www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Preosievacie prístroje a sitá
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Slúži k rovnomernému, kontinuálnemu podávaniu a dávkovaniu sypkých materiálov. Môže dávkovať materiál do mlynčekov, do plniacich zariadení, do reaktora, na váhy a pod. Pozostáva z pohonnej vibračnej jednotky, nástrčného žliabku, lievika a držiaka. Pre delenie jemných práškov je vhodné použiť žliabok 15 mm, pre granuláty žliabky 40 mm alebo 75 mm. Je možné nastaviť rýchlosť prúdu materiálu a tak je možné tok materiálu žliabkom regulovať od 0 do 5 l/minútu. Frekvenciu vibrácií nie je možné meniť.

Tok materiálu: 0 až 5 l/minútu.
Nastavenie času: digitálne, trvalá prevádzka alebo automatické vypnutie za 1 až 99 minút.
Rozmery š x v x hl: 260 x 420 x 280 mm.

Varianty žliabku a lievika:
Šírka žliabku: 15 mm (Set 15), 40 mm (Set 40) a 75 mm (Set 75).
Dĺžka žliabku 210 mm.
Vstupná veľkosť zrna: do 2 mm (Set 15), do 6 mm (Set 40) a do 12 mm (Set 75).
Objem lievika: 2,8 l (Set 15), 2,8 l (Set 40) a 3,5 l (Set 75).
Podávač vibračný DR 100
Obj.číslo Názov Cena
RETS709370003 DR 100 - pohonná jednotka, 230 V -
RETS720200001 Set 15 - žlábok, lievik a držiak -
RETS720200002 Set 40 - žlábok, lievik a držiak -
RETS720200003 Set 75 - lievik a držiak -

Laboratórny delič je určený pre rýchle rozdelenie sypkých materiálov pre účely získania reprezentatívnej vzorky, popr. referenčných vzoriek. Počet rozdelení je 10, max. veľkosť častíc do 10 mm, max. dávka 5000 ml. Delič je možné zapnúť na trvalý alebo časovaný (1-60 min) chod. Objednáva sa ako zostava pohonnej jednotky, lievika, deliacej hlavy a fľaštičiek, pričom sa odporúča namiesto lievika použiť vibračný podávač DR 100/40.

Rozmery š x v x hl: 420 x 920 x 580 mm (vrátane DR 100).
Hmotnosť: 34 kg (vrátane DR 100).
Delič vzoriek PT 100
Obj.číslo Názov Počet vstupov Cena
RETS405340002 PT 100 - pohonná jednotka, 230 V - -
RETS427930003 Deliaca hlava (rýchloupínacie výstupy) 6 -
RETS427930001 Deliaca hlava (rýchloupínacie výstupy) 8 -
RETS427930002 Deliaca hlava (rýchloupínacie výstupy) 10 -
RETS225230001 Flaša 250 ml (cena za bal. 10 ks) - -
RETS225230002 Flaša 500 ml (cena za bal. 10 ks) - -
RETS037850146 Lievik nerezový, objem 2,8 l - -
RETS427420011 Stojan pre upevnenie podávača DR100 - -

Je vhodná obzvlášť pre lahké materiály s veľkosťou častíc v spodnom mikrónovom rozmedzí, ako sú napr. prášky, sypké materiály (katalyzátory, stavebné meteriály, múka, farmaceutické výrobky, plasty, korenie). Nie je vhodné pre sitovanie vlhkých materiálov. Používa sa pre sitá veľkosťou oka 10 mikrónov a viac pri separácii, delení a určení veľkosti častíc. Proces preosievania je veľmi šetrný k vzorke, pretože nie je potreba žiadnych mechanických sitovacích pomôcok. Princíp preosievania spočíva v rozptyle prúdom vzduchu. Priemerná doba preosievania, je 2 až 3 minúty. Priemyselný vysávač generuje prúd vzduchu, ktorý rozpráši častice na analytickom site cez štrbinovú hubicu. Častice menšie, ako je veľkosť ôk na site, sú odsaté do použitého vysávača, alebo do cyklonového odlučovača, pre zachovanie kompletnej vzorky. Prúd vzduchu zabraňuje zhlukovaniu častíc a konštatne prečisťuje oká sít. Sitovacie zariadenie možno doplniť automatickou regulácou sania, ktorá konštantne monitoruje a udržuje prúd vzduchu. Toto vedie k reprodukovateľným výsledkom sitovania. Doba sitovania a rýchlosť prúdenia vzduchu je pohodlne nastaviteľná jedným tlačidlom a zadané parametre sa zobrazujú na grafickom displeji. Funkcie rýchleho štartu Quick Start Mode umožnuje začať proces sitovania pri štandartných podmienkach, bez nutnosti nastavenia dalších parametrov. AS 200 má integrované rozhranie, preto možno využiť vyhodnocovací software EasySieve pre automatické riadenie, meranie a váženie.
Preosievačka prúdová AS 200 jet
Obj.číslo Názov Cena
RETS300270001 AS 200 JET S manuálnou reguláciou podtlaku vrátane veka a gumovej paličky (sitá a vysávač objednajte zvlášť) -
RETS327480002 Vysávač priemyslový, 230 V, 50/60 Hz (iné el. prevedenie na vyžiadanie) -
RETS325240005 Fpytlík pre vysávač, 5 ks -
RETS325240006 Vrecúško HEPA pre vysávač, 5 ks -
RETS329350007 Cyklón s držiakom a záchytnou nádobou (250 ml prachovka) -
RETS321000002 Automatická regulácia podtlaku -
RETS031070448 Veko -

"Vykonáva pohyb nielen v horizontálnej ale aj vo vertikálnej rovine (tzv. vibračný pohyb s 3D-efektom), čo prispieva k lepšiemu rozdeľovaniu analyzovanej vzorky po ploche sita a zlepšuje reprodukovateľnosť stanovení. Amplitúda kmitov preosievačky môže byť nastavená od 0 do 3 mm, maximálne zaťaženie podložky je 4 kg (vrátane sita) Na podložku možno pripnúť max. 8 sít výšky 50 mm alebo 16 sít výšky 25 mm, s veľkosťou oka od 20 mm do 25mm. Sitá majú priemer 100/150/200/203 mm (8"").
Na všetkých modeloch z tejto rady je možné pracovať s rôznym priemerom sita a je možné robiť suché aj mokré presievanie. Preto nie sú súčasťou základného vybavenia sitá, upevňujúce mechanizmy ani vyberacie spodné misky, ktoré je treba zvoliť podľa uvažovaných metód. Výrobca ponúka tri modelové varianty s rôznym komfortom ovládania a nastavovania parametrov.

Preosievačka AS 200 basic~b
Amplitúda kmitov je nastaviteľná analógovo otočným spínačom (bez spiatočnej kontroly skutočnej amplitúdy), rovnako tak ako časovač s voliteľným časom do 60 minút a prepínačom na nepretržitú prevádzku

Preosievačka AS 200 digit~b
Ovládanie amplitúdy kmitov je analógové, rovnako ako u predchádzajúceho modelu, avšak nastavenie času je riadené digitálne (1 až 99 min), čo umožňuje intervalové časové preosievanie nutné pri niektorých analytických metodikách.

Preosievačka AS 200 control~b
Vyhovuje najvyšším nárokom, predovšetkým vďaka mikroprocesorom riadenej amplitúde, nastaviteľnej digitálne s presnosťou 0,01 mm. Prístroj pracuje s konštantnou intenzitou kmitov a tým je zaručená stopercentná reprodukovateľnosť.

U všetkých troch typov preosievačiek je treba zvlášť objednať sitá, spodné misky a viečko s upínaním, pri ktorom treba vyberať z troch variantov, a každý je použiteľný ku ktorejkoľvek preosievačke:
Economy - viečko tvorené s oceľovou doskou, upínanie je tvorené dvoma tyčami so závitmi a dvoma šróbovacími svorkami. Lacné, pevné, ale pomaly rozoberateľné upnutie, bez možnosti vizuálnej kontroly vrchného sita.
Standard - rovnako ako Economy, ale vo viečku je plastové okienko, ktoré umožňuje vizuálnu kontrolu horného sita.
Comfort - rovnako ako Standard, ale tyče sú hladké a umožňujú rýchly posuv rýchlo upínacích svoriek, systém je vhodný pre častú manipuláciu zo sitami.

Rozmery v x š x hl:~b 400 x 230 x 347 mm
~Hmotnosť: 30 kg."
Preosievačka laboratórna AS 200
Obj.číslo Názov Presievanie Priemer sit (mm) Cena
RETS300160001 AS 200 basic, 230 V - - -
RETS300150001 AS 200 digit, 230 V - - -
RETS300180001 AS 200 control, 230 V - - -
RETS326620003 Economy Suché 100 až 203 -
RETS326620002 Standard Suché 200 (203) -
RETS326620001 Comfort Suché 200 (203) -
RETS326620005 Standard - univerzálny Suché 100 až 203 -
RETS326620004 Comfort - univerzálny Suché 100 až 203 -
RETS326620007 Standard - univerzálny Suché 100 až 203 -
RETS326620006 Comfort - univerzálny Suché 100 až 203 -
RETS697200050 Nerez oceľ, výška 50 mm, pre suché preosievanie - - -
RETS694200050 nerez oceľ, výška 50 mm, s výtokom pre mokre preosievanie - - -

"Sitováci stroj AS 300 control je špeciálne určený pre analytické sitá o priemere 305 mm (12""). V porovnaní so sitami o priemere 200 mm je u týchto sít k dispozícii sitovacia plocha o 2,25 krát väčšia. So sitovacím strojom AS 300 je možné skrátiť priemerný čas potrebný na sitovanie. Ďalšou výhodou je velké možné zaťaženie sitovaným materiálom až 6 kg, toto množstvo je možné spracovať v jedinom pracovnom cyklu. Pri často opakovaných meraniach je možnosť ukladať do pamäti stroja až 9 kombinácii parametrov sitovania, čím sa uľahčuje práca so strojom. Pre perfektné reprodukovatelné výsledky je možné stroj prepnúť z režimu riadenej amplitúdy vibrovácej do režimu riadenia zrýchlenia stĺpca sita, ktoré je nezávislá na frekvencii elektrickej siete.
Všetky parametre sitovania sa nastavujú, zobrazujú a kontrolujú digitálne pomocou riadiacej a regulačnej jednotky. Pri zmene zaťaženia alebo napätia táto jednotka automaticky reguluje amplitúdu. Samozrejmosťou je, že stroj AS 300 je kalibrovatelný a tým je zaistený predpoklad pre monitorovanie skúšobných prostriedkov podľa požiadavkov normy DIN EN ISO 9000. Tak ako všetky stroje typu „control"" má i AS 300 integrované rozhranie. S pomocou vyhodnocovacieho software EasySieve® môže stroj riadiť a nastavovať. Software EasySieve® zobrazuje všetky parametre sitovania behom procesu na obrazovke počítača.
Sitovací stroj AS 300 control je optimálny stroj pre rýchle sitovanie väčšieho množstva materiálu. Vzhľadom k uživateľskému komfortu, reprodukovateľnosti postupov a životnosti spĺňa stroj všetky požiadavky v oblasti riadenia kontroly kvality.

Sitovací stroj AS 400 control môžme použiť ako skúšobný prostriedok v procesu riadenia kvality v rámci normy DIN EN ISO 9000. Regulovaný pohon nezávislý na frekvencii elektrickej siete umožňuje získanie reprodukovateľných výsledkov kdekoľvek na svete. Požadované otáčky stĺpca sít a doba sitovánia sa digitálne nastavuje, zobrazuje a kontroluje. Stroj sa dodává so skúšobným osvedčením a je plne kalibrovateľný. Podľa potreby sa dá zapnúť intervalová zmena v zmysle otáčania. Do pamäti stroja môžme ukladať až 9 sitovacích programov.
Integrované protizávažie zaisťuje aj pri vysokých otáčkach a veľkých zaťaženiach stroja dokonale stabilnú prevádzku. Pokiaľ je to nutné, je možné prístroj pripevniť na dosku laboratórneho stola. Doska, na ktorej stojí sito, je upevnená na štyroch vodiacich excentrách a je veľmi silne zaťažiteľná. Sitovací stroj AS 400 má integrované rozhranie pre riadenie všetkých parametrov sitovánia pomocou softwaru EasySieve®. Kábel, potrebný pre pripojenie s počítačom, je súčasť dodávky.
Sitovací stroj AS 400 control je robustný prístroj, ktorý vďaka presvedčivej technike vyhovuje najvyšším nárokom. Na stroj je možné upevniť veľké spektrum analytických sietí, čo umožňuje mnohostranné využitie stroja AS 400.
K upevňovaniu sietí je k dispozícii mimo iných aj osvedčenie a pohodlné upínacie zariadenie „comfort"", ktoré uľahčuje a zrýchľuje upevnenie sita na sitovací stroj. Pomocou dvoch pritlačených elementov sa sitá dokonale upevňujú a je zaistená bezchybná a bezpečná prevádzka po celú dobu sitovania.

Aplikácia: delenie, frakčná analýza, určovanie veľkosti častíc.
Sitovaný materiál: sypké materiály.
Merací rozsah*): 36 µm - 40 mm (AS 300) a 45 µm - 63 mm (AS 400).
Max. šarža/množstvo materiálov: 6 kg (AS 300) a 5 kg (AS 400).
Max. počet frakcií **): 9 (AS 300) a 7/9/17 (AS 400).
Max. hmotnosť stĺpca sít: 10 kg (AS 300) a 15 kg (AS 400).
Amplitúda (u AS 400 otáčky): digitálna.
Rozsah nastavenia: 0,2 - > 2 mm (AS 300) a 50 - 300 ot./min. (AS 400).
Zrýchlenie stĺpca sita: 1 - > 10 g (AS 300) a 0,04 - > 1,51 g (AS 400).
Nastavenie času: digitálne.
Rozsah nastavení: 1 - 99 min.
Intervalová prevádzka: áno.
Rozsah nastavenia: 1 - 99 s (AS 300) a 1 - 10 min (AS 400).
Amplitúda (u AS 400 otáčky): riadená
Pamäť parametrov sitovanía: až 9 programov.
Pohyb sitovaného materiálu: vibračné s 3-D efektom (AS 300) a horizontálny kruhový (AS 400).
Vhodný pre suché sitovanie: áno.
Vhodný pre mokré sitovanie: nie.
Sériové rozhranie: áno, s certifikátom/kalibrovateľný: áno.
Použiteľné priemery sít: 305 mm (12"") (AS 300) a 100/150/200/203 (8"")/305 (12"")/400 mm (AS 400).
Výška stĺpca sít: až do 450 mm.
Rozmery š x v x hl: 400 x 235 x 400 mm (AS 300) a 540 x 260 x 507 mm (AS 400).
Hmotnosť: cca 35 kg (AS 300) a cca 70 kg (AS 400).
Hlučnosť:~b 59 dB (A) (AS 300) a 58,4 dB (A) (AS 400).

*) v závislosti na sitovanom materiále a použití sád sít,
**) v závislosti na použitej veľkosti sít"
Preosievačka laboratórna AS 300/ 400 control
Obj.číslo Názov Presievanie Priemer sit (mm) Cena
RETS300210001 AS 300 control, 240 V - - -
RETS300220001 AS 400 control, 240 V - - -
RETS236620008 Štandard pre AS 300 suché 305/315 -
RETS326620009 Comfort pre AS 300 suché 305/315 -
RETS236620010 Štandard pre AS 400 suché 400 -
RETS326620011 Comfort pre AS 400 suché 400 -

"Je tu možnosť výberu z veľmi širokého spektra sít, pričom všetky sitá sú zhotovené podľa súčasných medzinárodných noriem. Možno ich použiť pre suchý, tak aj pre mokrý presev. Sitá sa skladajú z nerezového rámu a nerezovej tkaniny alebo perforovaného plechu. Pre účinné a pritom veľmi šetrné čistenie sít výrobca doporučuje kruhový ultrazvukový kúpeľ.

Pri objednávaní sít je nutné uviesť následujúcu informáciu:
Verzia certifikátu:
1) Prehlásenie o zhode(CE certifikát) - zdarma,
2) Overenie sita - za príplatok,
3) Overenie sita vrátane potvrdenia o overenia - za príplatok.
Norma:
1) DIN ISO 3310-1,
2) ASTM E 11-95.
Priemer sít: 100, 150, 200, 305, 400 mm, 8"" (palcov).
Výška sít 25, 40, 50, 60 mm, 2"" (palce).
Veľkosť oka (štvorcový tvar): od 20 µm do 125 mm. "
Analitické sito - typ SATURN
Obj.číslo Názov Veľkosť otvoru (mm) Cena
RETS131000025 0,025 -
RETS131000032 0,032 -
RETS131000040 0,04 -
RETS131000045 0,045 -
RETS131000050 0,05 -
RETS131000056 0,056 -
RETS131000063 0,063 -
RETS131000071 0,071 -
RETS131000080 0,08 -
RETS131000090 0,09 -
RETS131000100 0,1 -
RETS131000125 0,125 -
RETS131000140 0,14 -
RETS131000150 0,15 -
RETS131000180 0,18 -
RETS131000200 0,2 -
RETS131000250 0,25 -
RETS131000300 0,3 -
RETS131000355 0,355 -
RETS131000400 0,4 -
RETS131000500 0,5 -
RETS131000630 0,63 -
RETS131000710 0,71 -
RETS131001000 1 -
RETS131001250 1,25 -
RETS131001400 1,4 -
RETS131001600 1,6 -
RETS131002000 2 -
RETS131002500 2,5 -
RETS131002800 2,8 -
RETS131003150 3,15 -
RETS131003550 3,55 -
RETS131004000 4 -
RETS131004500 4,5 -
RETS131005000 5 -
RETS131005600 5,6 -

Sú určené pre teploty do +120 °C. Rám je prevedený z povrchovo upraveného hliníku (čierny), alebo z lešteného plechu (mosadz, nerez). Nerezová triediaca prepážka je z drôtenej tkaniny, u väčších veľkostí otvorov z dierovaného plechu. Sitá sú dodávané ako neoverené, alebo úradne overené.
Sito analytické 200 x 50 mm, drátená tkanina, neovarená, Preciselekt

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky