www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Kvapalinové čerpadlá
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
Membránové vývevy sú bezolejové, bezúdržbové mechanické vákuové pumpy. Sú vhodné pre široký rozsah vákuových aplikácií (od atm. tlaku do 0,3 mbar) alebo pre prenos plynov v chemických a fyzikálnych laboratóriách. V štandardnom prevedení prichádza médium do styku s hliníkovými a vitonovými dielmi. Tieto vývevy sa vyznačujú veľkým výkonom vďaka veľkému zdvihovému objemu v kombinácii s minimálnym „mŕtvym“ objemom.
Výhody:
- nepretržité bezolejové čerpanie
- veľký výber medzného vákua a rýchlostí čerpania
- nízka hlučnosť
- optimalizovaná flexibilná FPM zosilnená dvojitá membrána
- ľahká výmena membrány a ventilov
Chemické prevedenie (PTFE komponenty) s označením typu „C“ navyše poskytujú vysokú odolnosť voči agresívnym chemikáliám. Všetky časti prichádzajúce do styku s médiom sú z fluorovaných plastov. Vývevy s prevedením 2 AK sú vybavené lapačmi na vstupe a výstupe. Vstupný lapač zabraňuje vniknutiu kvapiek a častíc do pumpy. Výstupný lapač umožňuje zachytávanie kondenzovaných pár.
Vývevy s prevedením AK + EK sú na vstupe vybavené lapačom na zachytenie častíc. Na výstupnej strane je sklenený chladič s bankou. Tento systém je určený pre vákuové destilácie a regenerovanie rozpúšťadiel s takmer 100 % výťažnosťou.
Prevedenie AK Synchro + EK je určené pre simultánnu prácu dvoch na sebe nezávislých systémov. Keď vstupný lapač zabraňuje vniknutiu častíc do vývevy, na výstupnej strane dochádza k regenerácii rozpúšťadiel. Typickými aplikáciami je prenos agresívnych plynov, rotačné odparovanie a sušenie gélov.
Výveva membránová
Obj.číslo Názov Rýchlosť čerpania (1 Medzný tlak (kPa) Cena
VACU710050 MV 10 135 0,06 -
VACU710200 MV 10C 116,7 0,09 -
VACU736800 MD 4C+AK Syn.+EK 56,7 0,15 -
VACU710000 MD 12 160 0,2 -
VACU710150 MD 12C 138,3 0,2 -
VACU696120 ME 2 31,7 8 -
VACU696121 ME 2C 31,7 8 -
VACU731000 ME 4 NT 66,7 7 -
VACU731200 ME 4C NT 65 7 -
VACU731100 ME 4R NT 63,3 10 -
VACU734000 ME 8 NT 121,7 7 -
VACU734200 ME 8C NT 118,3 7 -
VACU696427 ME 16 200 8 -
VACU696467 ME 16C 168,3 8 -
VACU732000 MZ 2 NT 36,7 0,7 -
VACU732300 MZ 2C NT 33,3 0,7 -
VACU732500 MZ 2C NT +2 AK 33,3 0,7 -
VACU732800 MZ 2C NT +AK Syn.+EK 33,3 0,7 -
VACU696080 MD 1 20 0,15 -
VACU696600 MD 1C 21,7 0,2 -
VACU736000 MD 4 NT 63,33 0,1 -
VACU736400 MD 4C NT 56,7 0,15 -
VACU736700 MD 4C +AK+EK 56,7 0,15 -

Chemické vakuové jednotky PC 101 a PC 201 sú charakteristické vysoko ekonomickým prevedením s použitím dvoj alebo trojstupňových chemických membránových vývev s odlučovačom na sacej strane (AK) a kondenzátorom emisií (EK), ktoré sú doplnené o stĺp nesúci analógový manometer a jeden ihlový ventil. Obsluha má tiež možnosť sledovať hodnotu požadovaného vákua v sacej vetve a manuálne škrtením alebo pootváraním ventilu vákuum upratovat na požadovanú hodnotu.
Stanica vákuová s manuálnou reguláciou PC 101/201
Obj.číslo Názov Rýchlosť čerpania (1 Medzný tlak (kPa) Cena
VACU737000 PC 201 NT 56,7 0,15 -
VACU733000 PC 101 NT 33,3 0,7 -

Vákuové stanice série PC 500/600 NT predstavujú plno automatický, chemický odolný zdroj presne regulovaného vákua, naviac odlučujúci takmer všetky pary a nečistoty z odsávaného priestroju, takže možno s vysokou výťažnosťou získavať spať rozpúšťadla. Sú vhodné hlavne pre vákuové sušiarne alebo pre rotačni odparky, ktoré niesu osadené vlastnou reguláciou vákua.

PC 510/520 membránová výveva MZ 2C NT + AK (odlučovač) + EK (kondenzátor)
PC 610/620 membránová výveva MZ 4C NT + AK (odlučovač) + EK (kondenzátor)
PC 520/620 dve regulačné jednotky CVC 3000 a nimi ovládané dva elektormagnetické ventily prestavujú nezávislé zdroje vákua pre dve samostatné aplikácie pri veľkosti jedného systému
Stanica vákuová sautomatická PC 500/600
Obj.číslo Názov Rýchlosť čerpania (1 Medzný tlak (kPa) Cena
VACU737300 PC 620 NT 56,7 0,15 -
VACU733100 PC 510 NT 33,3 0,7 -
VACU733300 PC 520 NT 33,3 0,7 -
VACU737100 PC 610 NT 56,7 0,15 -

Automatické vákuové stanice s vývevami rady PC VARIO sa pýšia novým systémom tesnenia, ktorý zaisťuje zníženú mieru úniku pre zlepšenie vákua a tiež patentovaným systémom pohonu. Vďaka týmto novým systémom, ktoré eliminujú výkyvy tlaku a omedzujú tak spenenie, ušetríte veľa Vášho času. Špeciálny elektromotor vo vnútri vývevy má elektronicky riadené otáčky, ktorých regulácia je veľmi citlivá, čo Vám umožní úplne pružne a presne reagovať na zmeny tlaku v evakuovanom priestore. Tento inovovaný regulačný systém je vhodný hlavne pre tie destilácie, kde sa destiluje zo zmesi látok s blízkym bodom varu. Po zapnutí, tlak klesá v evakuovanom priestore až do tej doby, dokiaľ sa nedosiahne podmienok bodu varu najvyššie vriacej látky. Vplyvom odparovania dojde k rýchlej zmene tlaku, na ktorú motor reaguje zvýšením otáčok. Tlak sa týmto veľmi rýchlo stabilizuje a aj pri nízkych hodnotách nie je jeho odchýlka väčšia ako +/- 1 mbar. Celý proces možno monitorovať prostredníctvom vstavaného rozhrania RS232C a ovládať pomocou PC. Základom každej vákuovej stanice je odlučovač na sacej strane (AK) , kondenzátor emisií (EK) a stojan nesúci meriacu a regulačnú jednotku CVC 3000 s rozsahom regulácie 1060 až 1 mbar s presnosťou +/- 1 mbar.
Stanica vákuová automatická PC VARIO
Obj.číslo Názov Rýchlosť čerpania (1 Medzný tlak (kPa) Cena
VACU710700 PC 3010 VARIO 143,3 0,06 -
VACU738400 PC 3003 VARIO 46,7 0,06 -
VACU737500 PC 3004 VARIO 76,7 0,15 -
VACU710900 PC 3012 VARIO 166,7 0,2 -
VACU733500 PC 3002 VARIO 46,7 0,7 -
VACU696700 PC 3001 VARIO 28,3 0,2 -

Rotačné olejové vývevy sú určené pre dosiahnutie medzného vákua v rozsahoch od 1 mbar do 10-1(jednostupňové) alebo 10-3 mbar (dvojstupňové), tj. 10-2 kPa (u jednostupňovej) a 10-4 kPa (u dvojstupňovej). Ponúkame Vám široký výber modelov, ktoré splnia Vaše technické i ekonomické požiadavky na vákuové vývevy. Rotačné olejové vývevy s integrovanou olejovou vývevou a vysoko účinným odlučovačom nečistôt v plynoch umožňujú dosiahnuť veľmi dobrý pomer vysokej účinnosti za priaznivú cenu. Kombináciou vývev s modulárnymi doplnkami sa vytvára systém, ktorý je možné využiť v širokom spektre laboratórnych a procesných aplikácií.
Výveva rotačná olejová, jednostupňová
Obj.číslo Názov Rýchlosť čerpania (1 Príkon (kPa) Cena
VACU697080 RE 16 276,7 0,01 -
VACU697170 RE 9 143,3 0,01 -
VACU697160 RE 6 95 0,01 -
VACU697150 RE 2,5 38,3 0,03 -

Parametre sú až na počet komôr rovnaké s vývevami jednokomorovými radu RE. Vstup všetkých vývev je vybavený prírubovým prstencom. Vývevy sa dodávajú naplnené olejom a s jedným prírubovým prstencom.
Výveva rotačná olejová, dvojstupňová
Obj.číslo Názov Rýchlosť čerpania (1 Príkon (kPa) Cena
VACU698140 RZ 9 143,3 370 -
VACU698130 RZ 6 93,3 300 -
VACU698120 RZ 2.5 38,3 160 -
VACU698050 RZ 16 276,7 550 -

Príslušenstvo
Obj.číslo Názov Cena
VACU698000 Odlučovač vsetupný AK R 2/2,5 -
VACU698006 Odlučovač vsetupný AK R 5/6 -
VACU698007 Odlučovač vsetupný AK R 8/9/16 -
VACU698003 Odlučovač olejový FO R 2/2,5/5/6 -
VACU698017 Odlučovač olejový FO R 8/9/16 -

Chemická hybridná výveva RC 6 je dvojstupňová rotačná olejová výveva spojená s dvojstupňovým membránovým čerpadlom v chemickom prevedení, ktorej úlohou je nepretržitým prečisťovaním znížiť kondenzáciu odsávaných pár. Týmto usporiadaním sa vytvorí systém s predĺženou životnosťou, vhodný i pre aplikácie vyžadujúce jemné vytváranie vákua (lyofilizácia) s možnosťou dosiahnuť medzné vákuum na úrovni 10-3 mbar (10-4 kPa). Frekvencia výmeny oleja pri tejto kombinácii sa znižuje o 90 % v porovnaní s klasickými rotačnými olejovými čerpadlami.
Charakteristika:
- v mnohých prípadoch je možné pracovať bez potreby vymrazovania
- maximálne redukované množstvo odpadových olejov
- minimálna korózia pri práci s agresívnymi parami
- efektívna a jednoduchá kondenzácia a odstránenie nebezpečných výparov na výstupe
- výborná účinnosť pri odstraňovaní kondenzátov
Výveva chemická hybridná, dvojstupňová

Plne elektronický prístroj pre meranie vákua, s výhodou použiteľný v prípadoch, kedy z akéhokoľvek dôvodu (nízka citlivosť, rýchle zmeny tlaku, neľahké odčítanie) nie je možné použiť klasický mechanický alebo kvapalinový manometer. Prístroj DVR 2 má veľmi citlivý keramický snímač z oxidu horčíka, umožňujúci presné meranie nezávisle na druhu plynu. Výsledky je možné podľa želania odčítať buď v mbar, torr alebo hPa. Duálny zobrazovač ukazuje jednak presné hodnoty tlaku v digitálnom tvare, a tiež i simuláciu ručičky na analógovej stupnici, čo umožňuje rýchlu kontrolu tlaku letmým pohľadom.
Napájanie: 2x 1,5 V AA
Rozmery: 115 x 115 x 66 m
Vakuometer elektronický DVR 2
Obj.číslo Názov Rozsah merania Presnosť Cena
VACU682902 DVR 2 1...1080
1...10
+/- 1 mbar
+/-
-

Pirani-vakuometer pre meranie v oblasti 1000 až 0,001 mbar. Je plno elektronický, s veľkým, prehľadným displejom. Môže ukazovať v mbar, hPa, torr. Dodáva sa spolu s chemicky odolnou Pirani sondou VSP 3000 na kábele dĺžky 2 m.
Vakuometer elektronický DCP 3000
Obj.číslo Názov Rozsah merania Presnosť Cena
VACU683170 DCP 3000 0,001...1000 mbar +/-15% z meranej hod -

"Plne elektronický prístroj na merania a reguláciu vákua, so zabudovaným vákuovým senzorom a prisávajúcim ventilom. Duálny LCD displej zobrazuje výsledok súčasne ako v digitálnej, tak v prehľadnej analógovej forme. Podľa voľby obsluhy može ukazovať mbar, hPa alebo torr. Prístroj ovláda okrem selenoidového ventilu pre reguláciu vákua aj dva programovateľné spínače, ktorých bod zopnutia možno nastaviť kdekoľvek v rozmedzí od 1 do 1060 hPa.. Prípoj od vákuového rozvodu je realizovaný olivkou pre hadice o priemere 6 až 10 mm, na prianie možno vybaviť rýchlospojom KF16. Regulátor má prípoj pre napájanie, ktorým možno pripojiť priamo k pumpám Vario NT a vytvoriť tak regulovaný celok. Ďalej má dva prípoje pre ovládanie externých ventilov alebo napr. ventily chladiace vodu, kontrolné RS232C rozhranie pre ovládanie z PC alebo zobrazenie do ""inteligentnej vákuovej siete"" (zostava komponentov v rozvode vákua s automatickým rozpoznávaním jednotlivých prvkov zostavy). Grafické podsvietený LCD displej zobrazuje výsledok súčasne ako presne digitálny, tak v prehľadnej analógovej forme, podľa voľby ukazuje rôzne hodnoty v rôznych jednotkách."
Regulátor vákua CVC 3000
Obj.číslo Názov Rozsah merania Presnosť Cena
VACU683160 CVC 3000 0,1...1080 mbar
+/- 1 mbar/hPa/torr< -

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky