www.labo.sk
 
Hlavná stránka
 
Na stiahnutie
 
Dodávatelia
 
Servis
 
O nás
 
Kontakt
 
www.labo.sk www.labo.sk www.labo.sk www.labo.sk www.labo.sk www.labo.sk
 Dodávatelia
AppliChem AppliChem chemikálie
Asecos Asecos skrine na chemikálie a skladovanie plynvých nádob
Atago Atago refraktometre a polarimetre
Bandelin Bandelin ultrazvukové kúpele, homogenizátory
Behr Behr produkty pre analýzu potravín a životného prostredia
Berghof Berghof mikrovlnné rozkladné systémy, reaktory
Berthold Berthold detekčné systémy pre luminiscenciu, fluorescenciu, absorbanciu
Binder Binder sušiarne, inkubátory, testovacie komary, sterilizátory
Bioline Bioline chemikálie a kity pre molekulárnu biológie
Bio -Rad Bio -Rad Divízia Life Science Research - PCR, RT PCR, DD PCR, fotodokumentačné systémy, elektroforetické zostavy, Next Generation chromatografické systémy
Biowest Biowest séra a médiá pre bunkové kultúry
Bochem Bochem laboratórne kovové pomôcky
Brand Brand dávkovače, pipety byrety, plasty a sklo
Brookfield Brookfield viskozimetre
Bürkle Bürkle laboratórne pomôcky, zariadenia na odber vzoriek
Cryopal - Air Liquide Cryopal - Air Liquide dewarove nádoby, nádoby na transport a skladovanie hlbokozmrazeného materiálu, nádoby na tekutý dusík
Comet system Comet system Meracia a monitorovacia technika
Conda Conda pôdy, agarózy a reagencie pre molekulárnu biológie
Denk Denk chemikálie
Eppendorf Eppendorf dávkovače, pipety, byrety, plasty, centrifugy, prístroje pre molekulárnu biológiu, PCR
Erlab Erlab bezodťahové boxy
Eutech Instrument Eutech Instrument pH metre, ION metre, milivoltmetre, konduktometre, oximetre, turbidimetre,multimetre
Funke Gerber Funke Gerber centrifugy na butyrometre
GFL GFL destilačné prístroje, vodné kúpele, inkubátory, trepačky
Gram Gram chladničky a mraziace boxy
Grant Grant vodné kúpele, závesné termostaty
Greiner Greiner plasty a pomôcky
Hamilton Hamilton mikro striekačky
Harry Gestigkeit Harry Gestigkeit ohrevné platne a kúpele
Heidolph Heidolph miešadlá, trepačky, odparky, čerpadlá
Hettich Hettich centrifugy, hlbokomraiace boxy
Ingos Ingos rotačné vákuové odparky, kvapalinový chromatograf
Interscience Interscience homogenizátory typu Stomacher
Isopad Isopad ohrevné hniezda
JenaBioscience JenaBioscience chemikálie a kity pre molekulárnu biológie
Julabo Julabo vodné kúpele, závesné termostaty
Kartell Kartell plasty a pomôcky
Kavalier Kavalier laboratórne sklo, sklenené destilačné prístroje
Kern Kern váhy
Kirsch Kirsch chladničky a mraziace boxy
KNF KNF vákuové pumpy a čerpadlá
Lambda Instruments Lambda Instruments Biofermentory
Krüss Krüss refraktometre a polarimetre
La-Pha-Pack La-Pha-Pack spotrebný matriál pre chromatografiu
Lauda Lauda závesné termostaty a kúpele
Lenz-Laborglas Lenz-Laborglas laboratórne sklo
Liebherr Liebherr chladničky a mraziace boxy
Macherey-Nagel Macherey-Nagel filtračné papiere, membrány, indikátorové papieriky, testovacie kity
Memmert Memmert vodné kúpele, sušiarne, inkubátory
Menzel Menzel laboratórne sklo, krycie a podložné sklíčka
MERCI MERCI laboratórny nábytok
Miele Miele umývacie a dezinfekčné automaty
MP Biomedicals MP Biomedicals chemikálie
Munktell & Filtrak Munktell & Filtrak filtračné papiere, membrány, extrakčné patróny
Nabertherm Nabertherm laboratórne pece
Nalgene Nalgene plasty a pomôcky
Nunc Nunc plasty a pomôcky
Ohaus Ohaus váhy
Plastiques Gosselin Plastiques Gosselin plasty a pomôcky
Ratiolab Ratiolab plasty a pomôcky
Retsch Retsch preosievačky, mlyny
Ritter Ritter plynomery
Sanyo Sanyo hlbokomraziace boxy do -86°C a -150°C
Sartorius Sartorius filtračné papiere, zariadenia, striekačkové filtre
SHP steriltechnik SHP steriltechnik autoklávy
Schott Schott laboratórne sklo, byrety, titrátory
Schütt Labortechnik Schütt Labortechnik piezoelektrické kahany, spotrebný materiál pre mikrobiológiu
Testo Testo elektronické teplomery, vlhkomery, anemometre, barometre, pHmetre, komduktomery
Vacuubrand Vacuubrand vákuové, membránové, rotačné, olejové pumpy
Vilber Lourmat Vilber Lourmat fotodokumentačné prístroje a transiluminátory
Vitlab Vitlab plasty a pomôcky
Werner Werner zariadenia na prípravu čisteja ultračistej vody
Whatman - Schlaicher&Schuell Whatman - Schlaicher&Schuell filtračné papiere, membrány, extrakčné patróny, filtračné zariadenia
WTW WTW pH metre, ION metre, milivoltmetre, konduktometre, oximetre, turbidimetre,multimetreSitemap Spät | Sitemap Mapa stránky