www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Pece
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Pece typu LE sú vhodné na zkúšanie technológii, kde je kladený dôraz predovšetkým na presnosť rozloženia teploty, ktorej riadenie nábehu aj poklesu, a kde je zároveň žiaducí, aby topné elementy neboli v samostanom vnútornom priestore so vzorkami. Využiť je možno využiť pre všetky typy laboratórnych skúšiek, napr. pre ohrev materiálu pre tepelné spracovanie kovu, najrôznejšie skúšky spekania, kalcinácii, stanovenie bodu mäknutia alebo spečenia materiálu, spalovanie vzoriek, výpal smaltu apod. Kvalita použitých materiálov zaručuje dlhodobú životnosť pece. Plášť je z nerezu, ohrevné špirály sú uložené po dvoch stranách pece v trubiciach z kremenného skla, čím sú čiastočne chránené proti napadnutím agresívnych látok. Komora a dvere sú zložené z izolačných zľahčených dosiek z minerálového vlákna. Dvere sú opatrené bezpečnostným koncovým spínačom, ktorý pri otvorení dverí vypne ohrievanie. Teplota v peci je snímaná termočlánkom typu K. Pre reguláciu a riadenie pece slúžia regulátory HT60B a HT40P. Štandardne je pec vybavená dvojpolohovým regulátorom HT60B, ktorý má jeden meriaci vstup, dva výstupy regulácie, komunikačnú linku, rampovú funkciu, HT40B, ktorý má jeden meriaci vstup, tri regulačné výstupy, komunikačnú linku, 10 programov po 15 krokoch, spúštanie programu hodinami reálneho času alebo pomocou klávesnice. Z príslušenstva možno ďalej objednať odťahový ventilátor s injektorom ( len pre HT40P), rozhranie RS232, alebo EIA485 (len pre HT40P), software pre záznam a monitorovania teplotného cyklu (len pre HT40P), kalibrácia regulátoru. Z príslušenstva za poplatok možno zvoliť RS 232/485
Pec laboratórna LE, horizontálna

Použitie: laboratórne práce najmä výskumné, vývojové, stomatologické, drobná výroba keramiky.
Konštrukcia: nerezový chladený plášť, špičkové izolačné materiály, výhrevné špirály sú uložené v drážkach výstelky z ľahčených tehál, dvere otvárané hore pomocou pružiny, dverný spínač, polovodičové bezkontaktné relé, výber z dvoch typov regulátorov:
HT 40 - teplotu je možné riadiť dvoma spôsobmi:
a) regulácia na konštantu (rýchlosť nárastu teploty je daná max. príkonom pece a po dosiahnutí nastavenej teploty nasleduje výdrž na tejto teplote, ktorá je ukončená ručným vypnutím pece)
b) regulácia podľa jednoduchej krivky (nastavenie požadovanej rýchlosti ohrevu na teplotu a požadované výdrže).
Programovateľný regulátor Industry - má zabudované hodiny reálneho času, čo umožňuje spúšťať zvolený program automaticky v zadanom dni a čase. Túto vlastnosť je možné využiť napríklad pri nočných výpaloch.
Užívateľ má možnosť naprogramovať až pätnásťkrokový teplotný cyklus, v každom kroku môže určiť priebeh teploty (nárast, výdrž, pokles) a zadať čas trvania kroku. Takých 15 krokových cyklov je možné do pamäte regulátora uložiť celkom 30.
Napájanie: 230 V/50 Hz
Príslušenstvo za príplatok: rozhranie RS 232/485
Maximálna teplota: +1340°C
Pec laboratórna LH, horizontálna

Oblasť použitia: všetky laboratórne práce, hlavne tie, pri ktorých je potrebné chrániť výhrevné elementy pece do teploty +1200°C. Celonerezová konštrukcia, aktívne chladený plášť, špičkové izolačné materiály, keramická mufla, pec vybavená chladiacim ventilátorom, výhrevná špirála mimo pracovného priestoru, odolný žiarobetónový portál, dverný spínač, programovateľná regulácia teploty s vysokou presnosťou, polovodičové bezkontaktné spínacie relé, rovnomerné rozloženie teploty, výber z dvoch typov regulátorov: HT 40 a Industry.
Napájanie: 230 V/50 Hz
Príslušenstvo za príplatok: rozhranie RS 232/485, regulátor INDUSTRY
Maximálna teplota: +1200°C
Pec laboratórna muflová LMH, horizontálna

Oblasť použitia: všetky laboratórne práce, zvlášť výskumné, vývojové a stomatologické. Zakladanie vsádzky zhora. Celonerezová konštrukcia, aktívne chladený plášť, špičkové izolačné materiály, keramická mufla, výhrevná špirála navinutá na muflu, rovnomerné rozloženie teploty, výber z dvoch typov regulátorov: HT 40 alebo Industry.
Napájanie: 230 V/50 Hz
Príslušenstvo za príplatok: rozhranie RS 232/485
Maximálna teplota: +1200°C
Pec laboratórna muflová LMV, vertikálna

Pec so základného produktového radu. Má dvojitý vonkajší plášť vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele pre väčšiu stabilitu a nižšiu teplotu plášťa pri prevádzke. Dvere sa otvárajú smerom dole, pri vykládke a nakládke sú tak chránené ovládacie prvky. Navyše majú zabudovaný nastaviteľný prívod vzduchu. Odvetrávací otvor je v zadnej časti pece, ktorý je možné navyše dovybaviť ďalším vetracím prieduchom, ventilátorom alebo katalyzátorom. Mufla je vyrobená z tvrdeného vlákna, ktoré sa vyznačuje veľkou teplotnou odolnosťou a malou váhou.
Pec sa dodáva štandardne s dvoma regulátormi:
Regulátor B170
Umožňuje voliť teplotnú krivku pozostávajúcu z jedného nábehu teploty na zvolenú hodnotu, zotrvanie na tejto hodnote určený čas a automatické vypnutie na konci tohto cyklu. Je možné voliť čas štartu, požadovanú teplotu a čas nábehu, čas zotrvania na dosiahnutej teplote.
Programovateľný regulátor P320
Ponúka možnosť voliť teplotnú krivku až z ôsmych segmentov (4 x nábeh na požadovanú teplotu + 4x výdrž). Regulátor môže dať tiež v zvolenom čase signál na spustenie či vypnutie externého prvku (napr. odsávacieho ventilátora), po uplynutí zvoleného času podá akustický signál obsluhe. Do pamäte je možno uložiť až 9 programov, regulátor je štandardne vybavený výstupom RS 422. Teplota sa zadáva s krokom po 1°C a kontroluje sa na displeji
Pec laboratórna muflová L

Malá pec pre občasné používanie s ekonomickou prevádzkou a malou vsádzkou. Má dvojitý vonkajší plášť vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele pre väčšiu stabilitu a nižšiu teplotu plášťa pri prevádzke. Dvere sa otvárajú smerom dole, pri vykládke a nakládke sú tak chránené ovládacie prvky. Navyše majú zabudovaný nastaviteľný prívod vzduchu. Odvetrávací otvor je v zadnej časti pece, ktorý je možné navyše dovybaviť ďalším vetracím prieduchom, ventilátorom alebo katalyzátorom. Mufla je vyrobená z tvrdeného vlákna. Vytápanie z dvoch strán pomocou ohrevných telies v kremenných trubkách. Ľahká výmena ohrevných prvkov a izolácie. Modely LE 1, 2 a 4 sú vybavené regulátorom R6, ktorý umožňuje nastaviť len teplotu a čas, modely 6 a 14 potom regulátorom B 150 s možnosťou nastaviť čas oneskoreného štartu, požadovanú teplotu a čas nábehu, čas zotrvania ana dosiahnutej teplote.
Pec ekonomická muflová LE

Táto kombinácia muflovej pece, presnej váhy, softwaru a ďalšieho príslušenstva bola vyvinutá špeciálne pre laboratórne stanovenia straty hmotnosti pri žíhaní rôznych materiálov. Toto meranie má význam okrem iného pri analýze kalov z čističiek a domového odpadu, používa sa ale tiež pri mnohých iných technických procesoch. Počas spaľovania sa pomocou dodaného softwaru zaznamenáva súbežne teplota i hmotnosť v závislosti na čase. Pec je vybavená regulátorom P 320 a dodáva sa vrátane softwaru a váhy, pričom v základnej ponuke sú 3 typy s rôznou váživosťou.
Pec „gravimetrická“ muflová, Naberther

Táto vysokoteplotná pec je vybavená výhrevnými tyčami z karbidu kremíka, ktoré majú vysokú odolnosť voči vysokým teplotám a rýchlemu ohrevu. Vďaka tomu je čas ohrevu na +1400°C cca 40 minút. Pec má dvojitý vonkajší plášť vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele pre väčšiu stabilitu a nižšiu teplotu plášťa pri prevádzke. Dvere sa otvárajú smerom dole, pri vykládke a nakládke sú tak chránené ovládacie prvky. Navyše majú zabudovaný nastaviteľný prívod vzduchu. Pec sa dodáva s regulátorom P 320 – pokročilejší regulátor pre uloženie až 9 programov. Každý program sa môže skladať až zo 4 nastavení nábehu a času držania teplôt. Na požiadanie možno ponúknuť aj lacnejšiu variantu s regulátorom B180.
Pec vysokoteplotná HTC

Trubicová pec s vyhrievanou dĺžkou od 250 do 1000 mm. Trubica je vybavená dvoma koncovými uzávermi. Vonkajší plášť je vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele. Pec sa štandardne dodáva s regulátorom B 170 – pre nastavenie teplotnej krivky s nábehom na teplotu, udržanie tejto teploty po určitý čas a automatické vypnutie. Na želanie je možné pec vybaviť regulátorom P 320 – pokročilejší regulátor pre uloženie až 9 programov. Každý program sa môže skladať až zo 4 nastavení nábehu a času držania teploty. Pec je možné na zákazku zhotoviť aj ako trojzónovú s moderným riadením SPS.
Pec trubicová R

Trubicová pec s vyhrievanou dĺžkou od 300 do 1000 mm, ktorú je možné prevádzkovať horizontálne i vertikálne. Po dovybavení zaplyňovacími balíkmi je možné pracovať v ochrannej plynovej atmosfére, vo vákuu alebo dokonca s horľavými plynmi. Súčasťou dodávky je pracovná trubica z materiálu C 530 pre prevádzku na vzduchu. Regulačná jednotka B 150 je v oddelenej nástennej alebo samostatne stojacej skrini. Pec je možné na zákazku zhotoviť aj ako trojzónovú s moderným riadením SPS.
Pec trubková RS

Jednoduchá trubicová pec, ktorej základom je keramická trubica ovinutá výhrevnými telieskami. Plášť je vyrobený z nerezovej ocele. Pec je vybavená regulátorom B 170, ale je možné ju dodať aj s regulátorom P 320. Dodávajú sa vrátane statívu a svorky, pomocou ktorej je možné celú pec nakloniť do zvislej či vodorovnej polohy. Príkon pece je 1,8 kW, napätie 230 V.
Pec univerzálna trubicová RT

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky