálna elektronická regulácia tlaku prostredníctvom magnetického ventila umožňuje nastavenie tlaku (vákua) od 10 mbar do 1100 mbar (max. povolené vákuum 0,01mbar). K dispozícii sú taktiež ďalšie dva vývody s magnetickým ventilom pre prívod vzduchu a inertného plynu.

Sušiareň je vybavená multifunkčným programovateľným PID regulátorom s fuzzy logikou a rozhraním RS 232, ktorý umožňuje nastaviť komplikovanú teplotnú krivku (až 40 segmentov) včítane rýchlostí nárastu či poklesu teplôt v jednotlivých krokoch.Je možné nastaviť čas zapnutia a vypnutia ohrevu od 1 minúty do 999 hodín. Systém viacnásobnej ochrany proti nežiadúcemu prehriatiu spúšťa optický a akustický alarm a blokuje ďalšie funkcie, aby nedošlo k znehodnoteniu vzoriek.Štandardom je aj paralelný port pre pripojenie tlačiarne (PCL3 kompatibilný) a sériový port RS232 pre pripojení PC (včítane softwaru „Celsius 2005“). Podporuje GLP režim pre ukladanie a tlač dát. Súčasťou dodávky nie je zdroj vákua ani spodná skriňa, do ktorej sa vákuová jednotka umiestňuje.
Vákuové sušiarne VO

Vákuové sušiarne Memmert ponúkajú jedinečný spôsob prenosu tepla do vzorky v prostredí vákua pomocou vyhrievaných políc, ktoré môžu byť až 4 a každá z nich môže byť samostatne regulovaná na inú teplotu od 5°C do 200°C (tomu odpovedá aj grafické riešenie návestí na panely regulátora). Vnútorná komora je hermeticky zvarená z nehrdzavejúcej ocele (1.4404). Dvere sú presklenené s 15mm silným odprúženym bezpečnostným sklom z vnútra a nerozbitným sklom z vonku. Digitálna elektronická regulácia tlaku prostredníctvom magnetického ventila umožňuje nastavenie tlaku (vákua) od 10 mbar do 1100 mbar (max. povolené vákuum 0,01mbar). K dispozícii sú taktiež ďalšie dva vývody s magnetickým ventilom pre prívod vzduchu a inertného plynu.

Sušiareň je vybavená multifunkčným programovateľným PID regulátorom s fuzzy logikou a rozhraním RS 232, ktorý umožňuje nastaviť komplikovanú teplotnú krivku (až 40 segmentov) včítane rýchlostí nárastu či poklesu teplôt v jednotlivých krokoch.Je možné nastaviť čas zapnutia a vypnutia ohrevu od 1 minúty do 999 hodín. Systém viacnásobnej ochrany proti nežiadúcemu prehriatiu spúšťa optický a akustický alarm a blokuje ďalšie funkcie, aby nedošlo k znehodnoteniu vzoriek.Štandardom je aj paralelný port pre pripojenie tlačiarne (PCL3 kompatibilný) a sériový port RS232 pre pripojení PC (včítane softwaru „Celsius 2005“). Podporuje GLP režim pre ukladanie a tlač dát. Súčasťou dodávky nie je zdroj vákua ani spodná skriňa, do ktorej sa vákuová jednotka umiestňuje.
Vákuové sušiarne VO

Police k sušiarňam, inkubátorom a sterilizátorom Memmert

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky