www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Termostaty závesné
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Tieto kúpele sa skladajú zo závesného termostatu a kúpelov (vane), ktorá môže byt plastová alebo nerezová, poprípade so zabudovaným chladením. Používajú sa najčastejšie pre temperovanie vzorky vnútri samotného kúpeľa alebo s pomocou výkonnej pumpy k temperovaniu vnútorných uzatvorených okruhov. V ponuke sú 4 typy závesných termostatov:
GD 100 - Digitálny štvormiestny displej, jednoduché ovládanie pomocou otočného ovládača a dvoch tlačítiek, pamäť na 4 nastavení pracovnej teploty, možnosť kalibrácie teploty pre maximálnu presnosť nastavenia teploty, vizuálny alarm.
GD 120 - Ako GD 100,má naviac pumpu pre temperovanie vnútorného uzatvoreného okruhu, časový spínač, nastavitelný akustický alarm prekročený max. teploty a teplotná poistka.
GR 150 - Ako GD120, má naviac LCD displej, zdvojené ohrievanie pre rýchly ohrev, vstup pre extrémnu teplotnú sondu Pt1000, programovatelné relé pre reguláciu prídavného chladenia alebo iného zariadenia, nastavitlný akustický alarm prekročený max. a min. hodnoty, programovatelný cez PC ( Rozhranie RS 232) pomocou softwaru Labwise
GD 200 - Ako GR 150, má naviac možnosť programovať aj priamo z ovládacieho panelu, možnosť uložiť až 5 programov o 30 krokov, výkonnejšiu integrovanú pumpu s možnosťou regulácie prietoku.
Termostat závesný Optima s kúpelami

Príslušenstvo pre termostaty Optima s kúpelom

Tieto kúpele sa skladajú zo závesného termostatu a kúpeľov (vane), ktorá je vybavená kompresorovým systémom chladenia. Chladiaci systém je ovládaný zvoleným termostatom. Používajú sa najčastešie pre temperovanie vzoriek vnútri samotného kúpeľa alebo s pomocou výkonnej pumpy k temperovaniu vnútorných uzatvorených okruhov. V ponuke sú 4 typy závesných termostatov a 5 chladiacich kúpeľov.
Termostat závesný Optima s chladiacimi kúpeľmi

Sú určené pre temperáciu v nádobách až do objemu 50 l, pričom na hranu kúpeľa sa môže upevniť klemou s rozvorom 26 mm. Optimálna ponorná hĺbka je 145…165 mm a všetky časti prichádzajúce do styku s tekutinou sú vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele alebo plastu. V závesných termostatoch a ďalších termostatoch bez prídavného chladenia je spodná hranica temperácie daná teplotou okolia. S ochladzovaním temperovaného kúpeľa chladiacou špirálou vodou z vodovodu je možné bez problémov dosiahnuť +20°C, bez ochladzovania sa väčšinou ako spodná dosiahnuteľná teplota uvádza 25°C, resp. 5…10°C nad teplotou okolia.
Modely Economy ED a EH: LED displej zobrazuje požadovanú (zadanú) i skutočnú teplotu kúpeľa s citlivosťou na 0,1°C. Membránová klávesnica slúži na zadávanie požadovanej teploty, potom prepína na zobrazenie skutočnej hodnoty. PID regulátor dosahuje teplotnú stabilitu ±0,02…±0,2°C. Nastavenie tepelnej poistky je analógové. Typ ED má len 1. stupeň ochrany (S1) takže je možné používať v kúpeli len nehorľavé temperačné kvapaliny! Typ EH má 3. stupeň ochrany (S3) takže môže pracovať aj s horľavou temperačnou kvapalinou v kúpeli, avšak len s teplotnou poistkou nastavenou 20°C pod bod vzplanutia použitej kvapaliny!!!
Modely TopTech MB a MC: jednoriadkový LED multidisplej zobrazuje striedavo až tri zadané hodnoty, skutočnú teplotu kúpeľa s citlivosťou na 0,1°C, hornú a dolnú hranicu zadaného intervalu teplotného alarmu, hodnotu teplotnej poistky a tiež stupeň výkonu obehovej pumpy. Membránová klávesnica slúži na zadávanie všetkých parametrov regulátora, t.j. teploty požadovanej/limitnej, výkonu pumpy, spúšťanie kalibračného programu. PID regulátor dosahuje teplotnú stabilitu ±0,01…±0,02°C. Je možné spustiť program kalibrácie teploty v troch bodoch súčasne. Výstražné hlásenie, že objem náplne termostatu je nízky a že bez doplnenia dôjde v krátkom čase k automatickému prerušeniu funkcie termostatu. Digitálne nastavenie teplotnej poistky s kontrolou nastavovanej hodnoty na displeji. Jednotka je vybavená rozhraním RS232 pre pripojenie k PC. Typ MB disponuje 1. stupňom ochrany (S1) takže je možné používať v kúpeli len nehorľavé temperačné kvapaliny! Typ MC má 3. stupeň ochrany (S3) takže môže pracovať i s horľavou temperačnou kvapalinou v kúpeli, avšak len s teplotnou poistkou nastavenou 20°C pod bod vzplanutia použitej kvapaliny!!! Ďalej má navyše možnosť elektronického nastavovania výkonu obehového čerpadla.
Model TopTech ME: v porovnaní s modelom MC má navyše PID regulátor s výbornou teplotnou stabilitou ±0,01 (<±0,1 pre externý okruh), viacriadkový VFD displej, ktorý zobrazuje súčasne aktuálnu i nastavenú teplotu a aktuálnu teplotu meranú vonkajším teplotným snímačom, má konektor pre pripojenie vonkajšieho teplotného snímača Pt100 pre presnú reguláciu teploty vonkajších uzatvorených systémov s možnosťou naprogramovať teplotnú krivku s 10 krokmi.
Výhrevný výkon: 2 kW
Rozmery š x h x v: 13 x 15 x 33 mm
Hmotnosť: 3,3 kg (ED, EH, MB)/4,0 kg (MC, ME)
Termostat závesný rady Economy a TopTech

Pre temperáciu vo vnútri kúpeľa, s obmedzením (S1) na použitie nehorľavých temperačných kvapalín v kúpeli. Sú určené pre temperácie vzoriek v skúmavkách, bankách a pod. Vane z Plexiskla (A) sú tvarovo stále do 60°C, vane z Makrolonu (M) do 100°.
Termostat ED a MB s otvoreným plastovým kúpeľom

Pre temperáciu vo vnútri kúpeľa, s obmedzením (S1) na použitie nehorľavých temperačných kvapalín v kúpeli. Sú určené pre temperácie vzoriek v skúmavkách, bankách a pod.
Termostat ED a MB s otvoreným nerezovým kupeľom

Pre temperáciu vo vnútri kúpeľa a vonkajších malých uzatvorených okruhov, EH (S3) môže pracovať i s horľavou temperačnou kvapalinou v kúpeli.
Termostat ED,EH a MB s otvoreným nerezovým kupeľom

Pre temperáciu vonkajších uzatvorených okruhov a súčasne aplikácií vo vnútri kúpeľa. Chladiaca špirála je pri všetkých modeloch štandardom, k nej je možné doobjednať riadiacu jednotku MVS s magnetickým ventilom, ktorá automaticky optimalizuje spotrebu chladiacej vody do zabudovanej chladiacej špirály. Do obidvoch typov je možné použiť (S3) i horľavé temperačné kvapaliny.
Termostat MC a ME s nerezovým kúpeľom

Pre temperáciu vonkajších malých uzatvorených okruhov a súčasne aplikácií vo vnútri kúpeľa. Sú vhodné, s obmedzením S1 pri type ED, na použitie nehorľavých kvapalín na temperáciu vzoriek v kúpeli, alebo temperácie menších vonkajších systémov, ako refraktormetrov, polarometrov, komôr elektroforézií, chladičov rotačných odpariek atď. Rad EH ponúka väčší teplotný rozsah s možnosťou (S3) použitia i horľavých temperačných kvapalín, väčšiu variabilnosť rozmerov, prepojenie chladiaceho agregátu s termostatom signálnym káblom, čo umožňuje signalizáciu poruchy tohto agregátu na displeji termostatu EH, s vypnutím hlavného spínača termostatu sa vypne i chladiaci agregát, na rozdiel od modelu s termostatom ED, bez signálneho kábla.
Termostat chladený ED a EH

Pre temperáciu vonkajších uzatvorených okruhov a súčasne aplikácií vo vnútri kúpeľa (S3)
Modely s regulačnou jednotkou MC sú vhodné pre všetky bežné aj špeciálne laboratórne aplikácie, napr. kalibrácie senzorov teploty. Majú výkonné, elektronicky regulované čerpadlo, tiež výhrevný a chladiaci výkon je na vysokej úrovni. Modely s regulačnou jednotkou ME majú možnosť pripojenia vonkajšieho teplotného senzoru Pt100 a naprogramovanie jedného teplotného programu s 10 krokmi. Vďaka tomu sú zvlášť vhodné pre presné temperácie vonkajších uzatvorených systémov, s možnosťou teplotného programu u typu ME. Typy FP sú vybavené proporcionálne regulovanou chladiacou jednotkou, ktorá optimalizuje chod chladiaceho agregátu, podľa okamžitého požadovaného chladiaceho výkonu a tým znižuje spotrebu elektrickej energie.
Termostat chladený MC a ME

Pre temperáciu vonkajších uzatvorených okruhov a súčasne aplikácií vo vnútri kúpeľa (S3). Chladiaci systém termostatov tohto radu má výrazne vyšší výkon a typ FP je vybavený i systémom optimalizácie chodu chladiaceho agregátu. Sú vhodné napr. pre stanovenie bodu tuhnutia, kalibrácie pri nízkych teplotách, testovanie v petrochémii alebo nízkoteplotnej kultivácii buniek, či rýchle zmrazovanie - rozmrazovanie.
Kryostat ME

Regulačné jednotky ED, EH, MB, MC, ME majú čerpadlo s výtlakom, nemajú však štandardne vývod k vonkajšej cirkulácii kvapaliny pre temperáciu vonkajších systémov. Tento vývod je možné objednať samostatne v podobe sady Pump set
Sada pre extrémnu temperáciu Pump set

EcoChiller je ideálnou náhradou systému chladenia pomocou vody z vodovodného radua, je tak predurčený pre rutinné používanie pri každodennej práci v laboratóriu. Vďaka nízkej spotrebe energie je jeho prevádzka ekologická. Nemá žiadne postranné vetriace otvory a možno ho teda postaviť hneď vedľa ostatných prístrojov. Všetky časti prichádzajúce do styku s chladiacou kvapalinou sú nerezové alebo z vysoko kvalitného plastu. Chladič je vybavený veľkým LED displejom s rozlíšením 0,1 °C. Pumpa má výkon 15l/min a tlak na výstupu dosahuje 350 mbar. Teplotná stabilita je +/- 0,5 °C. Hmotnosť je 27 kg.
Chladič recirkulačný F250 Eco Chiller

Sú určené predovšetkým pre odber tepla u systémov temperovaných bežným termostatom, bez vlastného chladiaceho agregátu. Ich použitie má význam zvlášť tam, kde sa má udržiavať teplota 0...20°C, alebo blízko pod 0°C. Ďalšou aplikáciou môže byť ochladzovanie dewarových nádob (namiesto spotreby suchého ľadu), alebo reakčných kotlíkov.

Modely bez regulácie výkonu (FT200, FT400 a FT900) - prístroje pozostávajú z chladiaceho agregátu, u ktorého je tepelný absorbér konštruovaný priamo ako ponorná sonda, nemajú žiadnu reguláciu výkonu, jednoducho sa zapínajú a vypínajú hlavným spínačom.
Modely s reguláciou výkonu (FT402 a FT902) – konštrukcia chladiaceho systému je rovnaká ako u základných prístrojov bez regulácie. Prístroje tohto radu ale majú vstavanú regulačnú PIDjednotku s membránovou klávesnicou a displejom. Jednotka má konektor pre pripojenie externého teplotného snímača Pt100. Týmto snímačom sa meria teplota v chladenom systéme a signál z vonkajšieho snímača sa využíva na reguláciu výkonu chladiaceho systému, takže je možné teplotu v chladenom systému udržiavať na zvolenej hodnote. Snímač Pt100 je súčasťou dodávky
Chladič ponorný FT

[1] 2 »


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky