www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
 Katalóg - Plasty a pomôcky - Testovacie prúžky a kity
» Plasty odmerné
» Plasty laboratórne
» Fľaše a nádoby
» Skúmavky
» Cryoware
» Plasty jednorázové
» Zátky a uzávery
» Pomôcky kovové
» Pomôcky ostatné
» Odber vzoriek
» Testovacie prúžky a kity
Zobrazení na stránku:
Lakmusový červený - zisťovanie alkalickej reakcie vodných roztokov.
Lakmusový modrý - zisťovanie kyslej reakcie vodných roztokov.
Lakmusový neutr. - zisťovanie kyslej a alkalickej reakce vodných roztokov.
PHAN pH 1,0 - 2,3 - určenie pH v danej oblasti.
PHAN pH 1,0 - 11,0 -určenie pH v danej oblast.
PHAN pH 3,9 - 5,4 - určenie pH v danej oblasti.
PHAN pH 6,0 - 7,5 - určenie pH v danej oblasti.
PHAN pH 6,6 - 8,1 - určenie pH v danej oblasti.
Univerzálny pH 0 - 12 - určenie pH v danej oblasti.
Galaktophan 7-9-11 °SH - zistenie kyslosti mlieka v oblasti pH 6-6,5.
Papieriky indikátorové

Typ CF: plastové prúžky 6 x 80 mm so štyrmi indikačnými plôškami.
Typ CS: plastové prúžky 11 x 100 mm s jednou indikačnou plôškou.
Papieriky indikátorové WHATMAN - prúžky

Typ TC: cievka 10 mmx5m s tromi indikačnými plôškami dávajúcimi kombináciu sfarbenia
Typ SR 1: 4 x krabička po 6 mm x 5m - len jeden indikátor, ktorého sfarbenie sa porovnáva s farebnou škálou na krabičke (plný rozsah)
Typ SR: 4 x krabička po 6 mm x 5m - len jeden indikátor, ktorého sfarbenie sa porovnáva s farebnou škálou na krabičke (úzky rozsah)
Papieriky indikátorové WHATMAN - cievky

Tvrdosť vody závisí na obsahu solí vápníka a magnézia, preto meranie tvrdosti vody vychádza zo zisťovania obsahu týchto solí vo vode. Tvrdosť vody je vyjadrená v mmol/l alebo v starších jednotkách, pričom je nutné odlíšiť od používaných hodnôt v Nemecku, Anglicku a Francúzsku:
Nemecko: 1 °d = 10 mg/l CaO = 17,8 mg/l CaCO3
Anglicko: 1 °e = 14,3 mg/l CaCO3
Francúzko: 1 °f = 10 mg/l CaCO3
Prevody medzi týmito jednotkami sú nasledujúce: 1 °d = 1,25 °e = 1,78 °f = 0,178 mmol/l.
Tvrdosť vody je rovnako rozdelená do niekoľkých stupňov:
pod 90 mg/l CaCO3 - veľmi mäkká voda
90 - 180 mg/l CaCO3 - mäkká voda
180 - 270 mg/l CaCO3 - stredne tvrdá voda
270 - 450 mg/l CaCO3 - tvrdá voda
nad 450 mg/l CaCO3 - veľmi tvrdá voda
Rozsah meracích prúžkov AQUADUR je od 0 °d až do 21 °d (tzn. asi do 540 mg/l CaCO3).
Štandardné delenie je: 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 °d alebo 0 - 4 - 7 - 14 - 21 °d
Meranie prebieha veľmi jednoducho. Prúžok ponoríte krátko do vody, vytiahnete a počkáte 1minútu. Potom porovnáte prúžok s farebnou stupnicou.
Prúžky testovacie AQUADUR - pre stanovenie tvrdosti vody

Tieto prúžky spĺňajú všetky vlastnosti potřebné pro moderní analýzu:
- rýchle (stačí namočit a odčítať)
- pohodlné (analýzu možno previesť bez ďalšieho nutného vybavenia či prístrojov)
- presné
- stabilné (životnosť až 30 mesiacov pri skladovaní do +30 °C)
Balenie obsahuje 100 prúžkov (6x95 mm).
Prúžky testovacie QUANTOFIX - pre semikvantitatívnu analýzu

Tieto kity sú určené predovšetkým pre analytické použitie pri skúmaní kvality vody (v bazénoch, vodnom hospodárstve). Vďaka kombinovaným reagenciám sa meranie prevádza spravidla len s jedným roztokom, čo činí prácu s kitmy jednoduchou a bezpečnou. Obsah kitu: skúmavka na vzorky s ryskou 5 ml alebo fľaštička s požadovanou reagenciou, dávkovacia lyžička pre sypké reagencie a farebná stupnica.
Kity analytické VISOCOLOR alpha pre - orientačnú kolometrickú alebo odmernú anal

Tieto kity predstavujú výrobky, ktoré používajú minimum toxických a škodlivých látok pre životné prostredie. S týmito kitmi možno určiť i malé množstvo s dostatočnou presnosťou. Súprava obsahuje: činidlá, dve sklenené kyvety priemeru 20 mm so skrutkovacím uzáverom, blok pre porovnanie farieb, farebnú stupnicu, plastovú striekačku 5 ml, dávkovacie lyžičky.
Kity analytické VISOCOLOR ECO - pre kolometrickú alebo odmernú analýzu vody

Tieto kity sú vysoko citlivé (až 0,002 mg/l), citlivosť je zvýšená 10x až 100 x vďaka predĺženiu skúmavky a použitím vysoko citlivých reagencií. Každý kit je balený v róbustnej plastovej krabici, ktorá obsahuje blok pre porovnávanie farieb, reagencie a dve skúmavky.
Kity analytické VISOCOLOR HE - pre vysoko citlivú kolometrickú analýzu

[1]


Sitemap Spät | Sitemap Mapa stránky