www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Prístroje sa vyznačujú jednoduchosťou ovládania a rýchlym ohrevom materiálu pomocou infračerveného žiarenia. Po jednoduchej výmene držiaku a v prípade potreby aj potrubia pre odťah plynov možu byť v rovnakej jednotke použité rozkladné banky 250, 500 aj 750 ml, takže možno stanovenie robiť aj vo vzorkách s malým obsahom dusíka. Vydestilovaním amoniaku po prevedenom rozklade je možno s výhodou spraviť pomocou prístroja pre destiláciu s vodnou parou Vapodest. InKjel M je lacnejší variant. V pamäti prístroja možno uložiť až 99 programov zloženým až z 10 časových intervalov s rodielným ohrevným výkonom. Takto možno rozklad spraviť rýchlo efektívne aj u problematických vzoriek. Cenovo výhodný je variant, kde sa kapacita zdvojnásobí pomocou podriadeného modulu InKjel PE ovládaného zo základného prístroja.
Systém rozkladný inferčervený pre stanovenie dusíku InKjel

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky