www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Miešadlá magnetické
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Magnetické miešadlá s ohrevom v robustnej kovovej schránke. Pracovná plocha (ohrevná doska) je kovová (zliatina Silumin) a pri modeli square potiahnutá odolným vypaľovaným emailom. Otáčky miešadla sa otočným spínačom plynulo nastavujú v rozmedzí od 100 do 1400 min-1 a táto nastavovaná hodnota sa kontroluje na displeji. Otáčky ostávajú stabilné na zvolenej hodnote, aj keď v priebehu miešania kolíše viskozita vzorky. Štandardom je mimoriadne veľký ohrevný výkon 800 W, zabezpečujúci rýchly ohrev vzorky a dostatočne intenzívny prísun tepla do vzorky pri rôznych reakciách či odparovaní. Ohrevná doska je vybavená dvomi teplotnými čidlami – jedným pre vlastnú reguláciu teploty pracovnej plochy a druhým pre zamedzenie nežiadúceho prekmitu teploty pracovnej plochy, takže keď teplota pracovnej dosky prekročí o viac ako 50°C teplotu nastavenú, dôjde k automatickému vypnutiu ohrevu. Požadovaná teplota pracovnej dosky sa nastavuje pomocou dvoch tlačidiel membránovej klávesnice, pričom sa dosahuje presnosť regulácie ±1°C. V ostatných parametroch, vrátane možnosti pripojenia kontaktného teplomera EKT HeiCon, sú tieto miešadlá zhodné so štandardným modelom HeiStandard. V tele miešadla je závit pre naskrutkovanie statívu. Statív ale nie je v cene a podobne ako kontaktný teplomer, klemy, nástavné nádoby alebo fóliový kryt tela chrániaci ovládací panel miešadla pred znečistením sa objednáva zvlášť.
Magnetické miešadlo Heidolph Hei-Tec / Hei-Tec [  ]

Magnetické miešadlo s ohrevom s kovovou (Silumin) pracovnou plochou. Pre nastavenie otáčok a teploty sa používajú dva otočné spínače na ovládacom paneli prístroja s vyznačenou stupnicou (nie je možné pritom kontrolovať skutočné hodnoty). Otáčky miešadla sa plynulo nastavujú v rozmedzí od 100 do 1400 min-1 s odchýlkou ± 2 min-1. Majú veľmi dobrý výkon umožňujúci miešať až 20 l vody. Otáčky zostávajú stabilné na zvolenej hodnote, i keď v priebehu miešania kolíše viskozita vzorky. Štandardom je mimoriadne veľký ohrevný výkon 800 W, zabezpečujúci rýchly ohrev vzorky. Ohrevná doska je vybavená dvomi teplotnými čidlami – jedným pre vlastnú reguláciu teploty pracovnej plochy a druhým pre zamedzenie nežiadúceho prekmitu teploty pracovnej plochy, takže keď teploty pracovnej dosky prekročí o viac ako 50°C teplotu nastavenú, dôjde k automatickému vypnutiu ohrevu. Požadovaná teplota pracovnej dosky sa nastavuje druhým otočným spínačom, pričom sa dosiahne presnosť regulácie ± 5°C. Tu je potrebné pamätať na to, že teplota pracovnej dosky nemusí byť automaticky zhodná s teplotou povrchu dosky a už vôbec nie je zhodná s teplotou vzorky! Zatiaľ čo na povrchu dosky je možné dosiahnuť teplotu 300°C, teplota miešaného média je max. 250°C, pretože prenos tepla z dosky na miešanú vzorku je ovplyvňovaný tvarom a veľkosťou nádoby postavenej na pracovnú dosku, okolitou teplotou atď. Pokiaľ záleží na presnom temperovaní miešanej vzorky, je vhodné využiť kontaktný teplomer EKT HeiCon. Čidlo tohto teplomera sa ponorí priamo do vzorky a signál sa využije pre snímanie funkcie ohrevných prvkov. Takto je možné teplotu vzorky regulovať s presnosťou ±1°C.
Magnetické miešadlo Heidolph Hei-Standard

Magnetické miešadlo bez ohrevu. Pracovná plocha je z nerezu a má priemer 145 mm. Otáčky miešadla sa otočným spínačom plynulo nastavujú v rozmedzí od 100 do 1400 min-1, pričom sa užívateľ orientuje podľa škály. Má veľmi dobrý výkon, umožňujúci miešať až 20 l vody. Otáčky zostávajú stabilné na zvolenej hodnote, i keď v priebehu miešania kolíše viskozita vzorky. Ani pri dlhodobom miešaní nedochádza k významnému zvýšeniu teploty pracovnej plochy.
Magnetické miešadlo Heidolph Hei-Mix L

Magnetické miešadlo bez ohrevu s rovnakými parametrami ako HeiMIX-L, ale nastavené i skutočné otáčky miešadla sa kontrolujú na displeji. Má veľmi dobrý výkon, umožňujúci miešať až 20 l vody. Otáčky zostávajú stabilné na zvolenej hodnote, i keď v priebehu miešania kolíše viskozita vzorky. Ani pri dlhodobom miešaní nedochádza k významnému zvýšeniu teploty pracovnej plochy.

Malé, ale výkonné magnetické miešadlo s rozsahom otáčok od 0 do 2200 za minútu. Platnička je z odolného PVDF a má priemer 105 mm. Maximálny miešaný objem je 5 litrov vody.
Magnetické miešadlo Heidolph Hei-Mix S

Je určený len na meranie a reguláciu v spojení s magnetickými miešadlami HeiStandard a HeiTEC. Slúži na nastavovanie požadovanej hodnoty a na meranie skutočnej teploty miešanej vzorky a obidve tieto teploty je možné odčítať na veľkom prehľadnom displeji. Pri dosiahnutí nastavenej teploty vypína a zapína ohrev a tým udržiava teplotu vzorky na požadovanej hodnote. Teplotné čidlo je pevne pripojené, má dĺžku 210 mm a je buď nerezové alebo je potiahnuté sklom (Hei-Con G), takže oveľa lepšie odoláva agresívnym chemikáliám. Nový kontaktný teplomer EKT HeiCon je možné pripojiť i k starším miešadlám Heidolph. Rozsah merania je od -50°C do 300°C.
Teplomer Heidolph EKT Hei-Con / Hei-Con G

Magnetické miešadlo pre miešanie malých objemov. Povrch miešadla je vyrobený z polypropylénu a jeho prednosťou je veľmi úsporná prevádzka (príkon motora je 10 W).
Magnetické miešadlo Topolino blue, bez ohrevu

Výnimočné, ultratenké miešadlo s výškou len 12 mm. Pre zaistenie lepšieho miešania možno spustiť funkciu zmeny smeru otáčania miešadla v intervale 30 sec. Povrch miešadla je vyrobený z polyesteru.
Magnetické miešadlo lab disc, bez ohrevu

Jednoduché magnetické miešadlo určené pre miešanie malých vzoriek pri bežných aplikáciách (napr. titrácii). Elektronicky riadený motor s plynulou reguláciou otáčok. Vyrobené z materiálu s dobrou chemickou odolnosťou - horná časť je sklenená, spodná je vyrobená z materiálu Hytrel.

Magnetické miešadlo pre miešanie malých objemov. Povrch miešadla je vyrobený z polyesteru a jeho prednosťou je biela pracovná plocha vhodná pre sledovanie farebných zmien miešanej vzorky.
Magnetické miešadlo Mini MR Standard, bez ohrevu

Jednoduché magnetické miešadlo určené pre miešanie malých vzoriek pri bežných aplikáciách (napr. titrácii). Elektronicky riadený motor s plynulou reguláciou otáčok. Vyrobené z materiálu s dobrou chemickou odolnosťou - horná časť je sklenená, spodná je vyrobená z materiálu Hytrel.
Magnetické miešadlo BIG SQUID, bez ohrevu

Malé magnetické miešadlo s dobrým výkonom miešania. Vybavené motorom s optoelektronickým riadením rýchlosti. Povrch vyrobený z nerez ocele umožňuje ľahké čistenie a sterilizáciu. Otáčky sa nastavujú pomocou otočného regulátoru, bez spätnej kontroly. V tele miešadla je závit pre nasadenie stojanu H16V.
Magnetické miešadlo KMO 2 basic IKAMAG ®, bez ohrevu

Nová rada magnetických miešadiel bez ohrevu, s chemicky vysoko odolnou sklokeramickou doskou. Kontrolný panel chránený proti poškodeniu pri postriekaní chemikáliami.
Magnetické miešadlo C-MAG MS 4/7/10 IKAMAG ®, bez ohrevu

Výkonné magnetické miešadlo vhodné aj pre poloprevádzkové aplikácie. Nerezová pracovná doska. Otáčky sa nastavujú pomocou otočného regulátoru s kontrolou na displeji. Miešadlo je vybavené časovým spínačom 0...56 minút pre automatické vypnutie po uplynutí zvolenej doby miešania, nastaviť možno aj trvalý chod.
Magnetické miešadlo Midi/Maxi MR 1 digital IKAMAG ®, bez ohrevu

Magnetické miešadlo bez ohrevu s 5, 10 a 15 synchronizovanými miešadlami (podľa typu). Moderný rotačný pohon miešaných pozícií. Povrch z nerez ocele. Stredy jednotlivých miešacích miest sú od seba vzdialené 90 mm, tzn. max. priemer miešacích nádobiek je 90 mm.
Magnetické miešadlo RO power IKAMAG ®, viacmiestne, bez ohrevu

[1] 2 »


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky