www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek - Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
Zobrazení na stránku:
"Prístroje sú certifikované podľa: ČSN ISO 3696, Akosť vody pre analytické účely, pre 2. stupeň akosti vody podľa Českého Lékopisu 2002.

Prístroje AQUAL sú určené pre prípravu vysoko kvalitnej čistej (demineralizovanej) vody, ktorá sa používa pre analytické i technické účely. K výrobe nie je potrebná elektrická energia (úprava iba tlakom vstupnej vody - náhrada elektrodestiácie) a náklady na výrobu 1 litra vysoko kvalitnej demineralizovanej vody sú výrazne nižšie než u iných systémov úpravy vody. Všetky typy prístrojov sa skladajú z filtrov, ktoré slúži k odstráneniu hrubých a jemných mechanických nečistôt a dechlorácii a z reverzne osmotického modulu, ktorý vodu zbavuje podstatnej časti rozpustených minerálnych solí a ostatných prímesí minimálne 96% voči vstupnej vode. Uvedené zariadenie sa taktiež používa pre napájanie sterilizátorov, analyzátorov, umývačiek laboratórneho skla atď.

Prístroje typovej rady začínajúce 2 (napr. 25) je možné doplniť dočisťovacím stupňom o objeme iontomeničovej miazgy minimálne 7 litrov, nazývame ich DEMIKOLONOU. U týchto DEMIKOLON je najväčšou výhodou (vzhľadom k veľkému obsahu ionomeničové náplne) jej dlhá životnosť, z čoho plynú minimálne nároky na obsluhu. Výsledná vodivosť je výrazne menšia než 1 µS/cm.

U prístrojov typovej rady začínajúce 3 (napr. 35) je v základným prevedením ako dočisťovací stupeň použitá ionomeničová pryskyrica 0,75 l. U tejto varianty je potrebné počítať s častejšou výmenou náplne. Výsledná vodivosť je menšia než 1 µS/cm.

Neoddeliteľnou súčasťou prístrojov AQUAL môže byť napr. digitálny konduktometer, UV lampa, bakteriálny filter, čerpadlo pre zvýšenie tlaku na vstupe, elektromagnetické spúšťanie prístroja v kombinácii so zásobnou nádržou alebo taktiež centrálne rozvody upravenej vody.

Parametre výstupnej vody:
Obsah ťažkých kovov max. 0,01 mg/l.
Obsah organických látok (CHSK) max. 0,1 mg/l.
Špecifická elektrická vodivosť (AQUAL 35, 35-20"") pod 1 µS/cm.
Odsolenie voči vstupnej vode (AQUAL 25 až 29-2) *) min. 96 %.
Odsolenie voči vstupnej vode (AQUAL 25 až 29-2 s demikolonou) **) pod 1 µS/cm.

Použitie: AQUAL 25 až 29-2 (bez ionexové kolony) pre technické účely,
AQUAL 25 až 29-2 (s demikolonou SFC 07) pre analytické účely - ČSN ISO 3696 a ČL 2002,
AQUAL 35 a 35-20"" (s ionexovou kolonou 0,75-1,5 l) pre analytické účely - ČSN ISO 3696 a ČL 2002.

Rozmery š x v (mm): 385 x 400 (AQUAL 25 až 29),
385 x 480 (AQUAL 27-2 až 29-2),
600 x 400 (AQUAL 35),
600 x 675 (AQUAL 35-20"" až 39-20""),
159 x 465 (DEMIKOLONA SFC 07 pr.).

* U AQUALU 25-29-2 bez demikolony sa udáva iba percentuálne odsolenie, pretože nie je predom známa vstupná vodivosť a preto nie je možné stanoviť výslednú vodivosť.
** U AQUALU 29-29-2 s demikolonou sa udáva kvalita výslednej vody v µS/cm preto, že je relatívne jedno (podľa vstupnej vodivosti), aká je hodnota vodivosti za reverznou osmózou, pretože zostávajúca časť dočisťuje práve zaradená demineralizačná kolóna. Z tohoto dôvodu garantujeme hodnotu pod 1 µS/cm. Demineralizačná kolóna je schopná z akejkoľvek vstupnej vodivosti (bežnej) upraviť vodu práve na predom uvedené hodnoty.
*** Výkon je závislý na tlaku a teplote vstupnej vody."
Zariadenie na výrobu čistej (demineralizovanej) vody

Systém EASYpure RoDI™ je plne automatizovaný systém na prípravu ultračistej vody a je určený pre tie laboratóriá, ktorých spotreba ultračistej vody je nízka a zároveň nemajú vyriešenú ani predúpravu vody na kvalitu demineralizovanej vody.
Systém zahrňuje predfiltráciu, RO membránu, zásobník na vodu, výpustný filter, náplne s ultračistými patrónami a UV-lampou.

Vlastnosti:
- produkcia vody podľa ASTM typu 1 z vodovodného kohútika v jednom systéme.
- kompaktné zariadenie Vám poskytuje ľahký prístup k zdroju ultračistej vody.
- voda má kvalitu s odporom 18,2 MW/cm a s obsahom < 5 ppb TOC.
- recirkuláciu vody medzi zásobníkom, patrónou a UV lampou zabezpečuje kvalitu vody pre väčšinu aplikácií a hlavne v dobe, kedy to potrebujete.
- mikroprocesorom ovládaný monitoring vody zobrazuje na digitálnom displeji aktuálnu kvalitu vody v systéme.
- bezpečnostný monitorovací systém informuje o hlavných funkciách, vrátane účinnosti membrány a čase, kedy je potrebné vymeniť patróny.
- 6,5 litrový zabudovaný zásobník je vybavený vzduchovým filtrom, ktorý zabraňuje kontaminácii vody nečistotami zo vzduchu.
- membrána reverznej osmózy s vysokým prietokom zabezpečuje dostupnosť vody v reálnom čase.
- duálna kremenná ultrafialová lampa (185 a 254 nm) znižuje obsah organických nečistôt na veľmi nízkej úrovni, kontroluje výskyt baktérií v systéme.
-integrovaná ochrana nízkej hladiny zabezpečuje ochranu pumpy v prípade nedostatočného zdroja vody v zásobníku.

Vhodný pre aplikácie: GC, IC, ICP, ICP/MS, AAS, HPLC, TOC, pufrové a štandardové slepé vzorky.
Zariadenie na prípravu ultračistej vody EasyPure RoDI, Werner

"Systém EASYpure II™je určený pre tie laboratóriá, ktorých spotreba ultračistej vody je väčšia než 15 litrov za deň. Easypure II systém sa dodáva v 6 prevedeniach, spĺňa požiadavky kladené na kvalitu vody.

Spoločné vlastnosti:
- mikroprocesorom ovládaná kvalita vody umožňuje digitálne odčítanie vodivosti teplotnej kompenzácie na 25 °C,
- v režime „standby"" voda recirkuluje, aby bola zabezpečená kvalita vody,
- použité sú vysoko kvalitné inertné materiály sú prírodné PP, PTFE a PVDF, ktoré spoľahlivo zabraňujú vlastnej kontaminácii spôsobenej čistou vodou,
- vstupná voda musí byť predupravená na kvalitu „demineralizovaná"" reverznou osmózou, destiláciou alebo deionizáciou,
- výstupná kvalita vody spĺňa požiadavky podľa noriem ASTM, NCCLS a CAP Typ I,
- integrovaná ochrana nízkeho stavu vody a nízkeho tlaku v čerpadle zabraňuje poškodeniu čerpadla v prípade prerušenia dodávky vody,
- zabudovaný výstupný tlakový ventil umožňuje zásobovanie Ďalších prístrojov vodou.

Prevedenie RF - demineralizovanou vodu si systém odoberá zo zásobníka.
Prevedenie LF - požadovaný je permanentný zdroj predupravenej vody alebo zo zásobníku alebo on-line pripojenia na upravenú vodu.

EASY Pure II RF a RF/UV
Prenosný systém s integrovaným zásobníkom (6,5 l). Základný systém pre analytické postupy vyžadujúci vodu bez organických a anorganických látok a bez bakteriálneho znečistenia. Výkon je 0,8 l/min. Vhodné pre: HPLC,GC/MS, AA, ICP/MS a ICP.
EASY Pure II LF
Je vhodný do analytických laboratórií s potrebou výkonu 1 l/min. Je vybavený pevnou prípojkou pre vstupnú vodu a integrovaným redukčným ventilom. Vhodné pre: AA, ICP, GC a ICP/MS.
EASY Pure II UV
Pre všetky analytické účely, kde je potrebné mať nízku hodnotu TOC. Je vybavený pevnou prípojkou pre vstupnú vodu, integrovaným redukčným ventilom a dverami UV lampami (185/254 nm). Vhodné pre: HPLC pre nízke vlnové dĺžky (< 230 nm), IC, GC/MS a pre aplikácie organickej syntézy.
EASY Pure II UF
Systém je určený pre biologické aplikácie a niektoré aplikácie Life Science. Je vybavený pevnou prípojkou pre vstupnú vodu a integrovaným redukčným ventilom. Obsahuje ultrafilter pre vytvorenie apyrogennej vody 0,005 EU/ml.
EASY Pure II UV/UF
Vytvára vodu najvyššej čistoty. Odstraňuje prakticky všetky typy kontaminantov. Je určený pre všetky analytické, biologické a Life Science aplikácie. Výsledná voda je zbavená Rnázy a DNA. Je vybavená pevnou prípojkou pre vstupnú vodu, integrovaným redukčným ventilom a dvoma UV lampami (185/254 nm). Obsahuje ultrafilter pre vytvorenie apyrogennej vody 0,005 EU/ml."
Zariadenie na prípravu ultračistej vody EasyPure II, Werner

NANOpure Diamond sa dodáva podľa požiadaviek GMP a GLP v štyroch prevedeniach. Každé z nich je vybavené podľa daných požiadaviek len jednou sadou patrón.
Alfanumerický displej umožňuje 3 spôsoby dávkovania:
- nastaviteľné dávkovanie v rozsahu 0,25 – 60 litrov,
- časovo nastaviteľné dávkovanie,
- manuálne dávkovanie.
NANOpure Diamond umožňuje výstup a záznam hodnôt odporu vody a TOC v reálnych časových intervaloch cez RS 232 rozhranie.
Aktuálne hodnoty odporu vody, ich vodivosť, TOC a teplotu je možné zobraziť s kompenzácii na 25 °C alebo bez kompenzácie v súlade s USP 24.

Technická špecifikácia:
Prietok: 1,5 ml/min (pod tlakom), 1,3 ml/min (bez tlaku).
Odpor vody: 18,2 Mohm/cm (<0,055 µS/cm) pri 25 °C.
TOC: 1-5 ppb (UV verzie).
Pyrogény: <0,001 EU/ml (UF, UV/UF verzia).
Baktérie: <1 cfu/ml.
Kvalita vody: CAP, NCCLS, ASTM typ I.

NANOpure Analytical
Základné prevedenie vhodné pre väčšinu laboratórií a pre laboratóriá s AAS prístrojmi. Vybavený 0,2 µm výstupným filtrom s integrovaným redukčným tlakovým ventilom.
NANOpure UV
Je vhodný pre analytické laboratóriá s HPLC, IC, GC, GC/MS, TOC analýzy, ICP a ICP/OES, kde sú kladené zvýšené nároky na obsah organizmov. Vybavený je pevnou prípojkou pre vstupnú vodu a integrovaným redukčným ventilom, dvoma UV lampami (185/254 nm).
NANOpure Bioresearch UF
Systém s integrovaným tlakovým redukčným ventilom a ultrafiltrom. Je vhodný pre aplikácie, ktoré si vyžadujú biologicky čistú apyrogennú vodu. Používa sa pri bunkových a tkanivových kultiváciach.
NANOpure LifeScience UV/UF
Kompletní systém s integrovaným tlakovým redukčným ventilom, ultrafiltrom a dvoma UV lampami (185/254 nm). Je doporučený pre aplikácie PCR technik, DNA štúdií a 2-D elektroforézy a bunkových a tkanivových kultivácii, ktoré si vyžadujú beznukleovú a apyrogennú vodu.
Zariadenie na prípravu ultračistej vody NANOpure Diamond, Werner

Náplň náhradná pre zariadenie NANOpure Diamond

Príslušenstvo pre zariadenie NANOpure Diamond

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky