www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Laboratórne prístroje na prípravu a skladovanie vzoriek
» Prístroje na destiláciu vody
» Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
» Umývacie a dezinfekčné automaty
» Ultrazvukové čističky
» Vývevy a vákuové systémy
» Kvapalinové čerpadlá
» Mlyny a drtiče
» Preosievacie prístroje a sitá
» Homogenizátory
» Miešadlá hriadelové
» Miešadlá magnetické
» Trepačky
» Centrifúgy
» Pece
» Systemy pre mikrovlnný rozklad
» Ohrevné hniezda a platne
» Kúpele - olejové a vodné
» Termostaty závesné
» Sušiarne
» Inkubátory
» Terostaty skriňové
» Komory rastové a testovacie
» Sterilizátory horúcovzdušné a parné
» Odparky rotačné vákuové
» Chladničky a mrazničky
» Boxy hlbokomraziace
» Výrobníky ľadu
» Kontajnery a zásobníky na tekutý dusík
1. Prístroje na destiláciu vody
2. Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
3. Umývacie a dezinfekčné automaty
4. Ultrazvukové čističky
5. Vývevy a vákuové systémy
6. Kvapalinové čerpadlá
7. Mlyny a drtiče
8. Preosievacie prístroje a sitá
9. Homogenizátory
10. Miešadlá hriadelové
11. Miešadlá magnetické
12. Trepačky
13. Centrifúgy
14. Pece
15. Systemy pre mikrovlnný rozklad
16. Ohrevné hniezda a platne
17. Kúpele - olejové a vodné
18. Termostaty závesné
19. Sušiarne
20. Inkubátory
21. Terostaty skriňové
22. Komory rastové a testovacie
23. Sterilizátory horúcovzdušné a parné
24. Odparky rotačné vákuové
25. Chladničky a mrazničky
26. Boxy hlbokomraziace
27. Výrobníky ľadu
28. Kontajnery a zásobníky na tekutý dusíkSitemap Spät | Sitemap Mapa stránky