www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Centrifúgy
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Malá, mikroprocesorom riadená centrifúga s uhlovým rotorom (33°) na 8 ks skúmaviek s objemom 15 ml (17x100 mm), vrátane centrifugačných skúmaviek na krv a moč. Je ideálna pre prácu s malým množstvom vzorky. Oceľový rotor je nainštalovaný (nevymieňa sa), puzdra pre skúmavky sú polyamidové. Otáčky je možné pomocou ovládacieho panela (typ E) nastaviť do 6000 min-1, čo zodpovedá RCF max. 3421 g. Mikroprocesorový regulátor umožňuje nastavenie otáčok s krokom po 1000 min-1 a nastavenie časovača po 1 minúte. Oba údaje sú zobrazené na prehľadnom displeji.
Centrifúga Hettich EBA 20
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT2002 Centrifúga Hettich EBA 20 6 000 3 421 -
HETT2080 Centrifúga Hettich EBA 20 S 8 000 6 153 -

Oproti centrifúge EBA 20 má zvýšený výkon na 8000 otáčok a RCF 6153.
Centrifúga Hettich EBA 20 S

Malá stolná, mikroprocesorom riadená centrifúga s vymeniteľným uhlovým alebo výkyvným rotorom (35°-55°). Je vhodná pre prácu s mikroskúmavkami od 0.2 ml do 2.0 ml, tiež so skúmavkami s objemom až do 50 ml (max. 6x50ml). Otáčky je možné nastaviť pomocou mikroprocesorového regulátora typu N až do RPM 18000 min-1, čo zodpovedá RCF max. 23907 g. Mikroprocesorový regulátor umožňuje nastavovanie otáčok s krokom po 10 min-1 a nastavenie časovača po 1 minúte. Zadané hodnoty je možné uložiť do pamäti (3 pozície). Na prehľadnom displeji sú súčasne zobrazené: predvolený program, čas, RCF/RPM a aktuálny čas. K dispozícii je niekoľko typov výkyvných a uhlových rotorov (pri každom rotore sú uvedené pozície a objemy, s ktorými je možné pracovať, a tiež zodpovedajúce redukcie pre dané skúmavky). Typy rotorov 1416, 1114, 1115, 1116, 1120 a 1126 sú určené tiež pre prácu s typizovanými skúmavkami na odstreďovanie krvi a moču.
Centrifúga Hettich EBA 21
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT1004 Centrifúga Hettich EBA 21 18 000 25 718 -
HETT1089 Rotor uhlový pre 30 x 1,5/2,0 ml - 21 255 -
HETT2024 Adaptér pre 0,2 ml a 0,4 ml mikroskúmavku - - -
HETT2023 Adaptér pre 0,5 ml a 0,8 ml mikroskúmavku - - -
HETT2031 Adaptér pro 1,5 ml mikroskúmavku - - -
HETT1116 Rotor uhlový pre 6 x 50 ml skúmavky - 3 904 -
HETT1416 Rotor uhlový pre 12 x 15 ml skúmavky a pre skúmavky na krv - 4 105 -
HETT1115 Rotor výkyvný bez závesov pre 6 x 15 ml skúmavky - 2 879 -
HETT1123 Záves na skúmavky - - -
HETT1054 Adaptér pre 5 ml skúmavky - - -
HETT0716 Adaptér pre 10 ml skúmavky - - -

Chladené a nechladené centrifúgy Hettich Mikro 220 sú určené pre prácu s mikroskúmavkami, PCR skúmavkami a stripmi PCR skúmaviek. Model Mikro 220 R umožňuje s použitím 6 až 12 miestnych rotorov ešte prácu s centrifugačnými skúmavkami do objemu 50 ml pri teplotách od +40 až do -20°C a tiež umožňuje prácu so skúmavkami na krv a moč. Hettich Mikro 220 má výrazne rýchlejší nárast a pokles centrifugačnej rýchlosti, čím skracuje dobu odstreďovania a zamedzuje miešaniu sedimentu v priebehu brzdenia rotora. Centrifúga umožňuje dosiahnutie až 18000 otáčok/min. Ďalšou výhodou je extrémne ľahká obsluha pomocou membránovej klávesnice (typ N). K dispozícii je i režim krátkodobého odstreďovania. Na displeji umiestnenom na čelnom paneli sú zobrazené hodnoty aktuálneho programu, teploty v pracovnom priestore, RCF/RPM a čas. Pre prácu s termocitlivými látkami je určená chladená verzia, ktorá v krátkom čase ochladí pracovný priestor, a tým zabráni tepelnej degradácii vzorky.
Centrifúga Hettich MIKRO 220 / 220 R
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT2200 Centrifúga Hettich MIKRO 220 18 000 31 514 -
HETT2205 Centrifúga Hettich MIKRO 220 R 18 000 31 514 -
HETT1154 Rotor výkyvný 24 x 1,5/2,0 ml, nerezový s krytom, autoklávovateľný - 18 516 -
HETT2218 Rotor uhlový 12 x 1,5/2,0 ml, s priehľadným krytom - 25 718 -
HETT1158 Rotor uhlový 2-radový 48 x 1,5/2,0 ml, hliníkový s krytom, odolný voči fenolom, autoklávovateľný - horný rad 21 255, do -
HETT1189 Rotor uhlový 30 x 0,4/2,0ml, aerosol-tight - 21 255 -
HETT1195 Rotor uhlový 24 x 1,5/2,0 ml, aerosol-tight - 31 514 -
HETT1160 Rotor uhlový 6-miestny pre PCR stripy - 18 845 -
HETT1162 Kryt na rotor - - -
HETT1161 Rotor bubnový hliníkový s krytom, 6-kazetový pre 60 skúmaviek - 14 150 -
HETT1377 Adaptér pre 10 x 1,5/2,0 ml skúmavky - - -
HETT1378 Adaptér pre 32 x 0,2/0,4 ml skúmavky - - -
HETT1379 Adaptér pre 21 x 0,5/0,8 ml skúmavky - - -
HETT2226 Rotor výkyvný 12 x 5 ml - - -
HETT1127 Záves pre výkyvný rotor - - -
HETT1020 Rotor výkyvný pre 8 x 5 alebo 10 ml skúmavky - 2 879 -
HETT1131 Záves pre 5 ml skúmavku 13 x 75 mm, alebo pre 2-5 ml Vacutainer skúmavku alebo pre 2,6 ml Sarstedt skúmavku - - -
HETT1132 Záves pre 10 ml skúmavku 17 x 70 mm, alebo pre 5,5 ml skúmavku 15,3 x 75 mm - - -
HETT1015 Rotor uhlový pre 12 x 15 ml alebo 6 x 15 (Falcon) skúmavky - 4 105 -
HETT1016 Rotor uhlový pre 6 x 50 ml skúmavky 34 x 100 ml - 3 904 -
HETT1632 Adaptér pre 7 ml skúmavky 12 x 100 mm - - -
HETT1631 Adaptér pre 15 ml skúmavku Falcon 17 x 120 mm - - -
HETT1635 Adaptér pre 15 ml skúmavku 17 x 100 mm alebo 10 ml Sarstedt skúmavku - - -
HETT1633 Adaptér pre 25 ml skúmavku 24 x 100 mm - - -
HETT1634 Adaptér pre 50 ml skúmavku 29 x 107 mm - - -
HETT1641 Adaptér pre 50 ml skúmavku Falcon 29 x 115 mm (do rotoru sa zmestia 3 ks) - - -

Stolná centrifúga na prácu so skúmavkami do 4x100 ml za pomoci uhlových i výkyvných rotorov. Je koncipovaná ako ekonomická verzia s riadením typu E, ktoré umožňuje reguláciu otáčok v krokoch po 100 min-1 a časovača po 1 minúte. Oba údaje je možné ľahko kontrolovať na displeji. K dispozícii je i režim krátkodobého odstreďovania.
Centrifúga Hettich ROTOFIX 32 A
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT1206 Centrifúga Hettich ROTOFIX 32 A 6 000 4 226 -
HETT1624 Rotor výkyvný pre 4 x 100 ml skúmavky použiteľný aj pre cytologické preparáty - 2 665 -
HETT1372 Záves pre 17 x 5 ml skúmavky 12/13 x 75 mm - - -
HETT1370 Záves pre 5 x 9 ml skúmavky 14 x 100 mm - - -
HETT1741 Záves pre 10 x 9 ml skúmavky 14 x 100 mm - - -
HETT1369 Záves pre 4 x 15 ml skúmavky 17 x 100 mm - - -
HETT1742 Záves pre 7 x 15 ml skúmavky 17 x 100 mm - - -
HETT1346 Záves pre 2 x 20 ml skúmavky 21 x 100 mm - - -
HETT1745 Záves pre 2 x 25 ml skúmavky 24 x 100 mm - - -
HETT1345 Záves pre 45 ml skúmavku 31 x 100 mm - - -
HETT1746 Záves pre 50 ml skúmavku 34 x 100 mm - - -
HETT1381 Záves pre max. 100 ml skúmavku - - -
HETT1382 Rotor výkyvný pre 8 x 15 ml skúmavky - 2 415 -
HETT1611 Adaptér pre 5 ml skúmavku 12/13 x 75 mm - - -
HETT1643 Adaptér pre 15 ml skúmavku 17 x 100 mm - - -
HETT1628 Rotor výkyvný pre 12 x 15 ml skúmavky - 2 680 -
HETT1122 Adaptér pre 10 ml skúmavku 17 x 70 mm - - -
HETT1621 Adaptér pre 15 ml skúmavku 17 x 100 mm - - -
HETT1619 Rotor výkyvný pre 6 x 50 ml Falcon skúmavky - 2 701 -
HETT1617 Rotor výkyvný pre 8 x 50 ml skúmavky do 45° - 2 469 -
HETT1462 Adaptér pre 15 ml Falcon skúmavku 17 x 120 mm - - -
HETT1613 Rotor uhlový pre 12 x 15 ml skúmavky - 4 146 -

Univerzálna nechladená i chladená verzia centrifúgy s veľkým výberom uhlových i výkyvných rotorov na max. 4x100ml alebo 32x15ml skúmaviek. Je koncipovaná ako komfortná verzia s ľahkým ovládaním (kontrolný panel typu N). Na membránovej klávesnici sú tlačidlá pre štart a vypnutie, nastavenie otáčok a teploty, impulzné tlačidlo a nastavenie času. Samozrejmosťou je blokovanie uzáveru veka v priebehu odstreďovania. Chladená verzia 320 R má plynulé nastavenie teploty v rozsahu –20 až +40°C.
Centrifúga Hettich UNIVERSAL 320 / 320 R
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT1401 Centrifúga Hettich UNIVERSAL 320 15 000 21 382 -
HETT1406 Centrifúga Hettich UNIVERSAL 320 R 15 000 21 382 -
HETT1645 Rotor výkyvný, 4-miestny, bez závesov, pre max. 4 mikrotitračné dosky, max. RCF - 1 896 -
HETT4345 Záves pre mikrotitračné dosky alebo kultivačné dosky - - -
HETT1615 Rotor uhlový pre 12 x 15 ml skúmavky - 16 582 -
HETT1612 Rotor uhlový pre 12 x 1,5/2,0 ml skúmavky - 16 602 -
HETT1420 Rotor uhlový pre 24 x 1,5/2,0 ml skúmavky - 21 382 -
HETT1689 Rotor uhlový pre 30 x 1,5/2,0 ml skúmavky - 21 255 -

Chladená a nechladená veľkokapacitná (max. 4x250ml) stolná centrifúga s vysokým výkonom Rotina 380 a Rotina 380 R má jednoduchú obsluhu a tichú prevádzku. Je vybavená pamäťou pre ukladanie programov, automatickou identifikáciou rotorov, automatickým prepočtom otáčok na RCF a 9 rýchlosťami rozbehu a brzdenia. Použiteľnosť rôznych druhov skúmaviek v moderných laboratóriách umožňuje široké pole pôsobnosti v diagnostických, výskumných genetických a mikrobiologických aplikáciách. Chladená verzia 380 R má plynulé nastavenie teploty v rozsahu –20 až +40°C.
Centrifúga Hettich ROTINA 380 / 380 R
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT1701 Centrifúga Hettich ROTINA 380 15 000 24 400 -
HETT1706 Centrifúga Hettich ROTINA 380 R 15 000 24 400 -
HETT1726 Rotor výkyvný 6miestny, kapacita 42 x 15 ml, 6 x 50 ml 4 000 2 808 -
HETT1798 Rotor výkyvný 4miestny, kapacita 48 x 15 ml 4 x 250 ml 4 000 3 095 -
HETT5051 Záves do 1798 - - -
HETT5053 Viečko pre záves 5051 - - -
HETT5227 Adaptér 20 x 5 ml do 5051 - - -
HETT5248 Adaptér 12 x 15 ml do 5051 - - -
HETT6306 Adaptér 7 x 15 ml Falcon do 5051 - - -
HETT5259 Adaptér 2 x 50 ml Falcon do 5051 - - -
HETT5092 Záves do 1798 - - -
HETT5093 Viečko pre záves 5092 - - -
HETT5128 Adaptér pre 12 x 6 ml skúmavky 12 x 82 mm - - -
HETT5136 Adaptér 8 x 15 ml do 5092 - - -
HETT5129 Adaptér 7 x 15 ml Falcon do 5092 - - -
HETT5123 Adaptér 2 x 50 ml Falcon do 5092 - - -
HETT6319 Adaptér pre 250 a 290 ml kyvetu do 5092 - - -
HETT5127 PP kyveta 250 ml, s viečkom - - -
HETT1754 Rotor výkyvný 4miestny, kapacita 52 x 15 ml, 4 x 290 ml 5 000 4 863 -
HETT1752 Záves pre 1754 - - -
HETT1751 Viečko pre záves 1752 - - -
HETT1762 Adaptér 24 x 5 ml do 1752 - - -
HETT1763 Adaptér 13 x 15 ml do 1752 - - -
HETT1771 Adaptér 9 x 15 ml Falcon do 1752 - - -
HETT1772 Adaptér 4 x 50 ml Falcon do 1752 - - -
HETT1769 Adaptér 250 a 290 ml do 1752 - - -
HETT1717 Rotor výkyvný 45°, kapacita 10 x 50 ml Falcon 4 600 3 856 -
HETT1760 Rotor výkyvný 2miestny bez závesov, kapacita 10 x MTP, 2 x DWP, CP, QP 4 000 2 397 -
HETT1753 Záves pre 1760 - - -
HETT1789 Rotor uhlový, kapacita 30 x 1,5/2 ml 15 000 24 400 -
HETT1720 Rotor uhlový 6miestny, kapacita 6 x 85 ml 10 000/11 000 R 13 640/16 504 R -
HETT1447 Adaptér pre 30 ml 26x95 mm skúmavku do 1720 - - -
HETT1446 Adaptér pre 50 ml skúmavku 29x107 mm do 1720 - - -
HETT1454 Adaptér pre 50 ml Falcon skúmavku do 1720 - - -

Model univerzálnej centrifúgy určenej pre laboratóriá s požiadavkou na väčšiu kapacitu rotora a na prácu so skúmavkami s väčším objemom. V ponuke je široký výber uhlových a výkyvných rotorov na centrifugáciu mikroskúmaviek, plastových a sklenených skúmaviek s objemom 0,2 - 250 ml, plastových nádob s objemom 250 - 600 ml, krvných odberových skúmaviek, 15 / 50 ml kónických skúmaviek, mikrotitračných platničiek a cytologických vzoriek (max. kapacita 4x600ml). Centrifúga je k dispozícii v chladenej a nechladenej verzii a je určená pre všetky typy laboratórií a to najmä pre laboratóriá klinickej biochémie, biotechnológií a výskumu. Chladená verzia 420 R má plynulé nastavenie teploty v rozsahu –20 až +40°C.
Centrifúga Hettich ROTINA 420 / 420 R
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT4701 Centrifúga Hettich ROTINA 420 15 000 24 400 -
HETT4706 Centrifúga Hettich ROTINA 420 R 15 000 24 400 -
HETT4723 Rotor výkyvný, kapacita 4 x 600 ml, 72 x 15 ml, 16 x MTP 4 500 4 166 -
HETT4753 Rotor výkyvný, kapacita 4 x 250 ml, 48 x 15 ml 4 000 3 095 -
HETT4758 Rotor výkyvný, kapacita 8 x 50 ml, 56 x 15 ml 3 800 2 906 -
HETT4790 Rotor uhlový, kapacita 30 x 0,2/2,0 ml 15 000 24 400 -
HETT4795 Rotor uhlový, kapacita 4 x 250 ml 9 500 12 007 -
HETT4794 Rotor uhlový, kapacita 6 x 94 ml 11 000 16 505 -

Chladená a nechladená verzia centrifúgy riadená mikroprocesorom so štandardným ovládacím panelom alebo špeciálnym “S panelom“ s pamäťou pre 89 programov a s integrátorom. V ponuke je široký výber uhlových a výkyvných rotorov na centrifugáciu s maximálnou kapacitou 4x750 ml. Je vybavená automatickou identifikáciou rotorov, automatickým prepočtom otáčok na RCF, membránovou klávesnicou a 9 rýchlosťami rozbehu a brzdenia. Chladená verzia 460 R a 460 RS má plynulé nastavenie teploty v rozsahu –20 až +40°C.
Centrifúga Hettich ROTANTA 460 / 460 S / 460 R / 460 RS
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT5600 Centrifúga Hettich ROTANTA 460 15 000 24 400 -
HETT5601 Centrifúga Hettich ROTANTA 460 S 15 000 24 400 -
HETT5605 Centrifúga Hettich ROTANTA 460 R 15 000 24 400 -
HETT5606 Centrifúga Hettich ROTANTA 460 RS 15 000 24 400 -
HETT5624 Rotor výkyvný 4miestny, kapacita 4 x 600 ml, 76 x 15 ml, 4 x 750 ml 4 600 4 779 -
HETT5620 Záves do rotora 5624 (kruhový) - - -
HETT5621 Viečko pre 5620 - - -
HETT4833 Adaptér 19 x 15 ml (17 x 100 mm) do závesu 5620 - - -
HETT4839 Adaptér 14 x 15 ml Falcon do závesu 5620 - - -
HETT4840 Adaptér 5 x 50 ml Falcon do závesu 5620 - - -
HETT4845 Adaptér pre kyvetu 750 ml do závesu 5620 - - -
HETT5628 Záves do 5624 pre MTP/ SPE plate / Faclon - - -
HETT5426 Podložka do 5628 pre MTP / SPE plate - - -
HETT5629 Viečko pre 5628 - - -
HETT5220 Adaptér potrebný pre 6306 a 5269 - - -
HETT5269 Adaptér pre 6 x 50 ml Falcon - - -
HETT4446 Rotor výkyvný 6miestny, kapacita 72 x 15 ml, 6 x 250 ml 4 000 3 631 -
HETT5694 Rotor výkyvný 6miestny, kapacita 48 x 15 ml, 4 x 250 ml 4 000 2 773 -
HETT5091 Záves do rotora 4446 - - -
HETT5095 Viečko pre 5091 - - -
HETT5615 Rotor uhlový, kapacita 6 x 94 ml 11 500 18 038 -
HETT5645 Rotor uhlový, kapacita 6 x 250 ml 8500 / 9500 R 11 228 / 14 025 R -
HETT4489 Rotor uhlový, kapacita 30 x 0,2-2 ml 15 000 24 400 -

Chladená a nechladená verzia centrifúgy riadená mikroprocesorom so štandardným ovládacím panelom alebo špeciálnym “S panelom“ s pamäťou pre 89 programov a s integrátorom. V ponuke je široký výber uhlových a výkyvných rotorov na centrifugáciu s maximálnou kapacitou 4x1000 ml. Je vybavená automatickou identifikáciou rotorov, automatickým prepočtom otáčok na RCF, membránovou klávesnicou a 9 rýchlosťami rozbehu a brzdenia, špeciálnym príslušenstvom pre stáčanie krvných vakov a špeciálnymi rotormi na mikrodoštičky a separačné rotory. Chladená verzia 460 R a 460 RS má plynulé nastavenie teploty v rozsahu –20 až +40°C.
Centrifúga Hettich ROTIXA 50 S / 50 RS
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT4905 Centrifúga Hettich ROTIXA 50 S 4 900 5 530 -
HETT4910 Centrifúga Hettich ROTIXA 50 RS 4 900 5 530 -

Chladená verzia centrifúgy riadená mikroprocesorom so špeciálnym “S panelom“ s pamäťou pre 89 programov a s integrátorom. V ponuke je široký výber uhlových a výkyvných rotorov na centrifugáciu s maximálnou kapacitou 6x2000 ml. Je vybavená automatickou identifikáciou rotorov, automatickým prepočtom otáčok na RCF, membránovou klávesnicou a 9 rýchlosťami rozbehu a brzdenia, špeciálnym príslušenstvom pre rôzne typy vakov, špeciálnou transfúznou výbavou, transfúznymi programami a príslušenstvom na výrobu trombocytov. Centrifúga 630 RS má plynulé nastavenie teploty v rozsahu –20 až +40°C.
Centrifúga Hettich ROTO SILENTA 630 RS
Obj.číslo Názov Max. otáčky Max. RCF Cena
HETT5005 Centrifúga Hettich ROTO SILENTA 630 RS 4 500 6 498 -

Miniatúrna centrifúga s hliníkovým rotorom a oceľovým viečkom, ktorá je zároveň tichá. Má autoklávovateľný rotor pri +121 °C.
Maximálnych otáčok dosiahne za 13 sekúnd, za rovnakú dobu dokáže i zastaviť.
Rozmery v x š x hl: 225 x 240 x 120 mm.
Hmotnosť: 4,3 kg.
Kapacita: 12 skúmaviek 1,5/2 ml
Centrifúga Mini Spin
Obj.číslo Názov Max. rýchlosť (ot./m Max. RCF Cena
EPPE545200001 Mini Spin s rotorom 13 400 14 500 -
EPPE545300001 Mini Spin plus s rotorom 12 100 14 100 -

Tento model odstredivky vychádza z úspešného predchádzajúceho typu 5415D a je určený k odstreďovaniu vzoriek v mikroskúmavkách. K odstredivke náleží jediný rotor, a to štandardný uhlový s viečkem tesneným proti úniku aerosolov a s pevným uhlom 45°. Rotor má 18 pozícií o priemere 11 mm pre mikroskúmavky objemov 1,5/2,0 ml. Pre menšie skúmavky 0,2/0,4 ml je nutný adaptér.
Centrifúga 5418/5418 R
Obj.číslo Názov Max. rýchlosť (ot./m Max. RCF Cena
EPPE541800001 5418 s rotorom 14 000 16 873 -
EPPE540100001 5418 R s rotorom 14 000 16 873 -

Tento model odstredivky je rovnako určený k odstreďovaniu vzoriek v mikroskúmavkách, ale je variabilnejší než model Eppendorf 5418 a je v ponuke v dvoch variantách, s rychlym ovládaním pomocou otočných gombíkov alebo s ľahko čistiteľnými membránovými tlačidlami. Okrem základných parametrov možno naviac nastaviť RCF, voliť modul „at set RPM“ a meniť štart aj brzdenie. Základným rotorom k modelu 5424 je štandardný uhlový rotor FA-45-24- 11 s viečkom tesneným proti úniku aerosolov a s pevným centrifugačným uhlom 45°, ktorý má 24 pozícií o priemere 11 mm pre mikroskúmavky objemov 1,5/2,0 ml. Dalším rotorom je typ FA-45-24-11-Special, ktorý je chránený teflónovou vrstvou a vykazuje zvýšenú chemickú odolnosť. Rotor F- 45-18-11-Kit má 18 pozícií, viečko bez tesnenia a je určené pre centrifugáciu koloniek „spin columns“ s otvoreným viečkom. Rotor F-45-32-5-PCR je uspôsobený pre odstřeďovanie štyroch osemmiestnych stripov PCR mikroskúmaviek 0,2 ml.
Centrifúga 5424/5424 R
Obj.číslo Názov Max. rýchlosť (ot./m Max. RCF Cena
EPPE542400061 5424 s otočným gombíkom bez rotora 14 680 20 238 -
EPPE542400021 5424 s klávesnicou bez rotora 14 680 20 238 -
EPPE542400041 5424 s otočným gombíkom s rotorom 14 680 20 238 -
EPPE542400001 5424 s klávesnicou s rotorom 14 680 20 238 -
EPPE540400061 5424 R s otočným gombíkom bez rotora 15 000 21 130 -
EPPE540400021 5424 R s klávesnicou bez rotora 15 000 21 130 -
EPPE540400041 5424 R s otočným gombíkom s rotorom 15 000 21 130 -
EPPE540400001 5424 R s klávesnicou s rotorom 15 000 21 130 -

Model chladenej stolnej odstredivky na prácu s mikroskúmavkami 0,5 ml alebo 1,5/2,0 ml. Odstredivka je tichá (<60 dB), malá, dobre sa ovláda a samozrejmosťou je bezpečnostné uzatváranie veka. Má oddelené tlačidlo pre krátkodobú centrifugáciu. Rotory sú uhlové, autoklávovateľné pri 121°C a môžu byť tiež opatrené krytom, ktorý neprepúšťa aerosoly.
Tepelný rozsah: 0 ... +40 °C, schladenie z laboratórnej teploty na +4 °C behom 16 min. garantuje udržanie teploty +4 °C pri zvolení max. otáčok.
Rozmery v x š x hl: 90 x 450 x 250 mm.
Hmotnosť bez rotora: 21,2 kg.
Otáčky sú nastaviteľné v intervale 800 – 13 200 ot./min s krokom 200 ot./min.
Centrifúga chladená 5415 R
Obj.číslo Názov Max. rýchlosť (ot./m Max. RCF Cena
EPPE542600001 5415 R bez rotora 13 200 16 100 -

[1] 2 »


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky